Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

تیغچه

تیغچه

ابزار تراش واحد فروشنده انواع تیغچه های فرم،تیغچه های تراش،تیغچه گرد،تیغچه برش،تیغچه برش کونیک با مارکهای بهلر،سندویک میباشد

لیست قیمت تیغچه تراش

 شرح کالا HSS-E CO5% HSS-M2
تیغچه تراش    ۲۰۰*۶*۶ ۱۵۰۰۰ ۷۵۰۰
تیغچه تراش    ۲۰۰*۸*۸ ۲۱۰۰۰ ۱۰۵۰۰
تیغچه تراش    ۲۰۰*۱۰*۱۰ ۲۸۰۰۰ ۱۶۰۰۰
تیغچه تراش    ۲۰۰*۱۲*۱۲ ۳۷۰۰۰ ۲۲۰۰۰
تیغچه تراش    ۲۰۰*۱۴*۱۴ ۵۱۰۰۰ ۲۶۵۰۰
تیغچه تراش    ۲۰۰*۱۶*۱۶ ۶۳۰۰۰ ۳۴۰۰۰
تیغچه تراش    ۲۰۰*۱۸*۱۸ ۸۰۰۰۰ ۴۳۵۰۰
تیغچه تراش    ۲۰۰*۲۰*۲۰ ۱۰۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰
تیغچه تراش    ۲۰۰*۲۵*۲۵ ۱۶۵۰۰۰ ۸۰۰۰۰
تیغچه تراش    ۲۰۰*۳۰*۳۰                    ۱۱۵۰۰۰
تیغچه تراش    ۲۰۰*۳۲*۳۲   ۱۳۰۰۰۰

لیست تیغچه فرمHSS-E CO 5%

سایز قیمت سایز قیمت سایز قیمت سایز قیمت
تیغچه فرم۳X10X200 ۱۵۵۰۰ تیغچه فرم ۶X30X200 ۵۸۰۰۰ تیغچه فرم ۱۰X16X200 ۵۰۰۰۰ تیغچه فرم ۱۲X35X200 ۱۱۶۰۰۰
تیغچه فرم ۳X12X200 ۱۷۵۰۰ تیغچه فرم ۸X10X200 ۳۰۰۰۰ تیغچه فرم ۱۰X20X200 ۵۸۰۰۰ تیغچه فرم ۱۲X40X200 ۱۳۵۰۰۰
تیغچه فرم ۳X16X200 ۲۱۵۰۰ تیغچه فرم ۸X12X200 ۳۵۰۰۰ تیغچه فرم ۱۰X25X200 ۷۱۰۰۰ تیغچه فرم ۱۲X45X200 ۱۵۰۰۰۰
تیغچه فرم ۴X10X200 ۱۹۰۰۰ تیغچه فرم ۸X16X200 ۴۲۵۰۰ تیغچه فرم ۱۰X30X200 ۸۳۵۰۰    
تیغچه فرم ۴X12X200 ۲۲۰۰۰ تیغچه فرم ۸X20X200 ۵۰۰۰۰ تیغچه فرم ۱۰X35X200 ۱۰۰۰۰۰    
تیغچه فرم ۵X12X200 ۲۴۵۰۰ تیغچه فرم ۸X25X200 ۶۲۰۰۰ تیغچه فرم ۱۰X40X200 ۱۱۲۰۰۰    
تیغچه فرم ۵X30X200 ۴۸۰۰۰ تیغچه فرم ۸X30X200 ۷۲۰۰۰ تیغچه فرم ۱۲X20X200 ۶۸۰۰۰    
تیغچه فرم ۶X10X200 ۲۳۵۰۰ تیغچه فرم ۸X40X200 ۹۵۰۰۰ تیغچه فرم ۱۲X25X200 ۸۴۰۰۰    
تیغچه فرم ۶X12X200 ۲۷۰۰۰ تیغچه فرم ۱۰X12X200 ۳۷۰۰۰ تیغچه فرم ۱۲X30X200 ۱۰۰۰۰۰    

تیغچه برش کونیک

شرح کالا سایز قیمت(ریال)
تیغچه برش کونیکHSS ۳X20X200 ۷۶۰۰۰
تیغچه برش کونیکHSS ۴X20X200 ۹۳۰۰۰
تیغچه برش کونیکHSS ۵X20X200 ۱۱۸۰۰۰

تیغچه چهار پهلو (تراش) HSS

شرح کالا سایز قیمت(ریال)
تیغچه تراش HSS ۶X6X200 ۲۷۰۰۰
تیغچه تراش HSS ۸X8X200 ۴۸۰۰۰
تیغچه تراش HSS ۱۰X10X200 ۷۵۰۰۰
تیغچه تراش HSS ۱۲X12X200 ۱۰۰۰۰۰
تیغچه تراش HSS ۱۴X14X200 ۱۳۰۰۰۰
تیغچه تراش HSS ۱۶X16X200 ۱۶۰۰۰۰
تیغچه تراش HSS ۱۸X18X200 ۲۰۰۰۰۰
تیغچه تراش HSS ۲۰X20X200 ۲۳۰۰۰۰
تیغچه تراش HSS ۲۵X25X200 ۳۵۰۰۰۰

لیست تیغچه برش HSS

شرح کالا سایز قیمت(ریال)
تیغچه برش HSS ۲X20X200 ۵۰۰۰۰
تیغچه برش HSS ۳X20X200 ۵۰۰۰۰
تیغچه برش HSS ۴X20X200 ۶۵۰۰۰
تیغچه برش HSS ۵X20X200 ۸۱۰۰۰

لیست قیمت تیغچه گرد HSS-M2

شرح کالا سایز قیمت(ریال)
تیغچه گردHSS-M2 ۳X150 ۱۹۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۳٫۵X150 ۲۲۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۴X150 ۲۶۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۵X150 ۳۷۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۶X150 ۵۰۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۸X150 ۱۱۰۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۱۰X150 ۱۵۰۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۱۲X150 ۲۰۰۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۱۴X150 ۲۷۰۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۱۶X150 ۳۲۰۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۱۸X150 ۴۰۰۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۲۰X150 ۴۹۰۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۲۵X150 ۷۳۰۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۳۰X150 ۱۰۴۰۰۰۰

تیغچه

 

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود