Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

قرقره آج

قرقره آج

به ایجاد برجستگی روی سطح قطعات استوانه ای آج زني م یگویند. آج زني
یکی از فرايندهايي است که روی دستگاه تراش انجام می شود. در این فرايند،
براده برداري اتفاق نمی افتد، بلکه با اعمال نیرو توسط ابزاری که دارای سطحی
برجسته است، سطح قطعه كار در حال گردش تحت فشار قرار مي گيرد و فرم
ابزار روی آن حک می شود.

هلدر قرقره آج
نگه دارنده قرقره بایدقرقره را بدون لقی و امکان حرکت جانبی نگه دارد،
به طوری که قرقره به راحتی حرکت دورانی داشته باشد. قرقره ها معمولاً توسط
پین در داخل نگه دارنده نصب می شوند. نگه دارنده ها به دو شکل هستند.
الف) در این نوع نگ هدارنده فقط محل نصب یک قرقره وجود دارد
ب) در نوع دوم نگه دارنده ها محل نصب دو قرقره وجود دارد.
در این نوع نگه دارنده ها محور قرقر هها باید ب هموازات یکدیگر قرار گیرند.
نگه دارنده های نوع دوم ممکن است در شکل های گوناگوني ساخته شوند.
تنظیم هلدر آج زني:
الف)هلدر های آج زني که دارای یک قرقره هستند، باید طوری به رنده گير بسته
.(۱۳- شوند که وسط قرقره آ نها ه مراستای نوک مرغک قرار گیرد
ب)هلدرهای آج زني که دارای دو قرقره هستند، باید طوری به رنده گير بسته
شوند که نوک مرغک در وسط دو قرقره قرار گیرد
همچنین هر دوي این ابزارها باید به گونه ای بسته شده باشند که سطح قرقره
۲ درجه بسازد، به طوری که لبه ˚ نسبت به سطح قطعه كار زاویه ای در حدود
سمت چپ قرقره از لبه سمت راست آن جلوتر باشد و زودتر با قطعه كار درگیر
در غیر این صورت آج ها با هم تداخل پیدا میکنند.

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود