Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

گرد بر

گردبر مگنت

                                                              گردبر مگنت AST PAWER

شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز
گرد بر مگنت ۱۲ گرد بر مگنت ۲۱ گرد بر مگنت ۳۰
گرد بر مگنت ۱۳ گرد بر مگنت ۲۲ گرد بر مگنت ۳۱
گرد بر مگنت ۱۴ گرد بر مگنت ۲۳ گرد بر مگنت ۳۲
گرد بر مگنت ۱۵ گرد بر مگنت ۲۴ گرد بر مگنت ۳۳
گرد بر مگنت ۱۶ گرد بر مگنت ۲۵ گرد بر مگنت ۳۴
گرد بر مگنت ۱۷ گرد بر مگنت ۲۶ گرد بر مگنت ۳۵
گرد بر مگنت ۱۸ گرد بر مگنت ۲۷ گرد بر مگنت ۳۶
گرد بر مگنت ۱۹ گرد بر مگنت ۲۸ گرد بر مگنت ۳۷
گرد بر مگنت ۲۰ گرد بر مگنت ۲۹ گرد بر مگنت ۳۸
گرد بر مگنت ۳۹ گرد بر مگنت ۴۹
گرد بر مگنت ۴۰ گرد بر مگنت ۵۰
گرد بر مگنت ۴۱ گرد بر مگنت ۵۱
گرد بر مگنت ۴۲ گرد بر مگنت ۵۲
گرد بر مگنت ۴۳ گرد بر مگنت ۵۳
گرد بر مگنت ۴۴ گرد بر مگنت ۵۴
گرد بر مگنت ۴۵ گرد بر مگنت ۵۵
گرد بر مگنت ۴۶ گرد بر مگنت ۵۸
گرد بر مگنت ۴۷ گرد بر مگنت ۶۰
گرد بر مگنت ۴۸ گرد بر مگنت ۶۲
گرد بر مگنت ۶۵
گرد بر مگنت ۷۰
گرد بر مگنت ۷۲
گرد بر مگنت ۷۵
گرد بر مگنت ۸۵
گرد بر مگنت ۹۵
گرد بر مگنت  
گرد بر مگنت  
گرد بر مگنت  
گرد بر مگنت  

 

گردبر دریل مگنت سر الماسAST PAWER TCT

شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۱۲ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۲ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۱
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۱۳ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۳ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۲
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۱۴ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۴ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۳
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۱۵ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۵ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۴
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۱۶ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۶ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۵
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۱۸ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۷ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۶
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۱۹ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۸ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۷
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۰ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۹ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۸
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۱ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۰ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۹
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۰ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۵۲ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۷۲
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۱ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۵۴ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۷۵
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۲ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۵۵ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۷۷
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۳ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۵۸ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۸۰
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۴ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۶۰ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۸۲
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۵ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۶۱ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۸۸
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۶ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۶۲ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۹۰
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۷ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۶۵ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۹۲
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۸ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۶۷ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۹۵
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۵۰ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۷۰ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۱۰۰

 

 

گردبر دریل مگنت HSS : مخصوص سوراخکاری فولادهای ساختمانی ، فولاد های آلیاژی ، برنج ، آلومینیوم و …

گردبر دریل مگنت HSS روکش تیتانیوم TiN ( روکش تیتانیوم باعث جلوگیری از سایش در برابر حرارت و در نتیجه افزایش طول عمر گردبر می گردد .  ) : مخصوص سوراخکاری فولادهای ساختمانی ، فولاد های سخت کاری شده ، برنج ، آلومینیوم و …

گردبر دریل مگنت HSS روکش تیتانیوم ، آلومینیوم نیترید TiAlN ( روکش TiAlN باعث جلوگیری از سایش در برابر حرارت و در نتیجه افزایش طول عمر گردبر می گردد .  ) : مخصوص سوراخکاری فولادهای ساختمانی ، فولاد های سخت کاری شده ، برنج ، آلومینیوم و …

گردبر دریل مگنت کبالت دار HSSCO روکش تیتانیوم ، آلومینیوم نیترید TiAlN ( کبالت باعث افزایش سختی و همچنین روکش TiAlN باعث جلوگیری از سایش در برابر حرارت ر در نتیجه افزایش طرل عمر گردبر می گردد .  ) : مخصوص سوراخکاری استیل ، چدن ، فولادهای ساختمانی ، فولاد های سخت کاری شده و …

گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T : مخصوص سوراخ کاری استیل ، آلومینیوم ، فولادهای ساختمانی ، فولاد آلیاژی ، چدن و …

 

موارد فوق ، قابلیت سوراخ کاری تا عمق های  ۳۰ ، ۵۵ ، ۷۵ و ۱۰۰ میلیمتر از قطرهای ۱۲ الی ۱۰۰ میلیمتر را دارد

 

گردبر دریل مگنت سر الماس مخصوص ریل آهن Rail T.C.T : مخصوص سوراخکاری ریل آهن ، استیل ، فولاد های سخت کاری شده ، چدن و … که قابلیت سرزاخکاری تا عمق های ۳۰ و ۵۵ میلیمتر از قطرهای ۱۲ الی ۱۰۰ میلیمتر را دارد .

ابزار تراس واحد فروشنده انواع گردبرهای مگنت مخصوص دریل مگنت با کارگیرهای مختلف از جمله کارگیر ۳۰ میلیمتر ،۵۵ میلیمتر،۷۵میلیمتر،۱۰۰ میلیمتر، و برای آلیاژهای مختلف از جمله گردبر مگنتHSS روکش مشکی،گردبر مگنتHSS روکش طلایی،گردبر مگنتHSSCO 5% روکش مشکی و گردبر مگنت سر الماس TCT

گردبر استیل

گردبرهای فلز استیل
همانطور که از نام شان پیداست جهت گردبری در فلزات و بخصوص استیل ساخته شده اند که این کارایی به دلیل وجود ۸% آلیاژ کبالت در مواد تشکیل دهنده آن هاست. این ماده منجر به مقاومت بیشتر مته و افزایش طول عمر آن می شود. البته از این مته ها می توان برای گردبری در چوب و پلاستیک نیز استفاده نمود ،

گردبر HSS مخصوص استیل

شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز
گردبر HSS مخصوص استیل ۱۲ گردبر HSS مخصوص استیل ۲۴ گردبر HSS مخصوص استیل ۳۵ گردبر HSS مخصوص استیل ۶۵
گردبر HSS مخصوص استیل ۱۴ گردبر HSS مخصوص استیل ۲۵ گردبر HSS مخصوص استیل ۳۸ گردبر HSS مخصوص استیل ۶۵
گردبر HSS مخصوص استیل ۱۶ گردبر HSS مخصوص استیل ۲۶ گردبر HSS مخصوص استیل ۴۰ گردبر HSS مخصوص استیل ۶۷
گردبر HSS مخصوص استیل ۱۸ گردبر HSS مخصوص استیل ۲۷ گردبر HSS مخصوص استیل ۴۲ گردبر HSS مخصوص استیل ۷۰
گردبر HSS مخصوص استیل ۱۹ گردبر HSS مخصوص استیل ۸ گردبر HSS مخصوص استیل ۴۵ گردبر HSS مخصوص استیل ۸۰
گردبر HSS مخصوص استیل ۲۰ گردبر HSS مخصوص استیل ۲۹ گردبر HSS مخصوص استیل ۵۰ گردبر HSS مخصوص استیل ۹۰
گردبر HSS مخصوص استیل ۲۱ گردبر HSS مخصوص استیل ۳۰ گردبر HSS مخصوص استیل ۵۱ گردبر HSS مخصوص استیل ۱۰۰
گردبر HSS مخصوص استیل ۲۲ گردبر HSS مخصوص استیل ۳۲ گردبر HSS مخصوص استیل ۵۵ گردبر HSS مخصوص استیل ۱۱۰
گردبر HSS مخصوص استیل ۲۳ گردبر HSS مخصوص استیل ۳۴ گردبر HSS مخصوص استیل ۶۰ گردبر HSS مخصوص استیل ۱۲۰

گرد بر ۸% کبالتLX

شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز
اره گردبر ۸%کبالت ۱۴ اره گردبر ۸%کبالت ۲۴ اره گردبر ۸%کبالت ۳۳ اره گردبر ۸%کبالت ۴۲ اره گردبر ۸%کبالت ۵۱
اره گردبر ۸%کبالت ۱۶ اره گردبر ۸%کبالت ۲۵ اره گردبر ۸%کبالت ۳۴ اره گردبر ۸%کبالت ۴۳ اره گردبر ۸%کبالت ۵۲
اره گردبر ۸%کبالت ۱۷ اره گردبر ۸%کبالت ۲۶ اره گردبر ۸%کبالت ۳۵ اره گردبر ۸%کبالت ۴۴ اره گردبر ۸%کبالت ۵۳
اره گردبر ۸%کبالت ۱۸ اره گردبر ۸%کبالت ۲۷ اره گردبر ۸%کبالت ۳۶ اره گردبر ۸%کبالت ۴۵ اره گردبر ۸%کبالت ۵۴
اره گردبر ۸%کبالت ۱۹ اره گردبر ۸%کبالت ۲۸ اره گردبر ۸%کبالت ۳۷ اره گردبر ۸%کبالت ۴۶ اره گردبر ۸%کبالت ۵۵
اره گردبر ۸%کبالت ۲۰ اره گردبر ۸%کبالت ۲۹ اره گردبر ۸%کبالت ۳۸ اره گردبر ۸%کبالت ۴۷ اره گردبر ۸%کبالت ۵۶
اره گردبر ۸%کبالت ۲۱ اره گردبر ۸%کبالت ۳۰ اره گردبر ۸%کبالت ۳۹ اره گردبر ۸%کبالت ۴۸ اره گردبر ۸%کبالت ۵۷
اره گردبر ۸%کبالت ۲۲ اره گردبر ۸%کبالت ۳۱ اره گردبر ۸%کبالت ۴۰ اره گردبر ۸%کبالت ۴۹ اره گردبر ۸%کبالت ۵۸
اره گردبر ۸%کبالت ۲۳ اره گردبر ۸%کبالت ۳۲ اره گردبر ۸%کبالت ۴۱ اره گردبر ۸%کبالت ۵۰ اره گردبر ۸%کبالت ۵۹
اره گردبر ۸%کبالت ۶۰ اره گردبر ۸%کبالت ۷۰ اره گردبر ۸%کبالت ۸۰ اره گردبر ۸%کبالت ۹۱ اره گردبر ۸%کبالت ۱۰۲
اره گردبر ۸%کبالت ۶۱ اره گردبر ۸%کبالت ۷۱ اره گردبر ۸%کبالت ۸۱ اره گردبر ۸%کبالت ۹۲ اره گردبر ۸%کبالت ۱۰۵
اره گردبر ۸%کبالت ۶۲ اره گردبر ۸%کبالت ۷۲ اره گردبر ۸%کبالت ۸۲ اره گردبر ۸%کبالت ۹۳ اره گردبر ۸%کبالت ۱۱۲
اره گردبر ۸%کبالت ۶۳ اره گردبر ۸%کبالت ۷۳ اره گردبر ۸%کبالت ۸۳ اره گردبر ۸%کبالت ۹۴ اره گردبر ۸%کبالت ۱۱۴
اره گردبر ۸%کبالت ۶۴ اره گردبر ۸%کبالت ۷۴ اره گردبر ۸%کبالت ۸۴ اره گردبر ۸%کبالت ۹۵ اره گردبر ۸%کبالت ۱۱۵
اره گردبر ۸%کبالت ۶۵ اره گردبر ۸%کبالت ۷۵ اره گردبر ۸%کبالت ۸۵ اره گردبر ۸%کبالت ۹۶ اره گردبر ۸%کبالت ۱۲۰
اره گردبر ۸%کبالت ۶۶ اره گردبر ۸%کبالت ۷۶ اره گردبر ۸%کبالت ۸۶ اره گردبر ۸%کبالت ۹۷ اره گردبر ۸%کبالت ۱۲۵
اره گردبر ۸%کبالت ۶۷ اره گردبر ۸%کبالت ۷۷ اره گردبر ۸%کبالت ۸۷ اره گردبر ۸%کبالت ۹۸ اره گردبر ۸%کبالت ۱۳۰
اره گردبر ۸%کبالت ۶۸ اره گردبر ۸%کبالت ۷۸ اره گردبر ۸%کبالت ۸۹ اره گردبر ۸%کبالت ۹۹ اره گردبر ۸%کبالت ۱۳۵
اره گردبر ۸%کبالت ۶۹ اره گردبر ۸%کبالت ۷۹ اره گردبر ۸%کبالت ۹۰ اره گردبر ۸%کبالت ۱۰۰ اره گردبر ۸%کبالت ۱۴۰

 

گرد بر بتن

Band_Saw_Blades

شرح کالا قطر شرح کالا سایز
گردبر سر الماس بتن ۲۵ گردبر سر الماس بتن ۶۵
گردبر سر الماس بتن ۳۰ گردبر سر الماس بتن ۷۰
گردبر سر الماس بتن ۳۲ گردبر سر الماس بتن ۷۵
گردبر سر الماس بتن ۳۵ گردبر سر الماس بتن ۸۰
گردبر سر الماس بتن ۴۰ گردبر سر الماس بتن ۸۵
گردبر سر الماس بتن ۴۵ گردبر سر الماس بتن ۹۰
گردبر سر الماس بتن ۵۰ گردبر سر الماس بتن ۹۵
گردبر سر الماس بتن ۵۵ گردبر سر الماس بتن ۱۰۰
گردبر سر الماس بتن ۶۰ گردبر سر الماس بتن ۱۱۰

 

گردبر بتن
گردبرهای بتن جهت کار با دریل های ضربه ای و چکشی طراحی شده اند. بدنه این مته ها مستحکم و در عین حال نازک است که به افزایش سرعت مته کاری بسیار کمک می کند. این گردبرها جهت استفاده روی بتن ، مصالح ساختمانی و سنگ های آهکی طراحی و ساخته شده اند.

گرد بر آهن

لیست قیمت اره گردبر اهن با مارک LX

شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز
اره گردبر آهنHSS ۱۴ اره گردبر آهنHSS ۵۷ اره گردبر آهنHSS
اره گردبر آهنHSS ۲۱ اره گردبر آهنHSS ۶۴ اره گردبر آهنHSS
اره گردبر آهنHSS ۲۹ اره گردبر آهنHSS ۶۷ اره گردبر آهنHSS
اره گردبر آهنHSS ۳۳ اره گردبر آهنHSS ۶۸ اره گردبر آهنHSS
اره گردبر آهنHSS ۳۸ اره گردبر آهنHSS ۷۳ اره گردبر آهنHSS
اره گردبر آهنHSS ۴۴ اره گردبر آهنHSS ۸۴ اره گردبر آهنHSS
اره گردبر آهنHSS ۴۶ اره گردبر آهنHSS ۸۵ اره گردبر آهنHSS
اره گردبر آهنHSS ۴۸ اره گردبر آهنHSS ۸۶ اره گردبر آهنHSS
اره گردبر آهنHSS ۵۳ اره گردبر آهنHSS اره گردبر آهنHSS

انواع دنباله گردبر در سایزهای۱۴-۳۰و دنباله گرد بر ۳۲-۲۱۰ موجود میباشد

گرد بر شیشه (مته شیشه)

 

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود