Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

گردبر مگنت(فرز توخالی)

گردبر مگنت

                                                              گردبر مگنت AST PAWER

شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز
گرد بر مگنت ۱۲ گرد بر مگنت ۲۱ گرد بر مگنت ۳۰
گرد بر مگنت ۱۳ گرد بر مگنت ۲۲ گرد بر مگنت ۳۱
گرد بر مگنت ۱۴ گرد بر مگنت ۲۳ گرد بر مگنت ۳۲
گرد بر مگنت ۱۵ گرد بر مگنت ۲۴ گرد بر مگنت ۳۳
گرد بر مگنت ۱۶ گرد بر مگنت ۲۵ گرد بر مگنت ۳۴
گرد بر مگنت ۱۷ گرد بر مگنت ۲۶ گرد بر مگنت ۳۵
گرد بر مگنت ۱۸ گرد بر مگنت ۲۷ گرد بر مگنت ۳۶
گرد بر مگنت ۱۹ گرد بر مگنت ۲۸ گرد بر مگنت ۳۷
گرد بر مگنت ۲۰ گرد بر مگنت ۲۹ گرد بر مگنت ۳۸
گرد بر مگنت ۳۹ گرد بر مگنت ۴۹
گرد بر مگنت ۴۰ گرد بر مگنت ۵۰
گرد بر مگنت ۴۱ گرد بر مگنت ۵۱
گرد بر مگنت ۴۲ گرد بر مگنت ۵۲
گرد بر مگنت ۴۳ گرد بر مگنت ۵۳
گرد بر مگنت ۴۴ گرد بر مگنت ۵۴
گرد بر مگنت ۴۵ گرد بر مگنت ۵۵
گرد بر مگنت ۴۶ گرد بر مگنت ۵۸
گرد بر مگنت ۴۷ گرد بر مگنت ۶۰
گرد بر مگنت ۴۸ گرد بر مگنت ۶۲
گرد بر مگنت ۶۵
گرد بر مگنت ۷۰
گرد بر مگنت ۷۲
گرد بر مگنت ۷۵
گرد بر مگنت ۸۵
گرد بر مگنت ۹۵
گرد بر مگنت  
گرد بر مگنت  
گرد بر مگنت  
گرد بر مگنت  

 

گردبر دریل مگنت سر الماسAST PAWER TCT

شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۱۲ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۲ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۱
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۱۳ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۳ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۲
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۱۴ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۴ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۳
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۱۵ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۵ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۴
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۱۶ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۶ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۵
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۱۸ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۷ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۶
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۱۹ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۸ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۷
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۰ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۹ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۸
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۱ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۰ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۹
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۰ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۵۲ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۷۲
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۱ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۵۴ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۷۵
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۲ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۵۵ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۷۷
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۳ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۵۸ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۸۰
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۴ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۶۰ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۸۲
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۵ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۶۱ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۸۸
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۶ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۶۲ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۹۰
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۷ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۶۵ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۹۲
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۸ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۶۷ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۹۵
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۵۰ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۷۰ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۱۰۰

 

 

گردبر دریل مگنت HSS : مخصوص سوراخکاری فولادهای ساختمانی ، فولاد های آلیاژی ، برنج ، آلومینیوم و …

گردبر دریل مگنت HSS روکش تیتانیوم TiN ( روکش تیتانیوم باعث جلوگیری از سایش در برابر حرارت و در نتیجه افزایش طول عمر گردبر می گردد .  ) : مخصوص سوراخکاری فولادهای ساختمانی ، فولاد های سخت کاری شده ، برنج ، آلومینیوم و …

گردبر دریل مگنت HSS روکش تیتانیوم ، آلومینیوم نیترید TiAlN ( روکش TiAlN باعث جلوگیری از سایش در برابر حرارت و در نتیجه افزایش طول عمر گردبر می گردد .  ) : مخصوص سوراخکاری فولادهای ساختمانی ، فولاد های سخت کاری شده ، برنج ، آلومینیوم و …

گردبر دریل مگنت کبالت دار HSSCO روکش تیتانیوم ، آلومینیوم نیترید TiAlN ( کبالت باعث افزایش سختی و همچنین روکش TiAlN باعث جلوگیری از سایش در برابر حرارت ر در نتیجه افزایش طرل عمر گردبر می گردد .  ) : مخصوص سوراخکاری استیل ، چدن ، فولادهای ساختمانی ، فولاد های سخت کاری شده و …

گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T : مخصوص سوراخ کاری استیل ، آلومینیوم ، فولادهای ساختمانی ، فولاد آلیاژی ، چدن و …

 

موارد فوق ، قابلیت سوراخ کاری تا عمق های  ۳۰ ، ۵۵ ، ۷۵ و ۱۰۰ میلیمتر از قطرهای ۱۲ الی ۱۰۰ میلیمتر را دارد

 

گردبر دریل مگنت سر الماس مخصوص ریل آهن Rail T.C.T : مخصوص سوراخکاری ریل آهن ، استیل ، فولاد های سخت کاری شده ، چدن و … که قابلیت سرزاخکاری تا عمق های ۳۰ و ۵۵ میلیمتر از قطرهای ۱۲ الی ۱۰۰ میلیمتر را دارد .

ابزار تراس واحد فروشنده انواع گردبرهای مگنت مخصوص دریل مگنت با کارگیرهای مختلف از جمله کارگیر ۳۰ میلیمتر ،۵۵ میلیمتر،۷۵میلیمتر،۱۰۰ میلیمتر، و برای آلیاژهای مختلف از جمله گردبر مگنتHSS روکش مشکی،گردبر مگنتHSS روکش طلایی،گردبر مگنتHSSCO 5% روکش مشکی و گردبر مگنت سر الماس TCT

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود