Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

گرد بر استیل

گردبر استیل

گردبرهای فلز استیل
همانطور که از نام شان پیداست جهت گردبری در فلزات و بخصوص استیل ساخته شده اند که این کارایی به دلیل وجود ۸% آلیاژ کبالت در مواد تشکیل دهنده آن هاست. این ماده منجر به مقاومت بیشتر مته و افزایش طول عمر آن می شود. البته از این مته ها می توان برای گردبری در چوب و پلاستیک نیز استفاده نمود ،

گردبر HSS مخصوص استیل

شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز
گردبر HSS مخصوص استیل ۱۲ گردبر HSS مخصوص استیل ۲۴ گردبر HSS مخصوص استیل ۳۵ گردبر HSS مخصوص استیل ۶۵
گردبر HSS مخصوص استیل ۱۴ گردبر HSS مخصوص استیل ۲۵ گردبر HSS مخصوص استیل ۳۸ گردبر HSS مخصوص استیل ۶۵
گردبر HSS مخصوص استیل ۱۶ گردبر HSS مخصوص استیل ۲۶ گردبر HSS مخصوص استیل ۴۰ گردبر HSS مخصوص استیل ۶۷
گردبر HSS مخصوص استیل ۱۸ گردبر HSS مخصوص استیل ۲۷ گردبر HSS مخصوص استیل ۴۲ گردبر HSS مخصوص استیل ۷۰
گردبر HSS مخصوص استیل ۱۹ گردبر HSS مخصوص استیل ۸ گردبر HSS مخصوص استیل ۴۵ گردبر HSS مخصوص استیل ۸۰
گردبر HSS مخصوص استیل ۲۰ گردبر HSS مخصوص استیل ۲۹ گردبر HSS مخصوص استیل ۵۰ گردبر HSS مخصوص استیل ۹۰
گردبر HSS مخصوص استیل ۲۱ گردبر HSS مخصوص استیل ۳۰ گردبر HSS مخصوص استیل ۵۱ گردبر HSS مخصوص استیل ۱۰۰
گردبر HSS مخصوص استیل ۲۲ گردبر HSS مخصوص استیل ۳۲ گردبر HSS مخصوص استیل ۵۵ گردبر HSS مخصوص استیل ۱۱۰
گردبر HSS مخصوص استیل ۲۳ گردبر HSS مخصوص استیل ۳۴ گردبر HSS مخصوص استیل ۶۰ گردبر HSS مخصوص استیل ۱۲۰

گرد بر ۸% کبالتLX

شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز
اره گردبر ۸%کبالت ۱۴ اره گردبر ۸%کبالت ۲۴ اره گردبر ۸%کبالت ۳۳ اره گردبر ۸%کبالت ۴۲ اره گردبر ۸%کبالت ۵۱
اره گردبر ۸%کبالت ۱۶ اره گردبر ۸%کبالت ۲۵ اره گردبر ۸%کبالت ۳۴ اره گردبر ۸%کبالت ۴۳ اره گردبر ۸%کبالت ۵۲
اره گردبر ۸%کبالت ۱۷ اره گردبر ۸%کبالت ۲۶ اره گردبر ۸%کبالت ۳۵ اره گردبر ۸%کبالت ۴۴ اره گردبر ۸%کبالت ۵۳
اره گردبر ۸%کبالت ۱۸ اره گردبر ۸%کبالت ۲۷ اره گردبر ۸%کبالت ۳۶ اره گردبر ۸%کبالت ۴۵ اره گردبر ۸%کبالت ۵۴
اره گردبر ۸%کبالت ۱۹ اره گردبر ۸%کبالت ۲۸ اره گردبر ۸%کبالت ۳۷ اره گردبر ۸%کبالت ۴۶ اره گردبر ۸%کبالت ۵۵
اره گردبر ۸%کبالت ۲۰ اره گردبر ۸%کبالت ۲۹ اره گردبر ۸%کبالت ۳۸ اره گردبر ۸%کبالت ۴۷ اره گردبر ۸%کبالت ۵۶
اره گردبر ۸%کبالت ۲۱ اره گردبر ۸%کبالت ۳۰ اره گردبر ۸%کبالت ۳۹ اره گردبر ۸%کبالت ۴۸ اره گردبر ۸%کبالت ۵۷
اره گردبر ۸%کبالت ۲۲ اره گردبر ۸%کبالت ۳۱ اره گردبر ۸%کبالت ۴۰ اره گردبر ۸%کبالت ۴۹ اره گردبر ۸%کبالت ۵۸
اره گردبر ۸%کبالت ۲۳ اره گردبر ۸%کبالت ۳۲ اره گردبر ۸%کبالت ۴۱ اره گردبر ۸%کبالت ۵۰ اره گردبر ۸%کبالت ۵۹
اره گردبر ۸%کبالت ۶۰ اره گردبر ۸%کبالت ۷۰ اره گردبر ۸%کبالت ۸۰ اره گردبر ۸%کبالت ۹۱ اره گردبر ۸%کبالت ۱۰۲
اره گردبر ۸%کبالت ۶۱ اره گردبر ۸%کبالت ۷۱ اره گردبر ۸%کبالت ۸۱ اره گردبر ۸%کبالت ۹۲ اره گردبر ۸%کبالت ۱۰۵
اره گردبر ۸%کبالت ۶۲ اره گردبر ۸%کبالت ۷۲ اره گردبر ۸%کبالت ۸۲ اره گردبر ۸%کبالت ۹۳ اره گردبر ۸%کبالت ۱۱۲
اره گردبر ۸%کبالت ۶۳ اره گردبر ۸%کبالت ۷۳ اره گردبر ۸%کبالت ۸۳ اره گردبر ۸%کبالت ۹۴ اره گردبر ۸%کبالت ۱۱۴
اره گردبر ۸%کبالت ۶۴ اره گردبر ۸%کبالت ۷۴ اره گردبر ۸%کبالت ۸۴ اره گردبر ۸%کبالت ۹۵ اره گردبر ۸%کبالت ۱۱۵
اره گردبر ۸%کبالت ۶۵ اره گردبر ۸%کبالت ۷۵ اره گردبر ۸%کبالت ۸۵ اره گردبر ۸%کبالت ۹۶ اره گردبر ۸%کبالت ۱۲۰
اره گردبر ۸%کبالت ۶۶ اره گردبر ۸%کبالت ۷۶ اره گردبر ۸%کبالت ۸۶ اره گردبر ۸%کبالت ۹۷ اره گردبر ۸%کبالت ۱۲۵
اره گردبر ۸%کبالت ۶۷ اره گردبر ۸%کبالت ۷۷ اره گردبر ۸%کبالت ۸۷ اره گردبر ۸%کبالت ۹۸ اره گردبر ۸%کبالت ۱۳۰
اره گردبر ۸%کبالت ۶۸ اره گردبر ۸%کبالت ۷۸ اره گردبر ۸%کبالت ۸۹ اره گردبر ۸%کبالت ۹۹ اره گردبر ۸%کبالت ۱۳۵
اره گردبر ۸%کبالت ۶۹ اره گردبر ۸%کبالت ۷۹ اره گردبر ۸%کبالت ۹۰ اره گردبر ۸%کبالت ۱۰۰ اره گردبر ۸%کبالت ۱۴۰

 

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود