Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

آچارالات آتا

آتا

شرح کالا قیمت(ریال) شرح کالا قیمت(ریال) شرح کالا قیمت(ریال)
آچار دوسر رینگ ۱۶/۹*۲/۱ آتا ۸۴۰۰۰ آچار دوسر رینگ ۱۷*۱۶ آتا ۸۸۰۰۰ آچار دو سرتخت ۱۹*۱۸ آتا ۷۲۰۰۰
آچار دوسر رینگ ۵/۱۶*۱/۴ اتا ۴۸۰۰۰ آچار دوسر رینگ ۱۳*۱۲ آتا ۶۸۰۰۰ آچار دو سرتخت ۱۷*۱۶ آتا ۶۳۰۰۰
آچار دوسر رینگ ۳۰*۳۲ آتا ۲۶۲۰۰۰ آچار دوسر رینگ ۱۱*۱۰ آتا ۶۱۰۰۰ آچار دو سرتخت ۱۵*۱۴ آتا ۵۵۰۰۰
آچار دوسر رینگ ۲۵*۲۸ آتا ۲۱۵۰۰۰ آچار دوسر رینگ ۹*۸ آتا ۵۱۰۰۰ آچار دو سرتخت ۱۳*۱۲ آتا ۵۱۰۰۰
آچار دوسر رینگ ۲۴*۲۷ آتا ۱۸۷۰۰۰ آچار دوسر رینگ ۷*۶ آتا ۴۷۰۰۰ آچار دو سرتخت ۱۱*۱۰ آتا ۴۷۰۰۰
آچار دوسر رینگ ۲۶*۲۴ آتا ۱۸۷۰۰۰ آچار دوسر رینگ ۱۹*۱۷ آتا ۱۰۸۰۰۰ آچار دو سرتخت ۹*۸ آتا ۵۱۰۰۰
آچار دوسر رینگ ۲۳*۲۱ آتا ۱۴۵۰۰۰ آچار دوسر رینگ ۱۵*۱۴ آتا ۸۰۰۰۰ آچار دو سرتخت ۷*۶ آتا ۳۷۰۰۰
آچار دوسر رینگ ۲۲*۲۰ آتا ۱۲۰۰۰۰ آچار دو سرتخت ۲۳*۲۱ آتا ۱۰۵۰۰۰ آچار یک سر رینگ ۲۵ عددی آتا ۲۴۶۴۰۰۰
آچار دوسر رینگ ۱۹*۱۸ آتا ۱۰۰۰۰۰ آچار دو سرتخت ۲۲*۲۰ آتا ۸۶۰۰۰ چار یک سر رینگ ۲۲ عددی آتا ۲۲۲۰۰۰۰
آچار یک سر رینگ ۱۶ عددی ۱۵۲۳۵۰۰ آچار یک سر رینگ ۸ عددی ۴۲۳۵۰۰    آچار دو سر رینگ ۸ عددی         ۵۵۰۰۰۰
آچار یک سر رینگ ۱۲ عددی ۷۳۷۰۰۰ آچار دو سر رینگ ۱۲ عددی ۱۲۵۴۰۰۰ آچار دو سر تخت ۸ عددی ۴۱۲۵۰۰
درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود