Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

A-KRAFT

بکس تکی ۱/۲ درایو

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۸ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۹ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۱۰ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۱۱ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۱۲ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۱۳ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۱۴ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۱۵ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۱۶ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۱۷ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۱۸ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۱۹ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۲۰ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۲۱ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۲۲ طول ۴۰ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۲۳ طول ۴۰ میلیتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۲۴ طول ۴۲ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۲۵ طول ۴۲ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۲۶ طول ۴۲ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۲۷ طول ۴۲ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۲۸ طول ۴۳ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۲۹ طول ۴۳ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۳۰ طول ۴۶ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۳۱ طول ۴۶ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۳۲ طول ۴۶ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۳۴ طول ۴۶ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۳۶ طول ۴۶ میلیمتر

 

 

 

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود