Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

HANS

هنس

آچار دوسر رینگ ۸ عددی ۱۹-۶ هنس تایوان

آچار دو سر رینگ ۱۲ عددی ۳۲-۶ هنس تایوان

آچار دو سر تخت ۱۲ عددی ۳۲-۶ هنس تایوان

آچار دو سر تخت ۸ عددی ۱۹-۶ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۱۴ عددی ۵٫۱۶-۱ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۱۴ عددی۳۲-۱۰ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۲۶ عددی ۳۲-۶ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۸ عددی ۱۹-۸ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۱۱٫۱۶ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۵٫۸ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۹٫۱۶ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۱٫۲ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۷٫۱۶ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۳٫۸ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۵٫۱۶ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۱٫۴ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۶۰ و ۶۵ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۵۵ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۴۸و۵۰ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۴۲ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۴۳ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۴۴ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۴۵ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۴۵ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۴۰ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۴۱ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۳۸ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۳۹ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۳۵ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۳۶ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۳۷ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۳۴ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۳۳ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۳۲ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۳۱ هنس

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۳۰ هنس

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۲۹ هنس

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۲۸ هنس

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۲۷ هنس

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۲۶ هنس

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۲۵ هنس

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۲۴ هنس

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۲۳ هنس

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۲۲ هنس

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۲۱ هنس

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۲۰ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۱۹ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۱۸ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۱۷ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۱۶ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۱۵ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۱۴ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۱۳ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۱۲ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۱۱ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۱۰ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۹ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۸ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۷ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۶ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۵ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۴ هنس تایوان

 

انبر قفلی صافکاری ۷ هنس تایوان

انبر قفلی دو شاخ ۹ هنس تایوان

انبر قفلی زنجیری ۹ هنس تایوان

انبر قفلی فیلتر بازکن ۱۰ هنس تایوان

انبر قفلی ۱۰ هنس

انبر قفلی ۷ هنس

انبر قفلی ۵ هنس

سیم چین ۸ عایق دار هنس

دم باریک ۸ عایق دار هنس

انبردست ۸ عایق دار هنس

انبر همه کاره ۱۰ هنس

سیم لخت کن ۶ هنس

دم پهن ۶ هنس

دم گرد ۶ هنس

سیم چین ۷ هنس تایوان

سیم چین ۶ هنس تایوان

سیم چین ۵ هنس تایوان

دم باریک ۸ سر کج هنس تایوان

دم باریک ۶ هنس تایوان

انبردست ۱۰ هنس تایوان

انبردست ۸ هنس تایوان

انردست ۷ هنس تایوان

انبردست ۶هنس تایوان

آلن بکسی ۷٫۵ سانت T55 هنس تایوان

آلن بکسی ۷٫۵ سانت T50 هنس تایوان

آلن بکسی ۷٫۵ سانت T40 هنس تایوان

آلن بکسی ۷٫۵ سانت T30 هنس تایوان

آلن بکسی ۷٫۵ سانت T20 هنس تایوان

آلن بکسی نوک ۳ سانتی T50 هنس تایوان

آلن بکسی نوک ۳ سانتیT45 هنس تایوان

آلن بکسی نوک ۳ سانتیT40 هنس تایوان

آلن بکسی نوک ۳ سانتیT30هنس تایوان

آلن بکسی نوک ۳ سانتیT25 هنس تایوان

آلن بکسی نوک ۳ سانتیT20 هنس تایوان

آلن بکسی هزار خاری M14 هنس تایوان

آلن بکسی هزار خاری M12 هنس تایوان

آلن بکسی هزار خاری M10 هنس تایوان

آلن بکسی هزار خاری M8 هنس تایوان

آلن بکسی T55 یلند مشکی یه تی تیکه هنس

آلن بکسیT55بلند هنس تایوان

آلن بکسی T40بلند هنس تایوان

آلن بکسی T80

آلن بکسیT70

آلن بکسیT60

آلن بکسیT55

آلن بکسیT50

آلن بکسیT47

آلن بکسیT45

آلن بکسیT40

آلن بکسیT30

آلن بکسیT27

آلن بکسی ۱۰ بلند هنس تایوان

آلن بکسی ۸ بلند هنس تایوان

آلن بکسی ۶ بلند هنس تایوان

 

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود