Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

میکرومتر دیجیتال ASIMETO

میکرومتر دیجیتال

میکرومتر های آسیمتو انواع مختلفی دارند که عبارت اند ازمیکرومتر دیجیتال خارجی سه دکمه ای،میکرومتر دیجیتال خارجی ،میکرومتر دیجیتال ضد آّب سریع،میکرومتر داخل دیجیتال آسیمتو،میکرومتر دیجیتال خارج میله ای آسیمتو،هد میکرومتر آسیمتو،میکرومتر پیچ آسیمتو،میکرومتر دوپله شیار آسیمتو،میکرومتر سوزنی آسیمتو،میکرومتر چرخ دنده،میکرومتر سرگردآسیمتو،میکرومتر داخل سه فک دیجیتال ضد آب،

میکرومتر دیجیتال خارج میله ای آسیمتو

شرح کالا دقت سایز
میکرومتر خارج دیجیتال میله ای سری ۶ عددی ۰٫۰۰۱ ۰-۱۰۰
میکرومتر خارج دیجیتال میله ای سری ۶ عددی ۰٫۰۰۱ ۰-۱۵۰
میکرومتر خارج دیجیتال میله ای سری ۶ عددی ۰٫۰۰۱ ۱۰۰-۲۰۰
میکرومتر خارج دیجیتال میله ای سری ۶ عددی ۰٫۰۰۱ ۱۵۰-۳۰۰
میکرومتر خارج دیجیتال میله ای سری ۶ عددی ۰٫۰۰۱ ۲۰۰-۳۰۰
میکرومتر خارج دیجیتال میله ای سری ۶ عددی ۰٫۰۰۱ ۳۰۰-۴۰۰
میکرومتر خارج دیجیتال میله ای سری ۶ عددی ۰٫۰۰۱ ۴۰۰-۵۰۰
میکرومتر خارج دیجیتال میله ای سری ۶ عددی ۰٫۰۰۱ ۵۰۰-۶۰۰

 

میکرومتر داخل دیجیتال اسیمتو

شرح کالا دقت سایز
میکرومتر داخل دیجیتال ۰٫۰۰۱ ۵-۳۰
میکرومتر داخل دیجیتال ۰٫۰۰۱ ۲۵-۵۰
میکرومتر داخل دیجیتال ۰٫۰۰۱ ۵۰-۷۵
میکرومتر داخل دیجیتال ۰٫۰۰۱ ۷۵-۱۰۰
میکرومتر داخل دیجیتال ۰٫۰۰۱ ۱۰۰-۱۲۵
میکرومتر داخل دیجیتال ۰٫۰۰۱ ۱۲۵-۱۵۰
میکرومتر داخل دیجیتال ۰٫۰۰۱ ۱۵۰-۱۷۵
میکرومتر داخل دیجیتال ۰٫۰۰۱ ۱۷۵-۲۰۰

 

میکرومتر دیجیتال خارجی ۳ دکمه آسیمتو

میکرومتر دیجیتال خارجی ضد آب سایز ۲۵-۰

میکرومتر دیجیتال خارجی ضد آب سایز ۵۰-۲۵

میکرومتر دیجیتال خارجی ضد آب سایز ۷۵-۵۰

میکرومتر دیجیتال خارجی ضد آب سایز ۱۰۰-۷۵

میکرومتر دیجیتال خارجی ضد آب سایز ۱۲۵-۱۰۰

میکرومتر دیجیتال خارجی ضد آب سایز ۱۵۰-۱۲۵

میکرومتر دیجیتال خارجی ضد آب سایز ۱۷۵-۱۵۰

میکرومتر دیجیتال خارجی ضد آب سایز ۱۷۵-۲۰۰

میکرومتر دیجیتال خارجی ضد آب سایز ۲۰۰-۲۲۵

میکرومتر دیجیتال خارجی ضد آب سایز ۲۵۰-۲۲۵

میکرومتر دیجیتال خارجی ضد آب سایز ۲۷۵-۲۵۰

میکرومتر دیجیتال خارجی ضد آب سایز ۳۰۰-۲۷۵

 

میکرومتر دیجیتال پیچ (ست کامل) آسیمتو

میکرومتر پیچ ۲۵-۰

میکرومتر پیچ ۵۰-۲۵

میکرومتر پیچ ۷۵-۵۰

میکرومتر پیچ ۱۰۰-۷۵

میکرومتر دیجیتال پیچ ۲۵-۰

میکرومتر دیجیتال پیچ ۵۰-۲۵

 

هد میکرومتر

هد میکرومتر۲۵-۰

هد میکرومتر دیجیتال ضد آب ۲۵-۰

هد میکرومتر دیجیتال ضد آب ۵۰-۰

 

میکرومتر دیسکی معمولی آسیمتو

میکرومتر دیسکی معمولی ۲۵-۰

میکرومتر دیسکی معمولی ۵۰-۲۵

میکرومتر دیسکی معمولی ۷۵-۵۰

میکرومتر دیسکی معمولی۱۰۰-۷۵

 

میکرومتر دیجیتال دیسکی آسیمتو

میکرومتر دیجیتال دیسکی سایز۲۵-۰

میکرومتر دیجیتال دیسکی سایز۵۰-۲۵

میکرومتر دیجیتال دیسکی سایز ۷۵-۵۰

میکرومتر دیجیتال دیسکی سایز۱۰۰-۷۵

 

میکرومتر دوپله شیار آسیمتو

میکرومتر دوپله شیار

میکرومتر دوپله شیار

میکرومتر دوپله شیار

میکرومتر دوپله شیار

 

میکرومتر دیجیتال دوپله شیار

میکرومتر دوپله شیار سایز ۲۵-۰

میکرومتر دوپله شیار سایز ۵۰-۲۵

میکرومتر دوپله شیار سایز ۷۵-۵۰

میکرومتر دوپله شیار سایز ۱۰۰-۷۵

 

میکرومتر سوزنی آسیمتو

میکرومتر سوزنی ۲۵-۰

میکرومتر سوزنی ۵۰-۲۵

میکرومتر سوزنی ۷۵-۵۰

میکرومتر سوزنی ۱۰۰-۷۵

 

میکرومتر دیجیتال سوزنی ضد اب

میکرومتر چرخ دنده اسیمتو

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود