Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

میکرومتر خارج میله ای 150-0 asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۱۵۰-۰ آسیمتو

میکرومتر خارج میله ای ۱۰۰-۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۱۵۰-۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۲۰۰-۱۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۳۰۰-۲۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۴۰۰-۳۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای  ۵۰۰-۴۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۶۰۰-۵۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۷۰۰-۶۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۸۰۰-۷۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۹۰۰-۸۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۱۰۰۰-۹۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۱۲۰۰-۱۰۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۱۴۰۰-۱۲۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۱۶۰۰-۱۴۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۱۸۰۰-۱۶۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۲۰۰۰-۱۸۰۰ asimeto

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود