Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

پرگار asimeto

پرگار

 

پرگار داخل سنج آسیمتو

پرگار داخل سنج ۱۵ سانت

پرگار داخل سنج ۲۰ سانت

پرگار داخل سنج ۲۵ سانت

پرگار داخل سنج ۳۰ سانت

پرگار داخل سنج ۴۰ سانت

پرگار داخل سنج ۵۰ سانت

پرگار داخل سنج ۶۰ سانت

 

پرگار خارج سنج آسیمتو

پرگار خارج سنج ۱۵ سانت

پرگار خارج سنج ۲۰ سانت

پرگار خارج سنج ۲۵ سانت

پرگار خارج سنج ۳۰ سانت

پرگار خارج سنج ۴۰ سانت

پرگار خارج سنج ۵۰ سانت

پرگار خارج سنج ۶۰ سانت

 

پرگار خط کشی آسیمتو

پرگار خط کشی ۱۵ سانت

پرگار خط کشی ۲۰ سانت

پرگار خط کشی ۲۵ سانت

پرگار خط کشی ۳۰ سانت

پرگار خط کشی ۴۰ سانت

پرگار خط کشی ۵۰ سانت

پرگار خط کشی ۶۰ سانت

 

پرگار ساعتی داخل تیپ A اسیمتو

شرح کالا دقت سایز
پرگار ساعتی داخل تیپ A ۰٫۰۱ ۵-۲۵
پرگار ساعتی داخل تیپ A ۰٫۰۱ ۱۰-۲۰
پرگار ساعتی داخل تیپ A ۰٫۰۱ ۱۰-۳۰
پرگار ساعتی داخل تیپ A ۰٫۰۱ ۲۰-۴۰
پرگار ساعتی داخل تیپ A ۰٫۰۱ ۳۰-۵۰
پرگار ساعتی داخل تیپ A ۰٫۰۱ ۴۰-۶۰

 

پرگار ساعت خارج تیپ A آسیمتو

شرح کالا دقت سایز
پرگار ساعتی خارج تیپ A ۰٫۰۱ ۰-۱۰
پرگار ساعتی خارج تیپ A ۰٫۰۱ ۰-۲۰
پرگار ساعتی خارج تیپ A ۰٫۰۱ ۱۰-۳۰
پرگار ساعتی خارج تیپ A ۰٫۰۱ ۲۰-۴۰
پرگار ساعتی خارج تیپ A ۰٫۰۱ ۳۰-۵۰
پرگار ساعتی خارج تیپ A ۰٫۰۱ ۴۰-۶۰

 

پرگار خارج دیجیتال تیپ A آسیمتو

شرح کالا دقت سایز
پرگار خارج دیجیتال تیپ A ۰٫۰۱ ۰-۲۰
پرگار خارج دیجیتال تیپ A ۰٫۰۱ ۱۰-۳۰
پرگار خارج دیجیتال تیپ A ۰٫۰۱ ۲۰-۴۰
پرگار خارج دیجیتال تیپ A ۰٫۰۱ ۳۰-۵۰
پرگار خارج دیجیتال تیپ A ۰٫۰۱ ۴۰-۶۰

 

پرگار داخل دیجیتال تیپA آسیمتو

شرح کالا دقت سایز
پرگار داخل دیجیتال تیپ A ۰٫۰۱ ۵-۲۵
پرگار داخل دیجیتال تیپ A ۰٫۰۱ ۱۰-۳۰
پرگار داخل دیجیتال تیپ A ۰٫۰۱ ۲۰-۴۰
پرگار داخل دیجیتال تیپ A ۰٫۰۱ ۳۰-۵۰
پرگار داخل دیجیتال تیپ A ۰٫۰۱ ۴۰-۶۰

 

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود