Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

کولیس ساعتی asimeto

کولیس ساعتی فک کارباید

 

کولیس ساعتی ۱۵ سانت

کولیس ساعتی ۲۰ سانت

کولیس  ساعتی ۳۰ سانت

 

کولیس ساعتی فک کارباید ۱۵ سانت

کولیس ساعتی فک کارباید ۲۰ سانت

کولیس ساعتی فک کارباید ۳۰ سانت

 

 

ابزار تراش واحد نماینده انواع ابزار های اندازه گیری آسیمتو از جمله کولیس ساعتی ۱۵ سانت،کولیس ساعتی ۲۰ سانت ،کولیس ساعتی ۳۰ سانت ،کولیس ساعتی ۱۵ سانت فک کارباید،کولیس ساعتی ۲۰ سانت فک کارباید،کولیس ساعتی ۳۰ سانت فک کارباید میباشد

کولیس ساعتی فک کارباید

کولیس ساعتی ۱۵ سانت

کولیس ساعتی ۲۰ سانت

کولیس  ساعتی ۳۰ سانت

 

کولیس ساعتی فک کارباید ۱۵ سانت

کولیس ساعتی فک کارباید ۲۰ سانت

کولیس ساعتی فک کارباید ۳۰ سانت

 

 

ابزار تراش واحد نماینده انواع ابزار های اندازه گیری آسیمتو از جمله کولیس ساعتی ۱۵ سانت،کولیس ساعتی ۲۰ سانت ،کولیس ساعتی ۳۰ سانت ،کولیس ساعتی ۱۵ سانت فک کارباید،کولیس ساعتی ۲۰ سانت فک کارباید،کولیس ساعتی ۳۰ سانت فک کارباید میباشد

کولیس ساعتی فک کارباید

کولیس ساعتی ۱۵ سانت

کولیس ساعتی ۲۰ سانت

کولیس  ساعتی ۳۰ سانت

 

کولیس ساعتی فک کارباید ۱۵ سانت

کولیس ساعتی فک کارباید ۲۰ سانت

کولیس ساعتی فک کارباید ۳۰ سانت

 

 

ابزار تراش واحد نماینده انواع ابزار های اندازه گیری آسیمتو از جمله کولیس ساعتی ۱۵ سانت،کولیس ساعتی ۲۰ سانت ،کولیس ساعتی ۳۰ سانت ،کولیس ساعتی ۱۵ سانت فک کارباید،کولیس ساعتی ۲۰ سانت فک کارباید،کولیس ساعتی ۳۰ سانت فک کارباید میباشد

کولیس ساعتی ۳۰ سانت

کولیس ساعتی ۱۵ سانت

کولیس ساعتی ۲۰ سانت

کولیس  ساعتی ۳۰ سانت

 

کولیس ساعتی فک کارباید ۱۵ سانت

کولیس ساعتی فک کارباید ۲۰ سانت

کولیس ساعتی فک کارباید ۳۰ سانت

 

ابزار تراش واحد نماینده انواع ابزار های اندازه گیری آسیمتو از جمله کولیس ساعتی ۱۵ سانت،کولیس ساعتی ۲۰ سانت ،کولیس ساعتی ۳۰ سانت ،کولیس ساعتی ۱۵ سانت فک کارباید،کولیس ساعتی ۲۰ سانت فک کارباید،کولیس ساعتی ۳۰ سانت فک کارباید میباشد

کولیس ساعتی ۲۰ سانت

کولیس ساعتی ۱۵ سانت

کولیس ساعتی ۲۰ سانت

کولیس  ساعتی ۳۰ سانت

 

کولیس ساعتی فک کارباید ۱۵ سانت

کولیس ساعتی فک کارباید ۲۰ سانت

کولیس ساعتی فک کارباید ۳۰ سانت

 

ابزار تراش واحد نماینده انواع ابزار های اندازه گیری آسیمتو از جمله کولیس ساعتی ۱۵ سانت،کولیس ساعتی ۲۰ سانت ،کولیس ساعتی ۳۰ سانت ،کولیس ساعتی ۱۵ سانت فک کارباید،کولیس ساعتی ۲۰ سانت فک کارباید،کولیس ساعتی ۳۰ سانت فک کارباید میباشد

 

کولیس ساعتی ۱۵ سانت

کولیس ساعتی ۱۵ سانت

کولیس ساعتی ۲۰ سانت

کولیس  ساعتی ۳۰ سانت

 

کولیس ساعتی فک کارباید ۱۵ سانت

کولیس ساعتی فک کارباید ۲۰ سانت

کولیس ساعتی فک کارباید ۳۰ سانت

 

ابزار تراش واحد نماینده انواع ابزار های اندازه گیری آسیمتو از جمله کولیس ساعتی ۱۵ سانت،کولیس ساعتی ۲۰ سانت ،کولیس ساعتی ۳۰ سانت ،کولیس ساعتی ۱۵ سانت فک کارباید،کولیس ساعتی ۲۰ سانت فک کارباید،کولیس ساعتی ۳۰ سانت فک کارباید میباشد

 

کولیسی ساعتی

درباره کولیس ساعتی

به جای استفاده از کولیس ورنیه ها که قرائت آنها نیاز به روش خاص داشت و آن هم نیاز به یادگیری  داشت،میتوان از کولیس های ساعتیکه در آن برای قرائت کسری از میلیمتر کافی است که عدد روی عقربه را قرائت کرد،استفاده نمود.در این وسیله یک چرخ دنده  دقیق و کوچک موجود است که بدون نیاز به قرائت مقیاس در ورنیه به ما اندازه دقیق را نشان می دهد. نشانگر هر یک اینچ و یا هر میلیمتر و یا یک دهم اینچ می چرخد. اندازه قرائت شده از روی عقربه بایستی به آن چه که از روی خط کش قرائت می شود، اضافه شود. به وسیله یک پیچ می توان آن چه که بر روی خط کش نمایش داده می شود را قفل کرد. منظور این است که از حرکت عقربه جلوگیری نمود تا در قرائت اشتباهی به وجود نیاید.

ابزار تراش واحد فروشنده انواع کولیس های ساعتی با مارک آسیمتو میباشد

 

کولیس ساعتی استنلس استیل آسیمتو

کولیس ساعتی ۱۵ سانت

کولیس ساعتی ۲۰ سانت

کولیس ساعتی ۳۰ سانت

 

کولیس ساعتی فک کارباید آسیمتو

کولیس ساعتی فک کارباید ۱۵ سانت

کولیس ساعتی فک کارباید ۲۰ سانت

کولیس ساعتی فک کارباید۳۰ سانت

 

همچنین کولیس های ساعتی آسیمتو از دقت های خوبی برخوردار میباشد

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود