Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

گیج asimeto

گیج آسیمتو

شرح کالا تلرانس سایز کدکالا
گیج توپی برو نرو H7 M4 ۶۷۰-۰۴-۷
گیج توپی برو نرو H7 M5 ۶۷۰-۰۵-۷
گیج توپی برو نرو H7 M6 ۶۷۰-۰۶-۷
گیج توپی برو نرو H7 M8 ۶۷۰-۰۸-۷
گیج توپی برو نرو H7 M10 ۶۷۰-۱۰-۱۲
گیج توپی برو نرو H7 M12 ۶۷۰-۱۴-۷
گیج توپی برو نرو H7 M14 ۶۷۰-۱۶-۷
گیج توپی برو نرو H7 M16 ۶۷۰-۱۶-۷
گیج توپی برو نرو H7 M18 ۶۷۰-۱۸-۷
گیج توپی برو نرو H7 M20 ۶۷۰-۲۰-۷
گیج توپی برو نرو H7 M22 ۶۷۰-۲۲-۷
گیج توپی برو نرو H7 M25 ۶۷۰-۲۵-۷

                                      گیج توپی

شرح کالا تلرانس سایز کد کالا
گیج توپی ۶H M2
گیج توپی ۶H M2.5
گیج توپی ۶H M3
گیج توپی ۶H M3.5
گیج توپی ۶H M4
گیج توپی ۶H M5
گیج توپی ۶H M6
گیج توپی ۶H M7
گیج توپی ۶H M8
شرح کالا تلرانس سایز کد کالا
گیج توپی ۶H M10
گیج توپی ۶H M12
گیج توپی ۶H M14
گیج توپی ۶H M16
گیج توپی ۶H M18
گیج توپی ۶H M20
گیج توپی ۶H M22
گیج توپی ۶H M24
گیج توپی ۶H M30
شرح کالا تلرانس سایز کدکالا
گیج توپی ۶H M33
گیج توپی ۶H M36
گیج توپی ۶H M39
گیج توپی ۶H M42
گیج توپی ۶H M48
گیج توپی ۶H

       

                           

                                    گیج توپی دنده ریز MF     

شرح کالا سایز شرح کالا سایز
گیج توپی دنده ریز ۴X0.5 گیج توپی دنده ریز ۰٫۷۵*۱۲
گیج توپی دنده ریز ۰٫۵*۵ گیج توپی دنده ریز ۱*۱۲
گیج توپی دنده ریز ۰٫۷۵*۶ گیج توپی دنده ریز ۱*۱۴
گیج توپی دنده ریز ۰٫۵*۸ گیج توپی دنده ریز ۱٫۲۵*۱۴
گیج توپی دنده ریز ۱*۸ گیج توپی دنده ریز ۱٫۵*۱۴
گیج توپی دنده ریز ۰٫۵*۱۰ گیج توپی دنده ریز ۱*۱۸
گیج توپی دنده ریز ۱*۱۰ گیج توپی دنده ریز ۱٫۵*۱۸
گیج توپی دنده ریز ۱٫۲۵*۱۰ گیج توپی دنده ریز ۲*۱۸
گیج توپی دنده ریز ۰٫۵*۱۲ گیج توپی دنده ریز ۱*۲۰
شرح کالا سایز شرح کالا سایز
گیج توپی دنده ریز ۱٫۵*۲۰ گیج توپی دنده ریز ۱٫۷*۲۷
گیج توپی دنده ریز ۲*۲۰ گیج توپی دنده ریز ۲*۲۷
گیج توپی دنده ریز ۱*۲۲ گیج توپی دنده ریز ۱٫۵*۲۸
گیج توپی دنده ریز ۱٫۵*۲۲ گیج توپی دنده ریز ۱٫۵*۳۰
گیج توپی دنده ریز ۲*۲۲ گیج توپی دنده ریز ۲*۳۰
گیج توپی دنده ریز ۱*۲۴ گیج توپی دنده ریز ۱٫۵*۳۲
گیج توپی دنده ریز ۱٫۵*۲۴ گیج توپی دنده ریز ۱٫۵*۳۶
گیج توپی دنده ریز ۱٫۵*۲۵ گیج توپی دنده ریز ۲*۳۶
گیج توپی دنده ریز ۱٫۵*۲۶ گیج توپی دنده ریز ۱٫۵*۴۰

                                   گیج توپی برو نرو لوله G

شرح کالا سایز شرح کالا سایز
گیج توپی برو نرو لوله G G1/8 گیج توپی برو نرو لوله G G1-3/4
گیج توپی برو نرو لوله G G1/4 گیج توپی برو نرو لوله G G2
گیج توپی برو نرو لوله G G3/8 گیج توپی برو نرو لوله G G2-1/2
گیج توپی برو نرو لوله G G1/2
گیج توپی برو نرو لوله G G3/4
گیج توپی برو نرو لوله G G1
گیج توپی برو نرو لوله G G1-1/2
گیج توپی برو نرو لوله G G1-1/4
گیج توپی برو نرو لوله G G1-1/8

 

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود