Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

میکرومتر سه فک insize

میکرومتر سه فک اینسایز

میکرومتر سه فک اینسیاز

میکرومتر سه فک ۴-۳ میلیمتر

میکرومتر سه فک ۶-۴ میلیمتر

میکرومتر سه فک ۶-۵ میلیمتر

میکرومتر سه فک ۸-۶ میلیمتر

میکرومتر سه فک ۱۰-۸ میلیمتر

میکرومتر سه فک ۱۲-۱۰ میلیمتر

میکرومتر سه فک ۱۶-۱۲ میلیمتر

میکرومتر سه فک ۲۰-۱۶ میلیمتر

میکرومتر سه فک ۲۵-۲۰ میلیمتر

میکرومتر سه فک ۳۰-۲۵ میلیمتر

میکرومتر سه فک ۴۰-۳۰ میلیمتر

میکرومتر سه فک ۵۰-۴۰ میلیمتر

میکرومتر سه فک ۶۳-۵۰ میلیمتر

میکرومتر سه فک ۷۵-۶۲ میلیمتر

میکرومتر سه فک ۸۸-۷۵ میلیمتر

میکرومتر سه فک ۱۰۰-۸۷ میلیمتر

میکرومتر سه فک ۱۲۵-۱۰۰ میلیمتر

میکرومتر سه فک ۱۵۰-۱۲۵ میلیمتر

میکرومتر سه فک ۱۷۵-۱۵۰ میلیمتر

میکرومتر سه فک ۲۰۰-۱۷۵ میلیمتر

میکرومتر سه فک ۲۲۵-۲۰۰ میلیمتر

میکرومتر سه فک ۲۵۰-۲۲۵ میلیمتر

میکرومتر سه فک ۲۷۵-۲۵۰ میلیمتر

میکرومتر سه فک ۳۰۰-۲۷۵ میلیمتر

میکرومتر سه فک دیجیتال اینسایز

میکرومتر سه فک  دیجیتال اینسیاز

میکرومتر سه فک دیجیتال ۴-۳ میلیمتر

میکرومتر سه فک دیجیتال ۶-۴ میلیمتر

میکرومتر سه فک دیجیتال ۶-۵ میلیمتر

میکرومتر سه فک دیجیتال ۸-۶ میلیمتر

میکرومتر سه فک دیجیتال ۱۰-۸ میلیمتر

میکرومتر سه فک دیجیتال ۱۲-۱۰ میلیمتر

میکرومتر سه فک دیجیتال ۱۶-۱۲ میلیمتر

میکرومتر سه فک دیجیتال ۲۰-۱۶ میلیمتر

میکرومتر سه فک دیجیتال ۲۵-۲۰ میلیمتر

میکرومتر سه فک دیجیتال ۳۰-۲۵ میلیمتر

میکرومتر سه فک دیجیتال ۴۰-۳۰ میلیمتر

میکرومتر سه فک دیجیتال ۵۰-۴۰ میلیمتر

میکرومتر سه فک دیجیتال ۶۳-۵۰ میلیمتر

میکرومتر سه فک دیجیتال ۷۵-۶۲ میلیمتر

میکرومتر سه فک دیجیتال ۸۸-۷۵ میلیمتر

میکرومتر سه فک دیجیتال ۱۰۰-۸۷ میلیمتر

میکرومتر سه فک دیجیتال ۱۲۵-۱۰۰ میلیمتر

میکرومتر سه فک دیجیتال ۱۵۰-۱۲۵ میلیمتر

میکرومتر سه فک دیجیتال ۱۷۵-۱۵۰ میلیمتر

میکرومتر سه فک دیجیتال ۲۰۰-۱۷۵ میلیمتر

میکرومتر سه فک دیجیتال ۲۲۵-۲۰۰ میلیمتر

میکرومتر سه فک دیجیتال ۲۵۰-۲۲۵ میلیمتر

میکرومتر سه فک دیجیتال ۲۷۵-۲۵۰ میلیمتر

میکرومتر سه فک دیجیتال ۳۰۰-۲۷۵ میلیمتر

 

 

 

 

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود