Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

MITUTOYO

پرگار mitutoyo

پرگار داخل ۱۰سانت                           پرگارخارج ۱۰ سانت                          پرگار رو ۱۰ سانت

پرگار داخل ۱۵ سانت                          پرگار خارج ۱۵ سانت                         پرگار رو ۱۵ سانت

پرگار داخل ۲۰ سانت                          پرگار خارج ۲۰ سانت                         پرگار رو ۲۰ سانت

پرگار داخل ۲۵ سانت                          پرگار خارج ۲۵ سانت                         پرگار رو ۲۵ سانت

پرگار داخل ۳۰ سانت                          پرگار خارج ۳۰ سانت                         پرگار رو ۳۰ سانت

پرگار داخل ۴۵ سانت                          پرگار خارج ۴۵ سانت                         پرگار رو ۴۵ سانت

پرگار داخل ۶۰ سانت                          پرگار خارج ۶۰ سانت                         پرگار رو ۶۰ سانت

پرگار خط کشی ۱۵ سانتی

پرگار خط کشی ۲۰ سانت

پرگار خط کشی ۲۵ سانت

پرگار خط کشی ۳۰ سانت

پرگار خط کشی ۴۵ سانت

پرگار خط کشی ۶۰ سانت

 

گیج بلوک mitutoyo

gauge block 

dimension – angle

با اندازه گیرهای ثابت تنها می توان اندازه های ثابتی را که روی آنها نوشته شده است را تعیین کرد این وسایل بیشتر جزو وسایل کنترل محسوب می شوند و برای کنترل کارهای تک سازی و بولید انبوه مناسب هستند. یکی از اساسی ترین و بهترین وسایل اندازه گیری و کنترل تکه های اندازه گیری هستند که بنام پارچه های اندازه گیری – منشورهای اندازه گیری – بلوکهای اندازه گیری و راپورتر نامیده میشوند . اما اسم صنعتی آن gauge block (گیج بلوک) می باشد.از فولاد ضد انبساط سخت کاری شده یا از کوارتز ساخته می شوند سطوح این وسایل پس از سنگ زنی ظریف با نمد پولیش میشوند و کاملا هموار و مسطح هستند این پارچه ها را در سری های ۳۲و۴۶و۴۷و۸۳و۱۰۳و… تکه می سازند چنانچه سطوح آنها تمیز باشند با سراندن روی یکدیگر به هم جفت می شوند.تکه های اندازه گیری را کارخانجات سازنده وسایل اندازه گیری در پنج درجه دقت می سازند که به شرح زیر است:

OO – تکه های اندازه گیری بسیار دقیق برای اندازه گذاری و کنترل وسایل اندازه گیری دقیق در اتاق اندازه گیری.

K – تکه های اندازه گیری برای کالیبره کردن وسایل اندازه گیری.

O – تکه های اندازه گیری دقیق برای اندازه گیری و کنترل اندازه های طولی دقیق.

I – تکه های اندازه گیری با دقت متوسط برای تنظیم وسایل اندازه گیری و کنترل فرمانها.

II – تکه های اندازه گیری با دقت کم برای تنظیم ماشینهای ابزار و قید و بست ها.

 

ميله هاي اندازه گيري

از جمله اندازه گير هاي ثابت بوده و بعنوان ابزار كنترل و مرجع از آنها استفاده مي شود. اين ميله ها از فولاد ضد انبساط سخت كاري شده با دقت +-۰٫۰۰۱ ميليمتر ميسازند و سطح آنها را كاملا سنگ زده و پرداخت مي كنند قطر اين ميله ها قسمت اندازه گيري ظانها است و اندازه آنها را در محل استقرارشان در داخل جعبه مي نويسند.

 

راپورترهاي زاويه 

كنترل زلويه مخروط با استفاده از راپورترهاي زاويه. در اين روش با گذاردن راپورتر هاي زاويه زير مولد مخروط و كنترل افقي بودن مولد مخروط به كمك ساعت اندازه گيري با جمع كردن زاويه هاي راپورتر ها  زاويه  مخروط با شيب ساير قطعات را بدست مي آورند.

 

شابلون mitutoyo

شابلون رزوه 

براي اندازه گيري و كنترل گام و زاويه و فرم دندانه ها از شابلون رزوه استفاده مي كنيم شابلون هاي رزوه را بر حسب گام و زاوه دندانه و فرم آنها در طرف هاي مختلفي مي سازند زاويه دندانه پيچ ميليمتري (متريك) ۶۰ درجه و اينچي ۵۵ درجه است .

 

 

 

شابلون فیلت (R سنج) و شابلون فیلت جوش

براي اندازه گيري R داخلي و خارجي قطعات از شابلون فيلت يا R سنج استفاده ميكنند.نحوه استفاده بدين ترتيب مي باشد كه قطعه و R  مناسب را در نور اتاق رو به پنجره گرفته و R  را با فيلت قطعه تطابق مي دهيم دليل گرفتن قطعه رو به پنجره براي انتخاب R مناسب ميباشد چرا كه پرتو هاي نور از تطابق كامل قطعه و شابلون عبور نميكنند. در شابلون فیلت جوش هم این تطابق وجود دارد و برای اندازه گیری  R محل جوش از شابلون فيلت جوش استفاده مي كنند.

 

شابلون ورق و شابلون ميله 

از شابلون ورق براي اندازه گيري ضخامت ورق ها استفاده مي شود عدد مقابل هر شيار معرف نمره ورق است .

از شابلون ميله براي اندازه گيري قطر ميله ها استفاده مي شود .

شابلون فيلر

 

شابلون فيلر از ورقهايي با ضخامت هاي مختلف تشكيل شده و براي اندازه گيري شكافها ، شيار ها و درزهايي كه با كوليس و نظاير آن قابل اندازه گيري نميباشد مورد استفاده قرار ميگيرد.

شابلون زاویه

با استفاده از این شابلون ها میتوان زوایای قطعات را با آنها مشخص کرد و روش آن مشابه شابلون فیلت می باشد.

 

ساعت شیطونکی mitutoyo

ساعت اندیکاتور

ساعت اندازه‌گیر یا اندیكاتور

وسیله‌ای است كه از آن جهت اندازه‌گیری خلاصی بین دو قطعه (داخلی و خارجی) دو پهنی (بیضی شدن) و تاب قطعات و پیچیدگی قطعات استفاده می‌شود و به دو صورت داخل‌سنج و پایه‌دار مغناطیسی كه برای خلاصی طولی قطعات كاربرد دارد ساخته می‌شود.

عمق سنج

کولیس عمق سنج معمولی ۵۰ سانت

کولیس عمق سنج معمولی۳۰ سانت

کولیس عمق سنج معمولی۲۰ سانت

کولیس عمق سنج معمولی۱۵ سانت

کولیس عمق سنج دیجیتال ۵۰ سانت

کولیس عمق سنج دیجیتال ۳۰ سانت

کولیس عمق سنج دیجیتال ۲۰ سانت

کولیس عمق سنج دیجیتال ۱۵ سانت

کولیس عمق سنج ساعتی ۵۰سانت

کولیس عمق سنج ساعتی ۳۰ سانت

کولیس عمق سنج ساعتی۲۰ سانت

کولیس عمق سنج ساعتی ۱۵ سانت

میکرومتر عمق سنج ۲۵-۰

میکرومتر عمق سنج ۵۰-۰

میکرومتر عمق سنج ۱۰۰-۰

میکرومتر عمق سنج ۱۵۰-۰

 

میکرومتر

میکرومتر ۲۵-۰ معمولی            میکرومتر ۵۰-۲۵ معمولی          میکرومتر ۷۵-۵۰ معمولی         میکرومتر ۱۰۰-۷۵ معمولی        

میکرومتر ۱۲۵-۱۰۰ معمولی 

میکرومتر ۲۵-۰ دیجیتال            میکرومتر ۵۰-۲۵ دیجیتال           میکرومتر ۷۵-۵۰ دیجیتال          میکرومتر ۱۰۰-۷۵ دیجیتال        

میکرومتر ۱۲۵-۱۰۰ دیجیتال

میکرومتر۱۵۰-۱۲۵ دیجیتال        میکرومتر ۱۷۵-۱۵۰ دیجیتال       میکرومتر ۲۰۰-۱۷۵ دیجیتال       میکرومتر۲۲۵-۲۰۰ دیجیتال      

 میکرومتر ۲۲۵-۲۰۰ دیجیتال

میکرومتر ۲۵۰-۲۲۵ دیجیتال

میکرومتر ۱۴۰-۲۹۳                 میکرومتر ۱۵۴-۵۲۳                  میکرومتر ۱۳۱-۵۲۳                 میکرومتر ۱۰۵-۵۲۳                  میکرومتر ۱۳-۵۱۰

میکرومتر ۴۲۱-۴۲۲                 میکرومتر ۳۵۰-۴۰۶                  میکرومتر ۳۷۱-۳۹۵                 میکرومتر ۲۶۱-۳۹۵                  میکرومتر ۴۲۱-۳۶۹

میکرومتر ۳۵۰-۳۲۳                 میکرمتر ۳۵۱-۳۱۴                   میکرومتر۱۵۳-۲۹۵                  میکرومتر ۴۰۲-۱۴۷                  میکرومتر ۳۰۱-۱۴۷

میکرومتر ۱۰۳-۱۴۳                 میکرومتر۱۴۶-GMS                  میکرومتر۸۳۱-۲۹۳                  میکرومتر۶۷۶-۲۹۳                   میکرومتر ۵۸۲-۲۹۳

میکرومتر۳۴۰-۲۹۳                  میکرومتر ۱۳۰-۲۹۳                  میکرومتر ۲۰۱-۲۲۷                 میکرومتر ۲۱۱-۱۹۳                  میکرومتر ۱۰۱-۱۶۹

میکرومتر ۳۲۹-۱۶۷                 میکرومتر ۲۶۶-۲۶۴-۱۶۷            میکرومتر ۱۰۸-۱۶۷                  میکرومتر ۱۲۱-۱۴۳                  میکرومتر

 

 

ميكرومتر
يكي ديگر از وسايل اندازه گيري متغير ميكرومتر مي باشد. با سير تكاملي در تكنيك
اندازه گيري، ميكرومترها نيز در فرم ها و طرح هاي مختلفي ساخته شده اند كه نمونه هايي
از آنها عبارتند از:
۱٫ ميكرومتر خارجي
۲٫ ميكرومتر داخلي
۳٫ ميكرومتر عمق سنج
ميكرومتر خارجي
ميكرومتر خارجي به منظور اندازه گيري ابعاد خارجي قطعه كارها با دقت ۰۱ / ۰ تا
۰/۰۰۱ ميليمتر مورد استفاده قرار مي گيرد و معمولاً آن را به صورت ورنيه دار، عقربه دار
و د يجيتالي مي سازند. ميكرومتر خارجي فكي ثابت دارد كه روي كمان آن نصب شده
است. فك متحرك آن ميله پيچي است كه در داخل سوراخ رزوه دار استوانه مدرج
(غلاف) كار مي كند. فك متحرك را مي توان در مواقع لزوم به وسيله اهرم ي در موقعيت
معين قفل كرد.
براي جلوگ يري از سايش سطح فك هاي اندازه گيري، سر آنها را از جنس فلزات
سخت انتخاب مي كنند.
ميكرومتر
براي جلوگيري از اعمال فشار بيش از حد فكها به سطوح اندازه گيري، در انتهاي
ميله پيچ جغجغه اي تعبيه شده است . اين جغجغه در حالت عادي پوسته مدرج را
مي گرداند. اما در اثر تماس فك متحرك با سطح كار اعمال فشار ز ياد، هرز كار مي كند
و نشان مي دهد كه فشار فكها به حد مطلوب رس يده است .

کولیس MITUTOYO

 

کولیس ۱۵ سانت معمولی

کولیس ۲۰ سانت معمولی

کولیس ۳۰ سانت معمولی

کولیس ۵۰ سانت معمولی

کولیس ۶۰ سانت معمولی

کولیس ۸۰ سانت معمولی

کولیس ۱ متری معمولی

کولیس ۱۵ سانت دیجیتال

کولیس ۲۰ سانت دیجیتال

کولیس ۳۰ سانت دیجیتال

کولیس ۵۰ سانت دیجیتال

کولیس ۶۰ سانت دیجیتال

کولیس ۸۰ سانت دیجیتال

کولیس ۱۵ سانت ساعتی

کولیس ۲۰ سانت ساعتی

کولیس ۳۰ سانت ساعتی

کولیس ۵۰ سانت ساعتی

کولیس ۶۰ سانت ساعتی

کولیس ۸۰ سانت ساعتی

کولیس ۱۶۰-۱۰۱

کولیس ۵۰۰-۱۷۲-۲۰

کولیس ۵۰۰-۴۷۴

کولیس ۵۰۰-۷۵۲-۱۰

کولیس ۷۸۴-۵۰۰

کولیس ۶۷۵-۵۰۵

کولیس ۱۱۹-۵۳۰

کولیس ۱۰۳-۵۳۱

کولیس ۱۰۱-۵۳۲

کولیس ۱۱۷-۵۳۴

کولیس ۱۳۴-۵۳۶

کولیس ۱۰-۲۲۵-۵۵۰

کولیس ۱۰-۱۵۵-۵۵۲

کولیس ۱۱۷-۵۷۳

کولیس ۱۲۰-۲۸۱-۵۷۳

کولیس ۶۰۵-۵۷۳

کولیس ۶۶۱-۵۷۳

کولیس ۶۷۶-۵۷۳

کولیس ۷۰۱-۵۷۳

کولیس ۷۲۱-۵۷۳

کولیس ۷۴۲-۵۷۳

کولیس ۷۵۱-۵۷۳

کولیس ۱۰-۱۱۳-۷۰۰

 

کولیس وسیله‌ای است که فاصلهٔ بین دو طرف یک شئ را اندازه می‌گیرد. برای این منظور کولیس را بین دو نقطه مطلوب قرار می‌دهیم و دو نقطه به وسیلهٔ دو فک مشخص می‌شود. سپس کولیس را بر می‌داریم حدفاصل دو ….. به وسیله یک ابزار اندازه‌گیری هم چون خط کش قرائت می‌شود.

کولیس ساعتی

ه جای استفاده از کولیس ورنیه‌ها که قرائت آن‌ها نیاز به روش خاص داشت که نیاز به یادگیری دارد، می‌توان از کولیس‌های عقربه‌ای که در آن‌ها برای قرائت کسری از میلیمتر کافی است که عدد روی عقربه را قرائت کرد، استفاده نمود. در این وسیله یک چرخ دنده دقیق و کوچک موجود است که بدون نیاز به قرائت مقیاس در ورنیه بهما اندازه دقیق را نشان می‌دهد. نشانگر هر یک اینچ و یا هر میلیمتر و یا یک دهم اینچ می‌چرخد. اندازه قرائت شده از روی عقربه بایستی به آن چه که از روی خط کش قرائت می‌شود، اضافه شود. به وسیله یک پیچ می‌توان آن چه که بر روی خط کش نمایش داده می‌شود را قفل کرد. منظور این است که از حرکت عقربه جلوگیری نمود تا در قرائت اشتباهی به وجود نیاید.

کولیس دیجیتال

این کولیس‌ها از آن جایی که یک عدد واحد را بر روی نمایشگر نمایش می‌دهند و دیگر احتیاجی به قرائت از روی خط کش نمی‌باشد، نسبت به کولیس‌های عقربه‌ای بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از این نوع کولیس‌ها قابلیت تبدیل واحد به سانتی‌متر، میلیمتر و اینچ را دارند. می‌توان با آن‌ها برخی اندازه‌گیری‌های دیفرانسیلی را انجام داد. کولیس‌های دیجیتال می‌توانند اندازه‌ها را در حافظهٔ خود نگه دارند. از این قابلیت می‌توان در جاهایی که کار کردن دشوار است و امکان دیدن عدد روی مانیتور نیست استفاده می‌شود. کولیس‌ها با طول معمولی، ۶ اینچ یا ۱۵۰ میلیمتر از فولاد ضد زنگ ساخته می‌شوند که دارای دقت نسبی ۰٫۰۰۱ اینچ و ۰٫۰۲ میلیمتر می‌باشند. تکنولو‍‍ژی مشابه در ساخت کولیس‌ها با طول بلند تر(۸ اینچ و ۱۲ اینچ) به کار گرفته شده که دقت آن‌ها برای کولیس‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیمتر، ۰٫۰۰۱ اینچ یا ۰٫۰۳ میلیمتر و برای ۲۰۰ تا۳۰۰ میلیمتر، ۰٫۰۰۱۵ اینچ یا ۰٫۰۴ میلیمتر است. بسیاری از کولیس‌های ساخت چین که قیمت آن‌ها گران نیست، با دقت خوبی از لحاظ منطقی کار می‌کنند. یک مشکل این کولیس‌ها این است که هنگامی که در حالت خاموش قرار می‌گیرند، همچنان از باتری و قدرت آن استفاده می‌نمایند. یعنی در واقع آن‌ها چیزی را نمایش نمی‌دهند اما همچنان جریان تا زمانی که تمام شود در آن‌ها برقرار است. جریان در حدود ۲۰ میکرو آمپر است که خیلی بیشتر از جریان در کولیسها با برندهای معروف است. بعضی از مواقع وقتی که ولتاژ باتری خیلی کم شود، کولیس دیگر کار نمی‌کند. سلول‌های نقره‌ای با سلول‌های قلیایی ولتاژ برابری ایجاد می‌کنند اما عمر آنها برای کارایی بیشتر است. پس آن‌ها جایگزین مناسبی برای سلول‌های قلیایی هستند. کولیس‌های دیجیتال این قابلیت را دارند که یک سری از خروجی‌ها را با اتصال به کامپیوتر، در اختیار قرار دهند. یک سری مبدل‌ها وجود دارند که می‌توان با استفاده از آن‌ها خروجی‌ها را وارد برنامه‌های آماری یا جداول و یا نرم‌افزارهای مشابه نمود. همانند کولیس‌های عقربه‌ای پیچی وجود دارد که می‌تواند کولیس را در حالت اندازه‌گیری ثابت نگه دارد و از حرکت آن جلوگیری نماید.

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود