Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

میکرومتر mitutoyo

میکرومتر

میکرومتر ۲۵-۰ معمولی            میکرومتر ۵۰-۲۵ معمولی          میکرومتر ۷۵-۵۰ معمولی         میکرومتر ۱۰۰-۷۵ معمولی        

میکرومتر ۱۲۵-۱۰۰ معمولی 

میکرومتر ۲۵-۰ دیجیتال            میکرومتر ۵۰-۲۵ دیجیتال           میکرومتر ۷۵-۵۰ دیجیتال          میکرومتر ۱۰۰-۷۵ دیجیتال        

میکرومتر ۱۲۵-۱۰۰ دیجیتال

میکرومتر۱۵۰-۱۲۵ دیجیتال        میکرومتر ۱۷۵-۱۵۰ دیجیتال       میکرومتر ۲۰۰-۱۷۵ دیجیتال       میکرومتر۲۲۵-۲۰۰ دیجیتال      

 میکرومتر ۲۲۵-۲۰۰ دیجیتال

میکرومتر ۲۵۰-۲۲۵ دیجیتال

میکرومتر ۱۴۰-۲۹۳                 میکرومتر ۱۵۴-۵۲۳                  میکرومتر ۱۳۱-۵۲۳                 میکرومتر ۱۰۵-۵۲۳                  میکرومتر ۱۳-۵۱۰

میکرومتر ۴۲۱-۴۲۲                 میکرومتر ۳۵۰-۴۰۶                  میکرومتر ۳۷۱-۳۹۵                 میکرومتر ۲۶۱-۳۹۵                  میکرومتر ۴۲۱-۳۶۹

میکرومتر ۳۵۰-۳۲۳                 میکرمتر ۳۵۱-۳۱۴                   میکرومتر۱۵۳-۲۹۵                  میکرومتر ۴۰۲-۱۴۷                  میکرومتر ۳۰۱-۱۴۷

میکرومتر ۱۰۳-۱۴۳                 میکرومتر۱۴۶-GMS                  میکرومتر۸۳۱-۲۹۳                  میکرومتر۶۷۶-۲۹۳                   میکرومتر ۵۸۲-۲۹۳

میکرومتر۳۴۰-۲۹۳                  میکرومتر ۱۳۰-۲۹۳                  میکرومتر ۲۰۱-۲۲۷                 میکرومتر ۲۱۱-۱۹۳                  میکرومتر ۱۰۱-۱۶۹

میکرومتر ۳۲۹-۱۶۷                 میکرومتر ۲۶۶-۲۶۴-۱۶۷            میکرومتر ۱۰۸-۱۶۷                  میکرومتر ۱۲۱-۱۴۳                  میکرومتر

 

 

ميكرومتر
يكي ديگر از وسايل اندازه گيري متغير ميكرومتر مي باشد. با سير تكاملي در تكنيك
اندازه گيري، ميكرومترها نيز در فرم ها و طرح هاي مختلفي ساخته شده اند كه نمونه هايي
از آنها عبارتند از:
۱٫ ميكرومتر خارجي
۲٫ ميكرومتر داخلي
۳٫ ميكرومتر عمق سنج
ميكرومتر خارجي
ميكرومتر خارجي به منظور اندازه گيري ابعاد خارجي قطعه كارها با دقت ۰۱ / ۰ تا
۰/۰۰۱ ميليمتر مورد استفاده قرار مي گيرد و معمولاً آن را به صورت ورنيه دار، عقربه دار
و د يجيتالي مي سازند. ميكرومتر خارجي فكي ثابت دارد كه روي كمان آن نصب شده
است. فك متحرك آن ميله پيچي است كه در داخل سوراخ رزوه دار استوانه مدرج
(غلاف) كار مي كند. فك متحرك را مي توان در مواقع لزوم به وسيله اهرم ي در موقعيت
معين قفل كرد.
براي جلوگ يري از سايش سطح فك هاي اندازه گيري، سر آنها را از جنس فلزات
سخت انتخاب مي كنند.
ميكرومتر
براي جلوگيري از اعمال فشار بيش از حد فكها به سطوح اندازه گيري، در انتهاي
ميله پيچ جغجغه اي تعبيه شده است . اين جغجغه در حالت عادي پوسته مدرج را
مي گرداند. اما در اثر تماس فك متحرك با سطح كار اعمال فشار ز ياد، هرز كار مي كند
و نشان مي دهد كه فشار فكها به حد مطلوب رس يده است .

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود