Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

سنگ برش و ساب

صفحه سنگ های اوچر ترکیه

ابزار تراش واحد فروشنده  انواع صفحه سنگ های  اوچر


سنگ برش مینی کاربوسان ۱۱۵X3X22

سنگ برش بزرگ کاربوسان ۱۸۰X3X22

سنگ برش بزرگ کاربوسان ۲۳۰X3X22

سنگ ساب مینی کاربوسان ۱۱۵X6X22

سنگ ساب بزرگ کاربوسان ۱۸۰X3X22

سنگ ساب بزرگ کاربوسان ۲۳۰X6X22

سنگ برش مینی استیل بر کاربوسان ۱۱۵x1x22

سنگ برش بزرگ استیل بر کاربوسان ۱۸۰×۱/۶×۲۲

سنگ برش بزرگ استیل بر کاربوسان ۲۳۰×۱/۹×۲۲

سنگ ساب مینی استیل بر کاربوسان۱۱۵x6x22

سنگ ساب بزرگ استیل بر کاربوسان ۱۸۰x6x22

سنگ ساب بزرگ استیل بر کاربوسان ۲۳۰x6x22

صفحه سنگبری مینی کاربوسان ۱۱۵x3x22

صفحه سنگبری بزرگ کاربوسان ۱۸۰x3x22

صفحه سنگبری بزرگ کاربوسان ۲۳۰x3x22

صفحه سنگ بری ساب مینی کاربوسان ۱۱۵x6x22

صفحه سنگبری ساب بزرگ کاربوسان۱۸۰x6x22

صفحه سنگبری ساب بزرگ کاربوسان ۲۳۰x6x22

سنگ برش مینی چدن کاربوسان ۱۱۵x3x22

سنگ برش بزرگ چدن کاربوسان ۱۸۰x3x22

سنگ ساب مینی چدن کاربوسان ۱۱۵x6x22

سنگ ساب بزرگ چدن کاربوسان ۱۸۰x6x22

سنباده فلاپ ۱۰۰ کاربوسان

سنباده فلاپ ۱۱۵ کاربوسان

دستورات ایمنی و نحوه کار با سنگ های برش

۱-سنگ های برش را در سطوح ناهموار قرار ندهید.بر روی سطوح صاف قرار دهید و همچنین برای جلوگیری از تاب برداشتن،آن هارا هرگز در مکان های بسیار گرم یا مرطوب قرار ندهید.
۲-دستگاه های به کارگرفته شده برای برش باید دارای ظرفیت و توان انتقال بالایی باشند تا برش خوبی را انجام دهند.
۳-از بیشترین سرعت مشخص شده برای کار با هر دیسک تجاوز نکنید.
۴-همیشه فلنج ها را بررسی کنید که تمیز بوده و دارای قطری یکسان و صحیح باشند.
۵-برای دیسک های با قطر بیشتر از ۲۵٫۵ سانتیمتر، توصیه می شود از فلنج هایی با حداقل قطری برابر با یک سوم قطر دیسک استفاده گردد.
۶-از اینکه فلنج ها به اندازه مناسب محکم بسته شده اند اطمینان حاصل نمایید.همچنین از سفت کردن بیش از حد فلنج خودداری نمایید،زیرا که سبب کج شدن فلنج و تغییر ناحیه تمرکز فشار می گردد.
۷-از اینکه قطعه کار در هر دو سمت در حال برش به محکمی ثابت شده است اطمینان حاصل کنید.
۸-سنگ های برش در امتداد زاویه برش تنش بالایی را تحمل می کنند ولی بار جانبی زیادی را نمی توانند تحمل کنند.حتی سنگ های تقویت شده نیز در راستای عمود بر سنگ،شکننده هستند،لذا جهت برش صاف جلوگیری از شکست سنگ برش،از اعمال بار جانبی خودداری نمایید.
۹-هنگام استفاده از سنگ برش،زمان برقراری اتصال بین قطعه کار و سنگ در حال چرخش،از ضربه زدن به قطعه خودداری نمایید.سنگ می بایستی به آزادی و بدون اعمال نیروی اضافی،عملیات برش را انجام دهد و سرعت برش به علت اعمال فشار نبایستی کاسته شود.
۱۰-عملیات برش با ایجاد گرمای زیادی در قطعه کار همراه است و این امر سبب انبساط سریع قطعه کار می گردد.در صورتی که سنگ برش با سرعتی کمتر از سرعت کاربری مناسب و یا با نرخ کم نفوذ سنگ در قطعه کار استفاده شود،ایجاد گرمای فوق العاده زیادی می نماید.این امر سبب فرسایش و خوردگی مکانیکی شدید سنگ برش،سوختگی نواحی اطراف محل برش و شکست سنگ ساینده می گردد.
۱۱-در صورت وجود،راهنمای محصول را قبل از استفاده مطالعه نمایید.
اخطار : حتما” از حفاظ و پوشش های ایمنی استفاده نمایید.

برای برش کاری با صفحه برش حاوی مواد ساینده فشرده، همیشه از حفاظ ایمنی (شيلند ايمني) ویژه بریدن استفاده نمایید.
هنگام برش با فشار متعادل و متناسب با قطعه كار، كاركنید. از اعمال فشار بیش از حد بر روی صفحه برش، كج كردن آن و نوسان دادن آن خودداری كنید.
صفحه برشی که همچنان در حال چرخش است و به ایست كامل نرسیده است را با اعمال فشار به سطح جانبی آن متوقف نكنید.

ابزار برقی باید هميشه در جهت مخالف حركت هدایت شود، در غیراین صورت خطر بیرون افتادن ناخواسته وبدون كنترل آن از داخل برش وجوددارد.

هنگام برش پروفیل ها و لوله های چهارضلعی، بهتر است از كوچكترین ضلع مقطع برش شروع بکار كنید.

هنگام برش سنگ از سرپوش مکنده ی گرد و غبار استفاده نمایید.
از ماسک ایمنی تنفس در برابر گرد و غبار استفاده کنید.
این ابزار برقی را میتوان منحصراً برای برش کاری خشك و سائیدن خشك مورد استفاده قرار داد.
برای جدا کردن و برش سنگ بهتر است از یک صفحه برش الماسه استفاده کنید.

ابزار برقی را روشن كنید و آنرا از قسمت جلویی راهنمای برش بر روی قطعه كار قراردهید. ابزار برقي را مناسب با جنس قطعه كار با فشارمتعادل، بطرف جلوحركت دهید.

سنگ برش ۱۰۰×۲٫۵×۱۶

سنگ برش۱۱۵×۲٫۵×۲۲

سنگ برش۱۲۵×۲٫۵×۲۲

سنگ برش۱۸۰x3x22

سنگ برش پروفیل ۲۳۰x3x22

سنگ برش پروفیل بر اوچر۳۵۶x4x25.4

سنگ برش پروفیل بر اوچر۴۰۶x4x25.4

سنگ برش پروفیل بر اوچر۳۰۰x4x20

سنگ برش پروفیل بر اوچر۳۰۰x4x22.33

سنگ برش پروفیل بر اوچر۳۵۰x4x20

سنگ برش پروفیل بر اوچر۳۵۰x4x25.4

سنگ برش پروفیل بر اوچر۴۰۰×۴٫۵×۲۵٫۴

سنگ ساب ۱۱۵x6x22

سنگ ساب ۱۸۰x6x22

سنگ سنباده اهن

سسنگ سنباده الماسه

سنگ سنباده کاسه ای

سنباده فلاپ مینی

سنباده نواری اوچر

سنگ برش استیل بر اوچر

سنگ ساب استیل بر اوچر

تیغه برشش گرانیت بر اوچر

سنگ انگشتی

برای اطلاعات بیشتر با این فروشگاه تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۷۹۹۳۸۸

۰۹۱۲۹۴۹۷۳۴۶

صفری

 

صفحه سنگ کاربوسان

سنگ برش مینی کاربوسان ۱۱۵X3X22

سنگ برش بزرگ کاربوسان ۱۸۰X3X22

سنگ برش بزرگ کاربوسان ۲۳۰X3X22

سنگ ساب مینی کاربوسان ۱۱۵X6X22

سنگ ساب بزرگ کاربوسان ۱۸۰X3X22

سنگ ساب بزرگ کاربوسان ۲۳۰X6X22

سنگ برش مینی استیل بر کاربوسان ۱۱۵x1x22

سنگ برش بزرگ استیل بر کاربوسان ۱۸۰×۱/۶×۲۲

سنگ برش بزرگ استیل بر کاربوسان ۲۳۰×۱/۹×۲۲

سنگ ساب مینی استیل بر کاربوسان۱۱۵x6x22

سنگ ساب بزرگ استیل بر کاربوسان ۱۸۰x6x22

سنگ ساب بزرگ استیل بر کاربوسان ۲۳۰x6x22

صفحه سنگبری مینی کاربوسان ۱۱۵x3x22

صفحه سنگبری بزرگ کاربوسان ۱۸۰x3x22

صفحه سنگبری بزرگ کاربوسان ۲۳۰x3x22

صفحه سنگ بری ساب مینی کاربوسان ۱۱۵x6x22

صفحه سنگبری ساب بزرگ کاربوسان۱۸۰x6x22

صفحه سنگبری ساب بزرگ کاربوسان ۲۳۰x6x22

سنگ برش مینی چدن کاربوسان ۱۱۵x3x22

سنگ برش بزرگ چدن کاربوسان ۱۸۰x3x22

سنگ ساب مینی چدن کاربوسان ۱۱۵x6x22

سنگ ساب بزرگ چدن کاربوسان ۱۸۰x6x22

سنباده فلاپ ۱۰۰ کاربوسان

سنباده فلاپ ۱۱۵ کاربوسان

سنباده فلاپ۱۲۵ کابوسان

 

 

ابزار تراش واحد بورس انواع سنگ های برش و سنگ های ساب،سنگ سنباده،سنگ سنباده کاسه ای،سنباده فلاپ،صفحه برش گرانیت،صفحه سنگ پروفیل بر میباشد

برای اطلاعات بیشتر از قیمت و مشاوره بیشتر با این شرکت تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۷۹۹۳۸۸

۰۹۱۲۹۴۹۷۳۴۶

صفری

صفحه سنگ عقاب

سنگ برش عقاب

صفحه سنگ برش آهن عقاب

صفحه برش استیل عقاب

صفحه سنگ چدن عقاب

صفحه سنگ پروفیل بر عقاب

صفحه سنگ سرامیک عقاب

صفحه سنگ ماربل بر عقاب

صفحه ساب آهن عقاب

سنگ استیل بر ۱/۶*۱۱۵

فلاپ دیسک عقاب زیرکونیوم

فلاپ دیسک آلومینیوم عقاب

سنگ ساب آلومینیوم ۲۲*۶٫۵*۱۱۵

سنگ ساب بتن ۱۰۰x50x14

سنگ ساب بتن عقاب ۱۱۰x58x22

سنگ برش عقاب ۱۱۵×۰٫۸×۲۲

سنگ برش عقاب ۱۱۵x1x22

سنگ برش ۱۸۰x2x22

سنگ برش بزرگ ۲۳۰x2x22

سنگ ساب آلومینیوم عقاب۱۱۵×۶٫۴×۲۲

سنگ ساب و برش عقاب

سنگ سنباده عقاب

سنگ انگشتی عقاب

 

 

ابزار تراش واحد بورس انواع سنگ برش ،سنگ ساب،سنگ برش مینی ،سنگ ساب مینی ،سنگ برش ۱۸۰،سنگ ساب ۱۸۰،صفحه پروفیل بر، با برند عقاب میباشد

 

 

صفحه سنگ برش

سنگ برش کلینگ اسپور

سنگ برش کلینگ اسپور۳۵۰X7X25.4

سنگ برش  کلینگ اسپور۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ کلینگ اسپور۱۸۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدن کلینگ اسپور۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی کلینگ اسپور ۱۱۵X3X22

سنگ برش کلینگ اسپور۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی کلینگ اسپور ۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ کلینگ اسپور۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگ کلینگ اسپور۱۸۰X3X22

سنگ برش سه ستاره یوگسلاوی

سنگ برش سه ستاره یوگسلاوی۳۵۰x7X25.4

سنگ برش سه ستاره یوگسلاوی۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ سه ستاره یوگسلاوی۱۸۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدن سه ستاره یوگسلاوی ۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی سه ستاره یوگسلاوی۱۱۵X3X22

سنگ برش سه ستاره یوگسلاوی۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی سه ستاره یوگسلاوی ۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ سه ستاره یوگسلاوی ۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگ سه ستاره یوگسلاوی ۱۸۰X3X22

 

سنگ برش کاربراندوم

سنگ برش کاربراندوم۳۵۰X7X25.4

سنگ برش کاربراندوم۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدن کاربراندوم۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی کاربراندوم ۱۱۵X3X22

سنگ برش کاربراندوم۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی کاربراندوم ۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ کاربراندوم۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگ کاربراندوم۱۸۰X3X22

 

سنگ برش کرون

سنگ برش کرون ۳۵۰X7X25.4

سنگ برش کرون۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدن کرون۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی کرون۱۱۵X3X22

سنگ برش کرون۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی کرون۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ کرون۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگ کرون۱۸۰X3X22

 

سنگ برش تیرولیت

سنگ برش تیرولیت ۳۵۰X7X25.4

سنگ برش تیرولیت ۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدن تیرولیت۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی مینی تیرولیت۱۱۵X3X22

سنگ برش تیرولیت۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی تیرولیت۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ تیرولیت۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگ تیرولیت۱۸۰X3X22

 

سنگ برش رادیوس المان

سنگ برش رادیوس المان۳۵۰X7X25.4

سنگ برش رادیوس المان۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدنرادیوس المان۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی رادیوس المان۱۱۵X3X22

سنگ برش رادیوس المان۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی رادیوس المان۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ رادیوس المان۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگ رادیوس المان۱۸۰X3X22

 

سنگ برش بوش

سنگ برش بوش۳۵۰X7X25.4

سنگ برش بزرگ بوش۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدن بوش۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی بوش۱۱۵X3X22

سنگ برش بوش۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی بوش۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ بوش۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگبوش۱۸۰X3X22

 

سنگ برش نورتون

سنگ برش نورتون۳۵۰X7X25.4

سنگ برش نورتون۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدن نورتون۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی نورتون۱۱۵X3X22

سنگ برش بزرگ نورتون۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی نورتون۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ نورتون۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگ نورتون۱۸۰X3X22

 

سنگ برش کاربوسان

سنگ برش کاربوسان۳۵۰X7X25.4

سنگ برش کاربوسان۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدن کاربوسان۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی کاربوسان۱۱۵X3X22

سنگ برش کاربوسان۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی کاربوسان۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ کاربوسان۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگ کاربوسان۱۸۰X3X22

 

سنگ برش عقاب

سنگ برش بزرگ عقاب۳۵۰X7X25.4

سنگ برش عقاب۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدن عقاب۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی عقاب۱۱۵X3X22

سنگ برش مینی عقاب۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی عقاب۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ عقاب۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگ عقاب۱۸۰X3X22

 

سنگ برش هانیکو

سنگ برش هانیکو۳۵۰X7X25.4

سنگ برش هانیکو۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدن هانیکو۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی هانیکو۱۱۵X3X22

سنگ برش مینی هانیکو۱۱۵X3X22

سنگ برش هانیکو۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی هانیکو۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ هانیکو۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگ هانیکو۱۸۰X3X22

 

سنگ برش هیتاچی

سنگ برش هیتاچی۳۵۰X7X25.4

سنگ برش هیتاچی۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدن هیتاچی۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی هیتاچی۱۱۵X3X22

سنگ برش بزرگ هیتاچی۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی هیتاچی۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ هیتاچی۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگ هیتاچی۱۸۰X3X22

 

سنگ برش کداس

سنگ برش بزرگ کداس۳۵۰X7X25.4

سنگ برش بزرگ کداس۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدن کداس۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی کداس۱۱۵X3X22

سنگ برش بزرگ کداس۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی کداس۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ کداس۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگ کداس۱۸۰X3X22

 

سنگ برش استیل بر۱۸۰X3X22

سنگ برش استیل بر۱۱۵X3X22

سنگ برش استیل بر۲۳۰X3X22

سنگ برش استیل بر۳۵۰X7X25.4

سنگ برش استیل بر۱۱۵X3X22

 

صفحه سنگ CROWN

سنگ برش آهن ۱۸۰X3  CROWN

سنگ استیل بر ۱۸۰X1.6 CROWN

سنگ پروفیل بر ۳۵۰X3 CROWN

سنگ سنگبری ۲۳۰X3 CROWN

سنگ برش مینی ۱۱۵X3 CROWN

سنگ استیل بر ۱۱۵X1

سنگ ساب بزرگ ۱۸۰X6

سنگ ساب مینی ۱۱۵X6

 

انواع سنگ های برش

R.P.M SIZE TYPE
۱۳۳۰۰ سنگ برش چدن ۱۶۰R22X2.5X110 F-1588
۱۳۳۰۰ سنگ برش چدن ۱۶۰R22X2.5X110 F-1588
۸۵۰۰ سنگ برش چدن ۲۲X2.5X180 F-1588
۶۶۵۰ سنگ برش چدن ۲۲X2.5X230 F-1588
۵۱۰۰ سنگ برش چدن ۴۰X3X300 F-1588
۵۱۰۰ سنگ برش چدن ۴۰X3.5X300 F-1588
۵۱۰۰ سنگ برش چدن ۴X4X300 F-1588

سنگ برش آلومینیوم و مس

۱۳۳۰۰ سنگ برش آلومینیوم و مس ۱۶۰R22X2.5X110 L-155B
۱۳۳۰۰ سنگ برش آلومینیوم و مس ۱۶۰R22X2.5X110 L-155B
۸۵۰۰ سنگ برش آلومینیوم و مس ۲۲X2.5X180 L-155B
۶۶۵۰ سنگ برش آلومینیوم و مس ۲۲X2.5X230 L-155B
۵۱۰۰ سنگ برش آلومینیوم و مس ۴۰X3X300 L-155B
۵۱۰۰ سنگ برش آلومینیوم و مس ۴۰X3.5X300 L-155B

سنگ برش فولاد ضد زنگ

۱۳۳۰۰ سنگ برش فولاد ضد زنگ ۱۶۰R22X4X110 C-144B
۱۳۳۰۰ سنگ برش فولاد ضد زنگ ۱۶۰R22X2.5X115 C-144B
۸۵۰۰ سنگ برش فولاد ضد زنگ ۲۲X2.5X180 C-144B
۶۶۵۰ سنگ برش فولاد ضد زنگ ۲۲X2.5X230 C-144B
۵۱۰۰ سنگ برش فولاد ضد زنگ ۴۰X3X300 C-144B
۵۱۰۰ سنگ برش فولاد ضد زنگ C-144B

سنگ برش آهن و فولاد

۱۳۳۰۰ سنگ برش آهن و فولاد ۱۶۰R22X2.5X115 M-138
۱۳۳۰۰ سنگ برش آهن و فولاد ۱۶۰R22X2.5X180 M-138
۸۵۰۰ سنگ برش آهن و فولاد ۲۲X2.5X230 M-138
۶۶۵۰ سنگ برش آهن و فولاد ۴۰X3X300 M-138
۵۱۰۰ سنگ برش آهن و فولاد ۴۰X4X300 M-138

 

برش سنگ و بتن و سرامیک

۸۵۰۰ برش سنگ و بتن و سرامیک ۲۲xX2.5X180 P-129
۶۶۵۰ برش سنگ و بتن و سرامیک ۲۲X3X230 P-129
۵۱۰۰ برش سنگ و بتن و سرامیک ۴۰X3.5X300 P-129
۵۱۰۰ برش سنگ و بتن و سرامیک۴۰X4X300 P-129
۳۸۵۰ برش سنگ و بتن و سرامیک ۴۰X4X300 P-129

سنگ برش آهن و فولاد ۳۵۰*۷*۲۵٫۴

سنگ برش آهن و فولاد ۲۳۰*۳*۲۲

سنگ برش آهن و فولاد ۱۸۰*۳*۲۲

سنگ برش چدن ۱۸۰*۳*۲۲

سنگ برش مینی آهن و فولاد۲۲*۳*۱۱۵

سنگ برش سنگ ساختمانی،سرامیک ۲۲*۳٫۵*۲۳۰

سنگ برش مینی فولاد ضد زنگ۲۲*۳*۱۱۵

سنگ مینی نازک برش فولاد ضد زنگ۲۲*۱*۱۱۵

سنگ نازک برش فولاد ضد زنگ۲۲*۱٫۶*۱۸۰

سنگ برش فولاد ضد زنگ۲۲*۳*۱۸۰

سنگ ساب آهن و فولاد ۲۲*۶*۲۳۰

سنگ ساب آهن و فولاد ۲۲*۶٫۵*۱۸۰

سنگ ساب مینی آهن و فولاد ۲۲*۶*۱۱۵

سنگ ساب چدن ۲۲*۶٫۵*۱۸۰

سنگ مینی سایش چدن ۲۲*۶*۱۱۵

سنگ ساب فولاد ضد زنگ ۲۲*۶٫۵*۱۸۰

پخش کننده انواع سنگ های ساب و برش مینی .انواع سنگ برش مینی استیل بر .سنگ برش اهن بر .سنگ برش مینی پروفیل بر .سنگ برش مینی گرانیت بر و سنگ برش در مارک و برند مختلف میباشد سنگ برش مینی کیلینگ سنگ برش مینی یوگسلاوی .سنگ برش مینی هیوندا کره ای .سنگ برش مینی تیرولیت .سنگ برش مینی عقاب نشان . سنگ برش کرون موجود میباشد سنگ های برش مینی جهت کار در برش کاری مورد استفاده میشود وبر روی فرزهای اهنگری مینی نصب میشو دضخامت سنگ برش مینی استیل بر ۱ میباشد و جهت بریدن ورق های استیل استفاده میشود انواع سنگ های رومیزی .سنگ های انگشتی .سنگ های مغناطیسی.سنگ اره تیزکنی موجود میباشد جهت اطلاع از نوع سنگ برش مینی و قیمت ها با ما تماس بگیریداز سنگ های برش مینی جهت بریدن فلزات استفاده میشود.پخش کننده انواع سنگ ساب و سنگ برش مینی و بزرگ کیلینگ و سه ستاره یوگسلاوی در ایران.فروش انواع سنگ های ساب مینی .سنگ برش مینی .سنگ ساب بزرگ .سنگ برش بزرگ .سنگ های پروفیل بر .سنگ اره تیز کنی .سنگ مغناطیسی و

سنگ برش استیل،سنگ برش آهن،سنگ برش آهن و پروفیل،صفحه سنگ برش ،صفحه سنگ برش بزرگ،سنگ ساب مینی،سنگ ساب بزرگ

صفحه سنگ BOSCH

صفحه سنگ فرز بوش مدل Expert Metal

این محصول یک صفحه سنگ برش مخصوص دستگاه‌های فرز است. از این سنگ برای برش فلز استفاده می‌شود. صفحه سنگ برش مدل Expert Metal محصولی از شرکت «بوش» (Bosch) است. این شرکت در تولید گونه‌های مختلف ابزار و لوازم جانبی فعالیت بسیار گسترده‌ و شهرتی جهانی دارد. این صفحه‌ی برش با قطر ۱۸۰ میلی‌متر تولید می‌شود و ضخامت ۳ میلی‌متر برای این مدل در نظر گرفته‌شده است. این صفحه توان تحمل سرعت حرکت تا ۴۸۰ متر بر دقیقه یا سرعت گردش ۸۵۰۰ دوربردقیقه را دارد و بیشتر برای دستگاه فرزها مورداستفاده قرار می‌گیرد. باید در نظر داشته باشید که اگر سرعت گردش آزاد دستگاه فرز شما بیشتر از این مقدار است، استفاده از این صفحه‌ی فرز می‌تواند بسیار خطرناک باشد. با استفاده از این صفحه می‌توانید قطعات فلزی مختلفی از جنس استیل ضدزنگ را برش دهید. لازم به ذکر است که استیل از مقاومت بسیار بالایی در برابر برش و سایش برخوردار است؛ درنتیجه جنس صفحه‌ی برش یا ساب مخصوص این فلز از سختی و مقاومت بالاتری بهره می‌برد و صفحه فرز مدل Expert Metalاین ویژگی را دارد. اگر برای استفاده از دستگاه فرز خود نیاز به صفحه‌ای برای برش فلز دارید، این محصول را برای شما پیشنهاد می‌کنیم

 

صفحه سنگ فرز بوش مدل اکسپرت سنگ ۱۱۵ میلی‌متر

صفحه فرز، بسته به نوع و جنس ساخت آن برای برش یا سنباده‌زنی اجسام با دستگاه فرز به کار می‌رود. صفحه فرز مدل اکسپرت، یک صفحه برش مخصوص سنگ و مواد بتنی است. این مدل، ازجمله‌ی محصولات شرکت «بوش» (Bosch) به شمار می‌آید. این شرکت در تولید گونه‌های مختلف ابزار و لوازم جانبی آن فعالیت بسیار گسترده‌ای و شهرت بسیار زیادی دارد. این صفحه‌ی برش با قطر ۱۱۵ میلی‌متر تولید می‌شود و ضخامت ۳ میلی‌متر برای این صفحه در نظر گرفته‌شده است. این صفحه توان تحمل سرعت حرکت تا ۸۰ متر بر دقیقه را دارد و بیشتر روی دستگاه‌های فرز مورداستفاده قرار می‌گیرد. باید در نظر داشته باشید که اگر سرعت گردش آزاد دستگاه فرز شما بیشتر از این مقدار است، استفاده از این صفحه‌ی فرز می‌تواند بسیار خطرناک باشد. همچنین میزان تحمل گردش در این مدل تا ۱۳۳۰۰ دوربردقیقه تعیین شده است. با استفاده از این صفحه می‌توانید قطعات سنگ و محصولاتی مانند سرامیک و کاشی را برش دهید. اگر برای استفاده از دستگاه فرز و برش سنگ‌های مختلف، نیاز به صفحه‌ای برش دارید، این محصول شرکت بوش را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

 

صفحه برش فرز بوش مدل ۲۶۰۸۶۰۰۳۱۵

این محصول یک صفحه سنگ برش مخصوص دستگاه‌های فرز است. از این سنگ برای برش فلز استفاده می‌شود. صفحه سنگ برش مدل ۲۶۰۸۶۰۰۳۱۵ محصولی از شرکت «بوش» (Bosch) است. این شرکت در تولید گونه‌های مختلف ابزار و لوازم جانبی فعالیت بسیار گسترده‌ و شهرتی جهانی دارد. این صفحه‌ی برش با قطر ۱۸۰ میلی‌متر تولید می‌شود و ضخامت ۶ میلی‌متر برای این مدل در نظر گرفته‌شده است. این صفحه توان تحمل سرعت حرکت تا ۴۸۰ متر بر دقیقه یا سرعت گردش ۸۵۰۰ دوربردقیقه را دارد و به کمک دستگاه فرزها مورداستفاده قرار می‌گیرد. باید در نظر داشته باشید که اگر سرعت گردش آزاد دستگاه فرز شما بیشتر از این مقدار است، استفاده از این صفحه‌ی فرز می‌تواند بسیار خطرناک باشد. با استفاده از این صفحه می‌توانید قطعات فلزی مختلفی از جنس استیل ضدزنگ را برش دهید. لازم به ذکر است که استیل از مقاومت بسیار بالایی در برابر برش و سایش برخوردار است؛ درنتیجه جنس صفحه‌ی برش یا ساب مخصوص این فلز از سختی و مقاومت بالاتری بهره می‌برد و صفحه فرز مدل ۲۶۰۸۶۰۰۳۱۵ این ویژگی را دارد. اگر برای استفاده از دستگاه فرز خود نیاز به صفحه‌ای برای برش فلز دارید، این محصول را برای شما پیشنهاد می‌کنیم.

 

سنگ برش بزرگ مینی

سنگ برش مینی فلز بوش

سنگ ساب بزرگ بوش

سنگ برش بزرگ استیل

سنگبری بوش

صفحه استیل بر بوش

صفحه سنگبری بوش

صفحه آهن بر بوش

صفحه سنگ زنی بوش

کفساب بوش

دیسک آسیاب بوش

دیسک آسیاب استیل بوش

صفحه سنگ برش فلز بوش سایز ۲۲٫۲۳*۳*۱۸۰
صفحه سنگ برش مینی بوش سایز ۲۲٫۲۳*۲٫۵*۱۱۵
صفحه سنگ ساب فلز بوش ۲۲٫۲۳*۶*۱۸۰
صفحه سنگ برش استیل مینی بوش ۲۲٫۲۳*۱*۱۱۵
صفحه ساب فلز مینی بوش سایز ۲۲٫۲۳*۶*۱۱۵
صفحه سنگ برش استیل بوش ۲۲٫۲۳*۲*۱۸۰
صفحه سنگبری محدب بوش ۲۲٫۲۳*۳*۲۳۰
صفحه سنگ استیل بر بوش۱*۱۸۰
صفحه سنگبری بوش ۲۲*۳*۲۳۰
صفحه سنگ آسیاب کن استیل بر بوش

صفحه سنگ زنی بوش ۲۲٫۲۳*۳*۱۲۵

صفحه سنگ زنی بوش ۳*۲۲٫۲۳*۱۱۵

 

 
سنگ برش مینی بوش ۱۱۵X3X22

سنگ برش بزرگ بوش ۱۸۰X3X22

سنگ برش بزرگ بوش ۲۳۰X3X22

سنگ ساب مینی بوش ۱۱۵X6X22

سنگ ساب بزرگ بوش ۱۸۰X3X22

سنگ ساب بزرگ بوش ۲۳۰X6X22

سنگ برش مینی استیل بر بوش ۱۱۵x1x22

سنگ برش بزرگ استیل بر بوش ۱۸۰×۱/۶×۲۲

سنگ برش بزرگ استیل بر بوش ۲۳۰×۱/۹×۲۲

سنگ ساب مینی استیل بر بوش ۱۱۵x6x22

سنگ ساب بزرگ استیل بر بوش ۱۸۰x6x22

سنگ ساب بزرگ استیل بر بوش ۲۳۰x6x22

صفحه سنگبری مینی بوش ۱۱۵x3x22

صفحه سنگبری بزرگ بوش ۱۸۰x3x22

صفحه سنگبری بزرگ بوش ۲۳۰x3x22

صفحه سنگ بری ساب مینی بوش ۱۱۵x6x22

صفحه سنگبری ساب بزرگ بوش ۱۸۰x6x22

صفحه سنگبری ساب بزرگ بوش ۲۳۰x6x22

سنگ برش مینی چدن بوش ۱۱۵x3x22

سنگ برش بزرگ چدن بوش ۱۸۰x3x22

سنگ ساب مینی چدن بوش ۱۱۵x6x22

سنگ ساب بزرگ چدن بوش ۱۸۰x6x22

سنباده فلاپ ۱۰۰ بوش

سنباده فلاپ ۱۱۵ بوش

دستورات ایمنی و نحوه کار با سنگ های برش

۱-سنگ های برش را در سطوح ناهموار قرار ندهید.بر روی سطوح صاف قرار دهید و همچنین برای جلوگیری از تاب برداشتن،آن هارا هرگز در مکان های بسیار گرم یا مرطوب قرار ندهید.
۲-دستگاه های به کارگرفته شده برای برش باید دارای ظرفیت و توان انتقال بالایی باشند تا برش خوبی را انجام دهند.
۳-از بیشترین سرعت مشخص شده برای کار با هر دیسک تجاوز نکنید.
۴-همیشه فلنج ها را بررسی کنید که تمیز بوده و دارای قطری یکسان و صحیح باشند.
۵-برای دیسک های با قطر بیشتر از ۲۵٫۵ سانتیمتر، توصیه می شود از فلنج هایی با حداقل قطری برابر با یک سوم قطر دیسک استفاده گردد.
۶-از اینکه فلنج ها به اندازه مناسب محکم بسته شده اند اطمینان حاصل نمایید.همچنین از سفت کردن بیش از حد فلنج خودداری نمایید،زیرا که سبب کج شدن فلنج و تغییر ناحیه تمرکز فشار می گردد.
۷-از اینکه قطعه کار در هر دو سمت در حال برش به محکمی ثابت شده است اطمینان حاصل کنید.
۸-سنگ های برش در امتداد زاویه برش تنش بالایی را تحمل می کنند ولی بار جانبی زیادی را نمی توانند تحمل کنند.حتی سنگ های تقویت شده نیز در راستای عمود بر سنگ،شکننده هستند،لذا جهت برش صاف جلوگیری از شکست سنگ برش،از اعمال بار جانبی خودداری نمایید.
۹-هنگام استفاده از سنگ برش،زمان برقراری اتصال بین قطعه کار و سنگ در حال چرخش،از ضربه زدن به قطعه خودداری نمایید.سنگ می بایستی به آزادی و بدون اعمال نیروی اضافی،عملیات برش را انجام دهد و سرعت برش به علت اعمال فشار نبایستی کاسته شود.
۱۰-عملیات برش با ایجاد گرمای زیادی در قطعه کار همراه است و این امر سبب انبساط سریع قطعه کار می گردد.در صورتی که سنگ برش با سرعتی کمتر از سرعت کاربری مناسب و یا با نرخ کم نفوذ سنگ در قطعه کار استفاده شود،ایجاد گرمای فوق العاده زیادی می نماید.این امر سبب فرسایش و خوردگی مکانیکی شدید سنگ برش،سوختگی نواحی اطراف محل برش و شکست سنگ ساینده می گردد.
۱۱-در صورت وجود،راهنمای محصول را قبل از استفاده مطالعه نمایید.
اخطار : حتما” از حفاظ و پوشش های ایمنی استفاده نمایید.

برای برش کاری با صفحه برش حاوی مواد ساینده فشرده، همیشه از حفاظ ایمنی (شيلند ايمني) ویژه بریدن استفاده نمایید.
هنگام برش با فشار متعادل و متناسب با قطعه كار، كاركنید. از اعمال فشار بیش از حد بر روی صفحه برش، كج كردن آن و نوسان دادن آن خودداری كنید.
صفحه برشی که همچنان در حال چرخش است و به ایست كامل نرسیده است را با اعمال فشار به سطح جانبی آن متوقف نكنید.

ابزار برقی باید هميشه در جهت مخالف حركت هدایت شود، در غیراین صورت خطر بیرون افتادن ناخواسته وبدون كنترل آن از داخل برش وجوددارد.

هنگام برش پروفیل ها و لوله های چهارضلعی، بهتر است از كوچكترین ضلع مقطع برش شروع بکار كنید.

هنگام برش سنگ از سرپوش مکنده ی گرد و غبار استفاده نمایید.
از ماسک ایمنی تنفس در برابر گرد و غبار استفاده کنید.
این ابزار برقی را میتوان منحصراً برای برش کاری خشك و سائیدن خشك مورد استفاده قرار داد.
برای جدا کردن و برش سنگ بهتر است از یک صفحه برش الماسه استفاده کنید.

ابزار برقی را روشن كنید و آنرا از قسمت جلویی راهنمای برش بر روی قطعه كار قراردهید. ابزار برقي را مناسب با جنس قطعه كار با فشارمتعادل، بطرف جلوحركت دهید.

 

ابزار تراش واحد بورس انواع سنگ برش مینی،سنگ برش بزرگ،سنگ ساب مینی،سنگ ساب بزرگ،سنگ سنباده،سنگ سنباده آهن،سنگ سنباده الماسه،سنگ سنباده کاسه ای،سنباده فلاپ،سنگ انگشتی،سنباده حلقوی،سنگ برش استیل بر،سنگ ساب استیل بر،سنگ برش استیل بر مینی،سنگ ساب استیل بر مینی،سنگ پروفیل بر ،و تیغ اره گرانیت بر میباشد

برای اطلاعات بیشتر با این شرکت تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۷۹۹۳۸۸

۰۹۱۲۶۱۵۳۳۲۵

صفری

صفحه سنگ های EURO.CUT

                                                                         صفحه سنگ های یوروکات محصول ترکیه

                                               سنگ برش آهن معمولی یوروکات برش بسیار سریع و دوام کاری طولانی

                                                             سنگ برش پریمیوم یوروکات برای آهن،فولاد آلیاژی،چدن 

                                                 با دوام کاری بسیار طولانی،سرعت برش بسیار سریع و با ساختار سخت

سنگ برش مخصوص فولادهای ضد زنگ بدون آهن و گوگرد

برش سریع و دوام کاری طولانی

                                سنگ برش یوروکات مناسب برای سنگ های طبیعی و مصنوعی،سنگ لوح،مرمر،فلزات غیر آهنی

                                                      سنگ های سایش آهن یوروکات مناسب برای عموم فولادها

                                                          با سختی مناسب و برش سریع و دوام کاری طولانی

                                                          سنگ های سایش پریمیوم یوروکات برای آهن، فولادهای آلیاژی 

                                                                     سایش بسیار سریع،دوام کاری بسیار طولانی

                             سنگ های سایش استیل ضد زنگ ،سختی متوسط،سایش سریع،دوام کاری طولانی،بدون آهن و گوگرد

                                             سنگ های مخصوص سایش سنگ برای سنگ های طبیعی و مصنوعی

                                     فلزات غیر آهنی،آلومینیوم،فولاد ریختگی،برای استفاده عمومی،سایش بسیار سریع

دستورات ایمنی و نحوه کار با سنگ های برش

۱-سنگ های برش را در سطوح ناهموار قرار ندهید.بر روی سطوح صاف قرار دهید و همچنین برای جلوگیری از تاب برداشتن،آن هارا هرگز در مکان های بسیار گرم یا مرطوب قرار ندهید.
۲-دستگاه های به کارگرفته شده برای برش باید دارای ظرفیت و توان انتقال بالایی باشند تا برش خوبی را انجام دهند.
۳-از بیشترین سرعت مشخص شده برای کار با هر دیسک تجاوز نکنید.
۴-همیشه فلنج ها را بررسی کنید که تمیز بوده و دارای قطری یکسان و صحیح باشند.
۵-برای دیسک های با قطر بیشتر از ۲۵٫۵ سانتیمتر، توصیه می شود از فلنج هایی با حداقل قطری برابر با یک سوم قطر دیسک استفاده گردد.
۶-از اینکه فلنج ها به اندازه مناسب محکم بسته شده اند اطمینان حاصل نمایید.همچنین از سفت کردن بیش از حد فلنج خودداری نمایید،زیرا که سبب کج شدن فلنج و تغییر ناحیه تمرکز فشار می گردد.
۷-از اینکه قطعه کار در هر دو سمت در حال برش به محکمی ثابت شده است اطمینان حاصل کنید.
۸-سنگ های برش در امتداد زاویه برش تنش بالایی را تحمل می کنند ولی بار جانبی زیادی را نمی توانند تحمل کنند.حتی سنگ های تقویت شده نیز در راستای عمود بر سنگ،شکننده هستند،لذا جهت برش صاف جلوگیری از شکست سنگ برش،از اعمال بار جانبی خودداری نمایید.
۹-هنگام استفاده از سنگ برش،زمان برقراری اتصال بین قطعه کار و سنگ در حال چرخش،از ضربه زدن به قطعه خودداری نمایید.سنگ می بایستی به آزادی و بدون اعمال نیروی اضافی،عملیات برش را انجام دهد و سرعت برش به علت اعمال فشار نبایستی کاسته شود.
۱۰-عملیات برش با ایجاد گرمای زیادی در قطعه کار همراه است و این امر سبب انبساط سریع قطعه کار می گردد.در صورتی که سنگ برش با سرعتی کمتر از سرعت کاربری مناسب و یا با نرخ کم نفوذ سنگ در قطعه کار استفاده شود،ایجاد گرمای فوق العاده زیادی می نماید.این امر سبب فرسایش و خوردگی مکانیکی شدید سنگ برش،سوختگی نواحی اطراف محل برش و شکست سنگ ساینده می گردد.
۱۱-در صورت وجود،راهنمای محصول را قبل از استفاده مطالعه نمایید.
اخطار : حتما” از حفاظ و پوشش های ایمنی استفاده نمایید.

برای برش کاری با صفحه برش حاوی مواد ساینده فشرده، همیشه از حفاظ ایمنی (شيلند ايمني) ویژه بریدن استفاده نمایید.
هنگام برش با فشار متعادل و متناسب با قطعه كار، كاركنید. از اعمال فشار بیش از حد بر روی صفحه برش، كج كردن آن و نوسان دادن آن خودداری كنید.
صفحه برشی که همچنان در حال چرخش است و به ایست كامل نرسیده است را با اعمال فشار به سطح جانبی آن متوقف نكنید.

ابزار برقی باید هميشه در جهت مخالف حركت هدایت شود، در غیراین صورت خطر بیرون افتادن ناخواسته وبدون كنترل آن از داخل برش وجوددارد.

هنگام برش پروفیل ها و لوله های چهارضلعی، بهتر است از كوچكترین ضلع مقطع برش شروع بکار كنید.

هنگام برش سنگ از سرپوش مکنده ی گرد و غبار استفاده نمایید.
از ماسک ایمنی تنفس در برابر گرد و غبار استفاده کنید.
این ابزار برقی را میتوان منحصراً برای برش کاری خشك و سائیدن خشك مورد استفاده قرار داد.
برای جدا کردن و برش سنگ بهتر است از یک صفحه برش الماسه استفاده کنید.

ابزار برقی را روشن كنید و آنرا از قسمت جلویی راهنمای برش بر روی قطعه كار قراردهید. ابزار برقي را مناسب با جنس قطعه كار با فشارمتعادل، بطرف جلوحركت دهید.

سنگ برش مینی یوروکات ۱۱۵X3X22

سنگ برش بزرگ یوروکات ۱۸۰X3X22

سنگ برش بزرگ یوروکات ۲۳۰X3X22

سنگ ساب مینی یوروکات ۱۱۵X6X22

سنگ ساب بزرگ یوروکات ۱۸۰X3X22

سنگ ساب بزرگ یوروکات ۲۳۰X6X22

سنگ برش مینی استیل بر یوروکات ۱۱۵x1x22

سنگ برش بزرگ استیل بر یوروکات ۱۸۰×۱/۶×۲۲

سنگ برش بزرگ استیل بر یوروکات ۲۳۰×۱/۹×۲۲

سنگ ساب مینی استیل بر یوروکات ۱۱۵x6x22

سنگ ساب بزرگ استیل بر یوروکات ۱۸۰x6x22

سنگ ساب بزرگ استیل بر یوروکات ۲۳۰x6x22

صفحه سنگبری مینی یوروکات ۱۱۵x3x22

صفحه سنگبری بزرگ یوروکات ۱۸۰x3x22

صفحه سنگبری بزرگ یوروکات ۲۳۰x3x22

صفحه سنگ بری ساب مینی یوروکات ۱۱۵x6x22

صفحه سنگبری ساب بزرگ یوروکات ۱۸۰x6x22

صفحه سنگبری ساب بزرگ یوروکات ۲۳۰x6x22

سنگ برش مینی چدن یوروکات ۱۱۵x3x22

سنگ برش بزرگ چدن یوروکات ۱۸۰x3x22

سنگ ساب مینی چدن یوروکات ۱۱۵x6x22

سنگ ساب بزرگ چدن یوروکات ۱۸۰x6x22

سنباده فلاپ ۱۰۰ یوروکات

سنباده فلاپ ۱۱۵ یوروکات

سنباده فلاپ۱۲۵ یوروکات

ابزار تراش واحد نمایندگی تمامی محصولات یوروکات برای همکاری باشرکت ها و صنعتگران محترم اعلام آمادگی دارد

برای دریافت لیست قیمت با این فروشگاه تماس بگبرید                تلفن:۰۲۱۶۶۷۹۹۳۸۸

ابزار تراش واحد بورس انواع سنگ برش مینی،سنگ برش بزرگ،سنگ ساب مینی،سنگ ساب بزرگ،سنگ سنباده،سنگ سنباده آهن،سنگ سنباده الماسه،سنگ سنباده کاسه ای،سنباده فلاپ،سنگ انگشتی،سنباده حلقوی،سنگ برش استیل بر،سنگ ساب استیل بر،سنگ برش استیل بر مینی،سنگ ساب استیل بر مینی،سنگ پروفیل بر ،و تیغ اره گرانیت بر میباشد

برای اطلاعات بیشتر با این شرکت تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۷۹۹۳۸۸

۰۹۱۲۶۱۵۳۳۲۵

صفری

صفحه سنگ SWATY COMET

 

شرکت  SWATY  COMET

 

 شرکت در سال ۱۸۷۹ فعالیت خودر را در تولید مواد معدنی ساینده آغاز کرد این شرکت در سال ۱۹۴۶ با ساخت رزین مخصوص سنگ وارد عرصه تولید سنگ شد رزین باعث توسعه و انعطاف پذیری و سرعت پذیری سنگ ها می شود در سال ۱۹۷۸ این کارخانه با افزودن تولید سنگ های الماسه به خط تولید در رده ی برترین تولید کنندگان سنگ در جهان قرار گرفت .

 

 این شرکت در سال ۱۹۸۱ با کشف ماده بور نیترید رزین و استفاده آن در سنگ های فیبری به غول سنگ دنیا تبدیل گشت در سال ۱۹۹۲ شرکت سواتی رسما به کمت منتقل گشت  ومنجربه تولید  سنگ های سه ستاره یوگوسلاو گردید پس از آن با استفاده از مگنزیت براساس اولین ساینده ی مصنوعی سنگ هایی با کیفیت تر تولید نمودند در سال  ۱۹۶۳ با تولید سنگ های گرانیت ، مرمر ، کلسیت و دولومیت  قدرت بیشتری در سنگ یافت در سال ۱۹۸۴ با تولید پارچه های شیشه ای اشباع شده برای نیازهای سنگ زنی وآغاز ساخت انجماد مواد ساینده پیوند دار باعث افزایش برندگی سنگ ها میشود.شرکت ابزار تجارت نمایندگی صفحه سنگ های سه ستاره یوگوسلاو با بیش از دو دهه تلاش در زمینه صنعت سایش و برش کشور با تکیه بر ارتقای کیفیت و بالابردن علم این صنعت آماده ی ارائه بهترین خدمات به صنعت کاران کشور می باشد

سنگ برش مینی سه ستاره(سواتی) ۱۱۵X3X22

سنگ برش بزرگ سه ستاره(سواتی) ۱۸۰X3X22

سنگ برش بزرگ سه ستاره(سواتی) ۲۳۰X3X22

سنگ ساب مینی سه ستاره(سواتی) ۱۱۵X6X22

سنگ ساب بزرگ سه ستاره(سواتی) ۱۸۰X3X22

سنگ ساب بزرگ سه ستاره(سواتی) ۲۳۰X6X22

سنگ برش مینی استیل بر سه ستاره(سواتی) ۱۱۵x1x22

سنگ برش بزرگ استیل بر سه ستاره(سواتی) ۱۸۰×۱/۶×۲۲

سنگ برش بزرگ استیل بر سه ستاره(سواتی) ۲۳۰×۱/۹×۲۲

سنگ ساب مینی استیل بر سه ستاره(سواتی) ۱۱۵x6x22

سنگ ساب بزرگ استیل بر سه ستاره(سواتی) ۱۸۰x6x22

سنگ ساب بزرگ استیل بر سه ستاره(سواتی) ۲۳۰x6x22

صفحه سنگبری مینی سه ستاره(سواتی) ۱۱۵x3x22

صفحه سنگبری بزرگ سه ستاره(سواتی) ۱۸۰x3x22

صفحه سنگبری بزرگ سه ستاره(سواتی) ۲۳۰x3x22

صفحه سنگ بری ساب مینی سه ستاره(سواتی) ۱۱۵x6x22

صفحه سنگبری ساب بزرگ سه ستاره(سواتی) ۱۸۰x6x22

صفحه سنگبری ساب بزرگ سه ستاره(سواتی) ۲۳۰x6x22

سنگ برش مینی چدن سه ستاره(سواتی) ۱۱۵x3x22

سنگ برش بزرگ چدن سه ستاره(سواتی) ۱۸۰x3x22

سنگ ساب مینی چدن سه ستاره(سواتی) ۱۱۵x6x22

سنگ ساب بزرگ چدن سه ستاره(سواتی) ۱۸۰x6x22

سنباده فلاپ ۱۰۰ سه ستاره(سواتی)

سنباده فلاپ ۱۱۵ سه ستاره(سواتی)

سنباده فلاپ۱۲۵سه ستاره(سواتی)

 

 

صفحه سنگ های سواتی در ایران با دو عنوان ستاره ریز و ستاره درشت عرضه می شود به دلیل سابقه دیرپای این محصول عنوان سنگ سه ستاره یوگوسلاوی ویا به عبارت مختصر سنگ یوگوسلاو نیز به کار میرود

سنگ برش سواتی SWATY COMET  ۱۸۰X3                                                                   

سنگ ساب سواتی SWATY COMET  ۱۸۰X6

سنگ مینی برش سواتی SWATY COMET  ۱۱۵X3 

سنگ مینی ساب سواتی SWATY COMET  ۱۱۵*۶

سنگ استیل بر ۱ میل سواتیSWATY COMET

سنگ استیل بر ۱/۶سواتیSWATY COMET

استیل بر ۳ میل سواتیSWATY COMET

سنگ ساب استیل سواتیSWATY COMET

سنگ برش سواتیSWATY COMET

سنگ ساب سواتیSWATY COMET

سنگ برش سواتیSWATY COMET

سنگ ساب سواتیSWATY COMET

 

                                                   تاییدیه های ایمنی و استانداردهای صفحه سنگ های سواتی،سه ستاره

                                                                     انواع صفحه سنگ های سایش و برش سه ستاره

                                                                           استیل بر،پروفیل بر،سنگ بری،آهن بری

                                                                                          ثبت مشخصات تولید سنگ سه ستاره

سنگ برش آهن و فولاد

سنگ سایش آهن و فولاد ۲۲*۶*۲۳۰

سنگ برش آهن و فولاد ۲۲*۳*۲۳۰

سنگ سایش(ساب) آهن و فولاد۲۲*۶٫۵*۱۸۰

سنگ برش آهن و فولاد ۲۲*۳*۱۸۰

سنگ مینی برش آهن و فولاد ۲۲*۳*۱۱۵

سنگ مینی سایش آهن و فولاد ۲۲*۶*۱۱۵

سنگ سایش(ساب) چدن۲۲*۶٫۵*۱۸۰

سنگ برش چدن ۲۲*۳*۱۸۰

سنگ مینی سایش چدن۲۲*۶*۱۱۵

سنگ مینی برش چدن۲۲*۳*۱۱۵

سنگ برش سنگ ساختمانی،سرامیک،بتن ۲۲*۳٫۵*۲۳۰

سنگ مینی برش سنگ ساختمانی،سرامیک،یتن ۲۲*۳*۱۱۵

سنگ سایش فولاد ضد زنگ ۲۲*۶٫۵*۱۸۰

سنگ برش فولاد ضد زنگ ۲۲*۳*۱۸۰

سنگ مینی سایش فولاد ضد زنگ ۲۲*۶*۱۱۵

سنگ مینی برش فولاد ضد زنگ ۲۲*۳*۱۱۵

سنگ مینی نازک برش فولاد ضد زنگ ۲۲*۱*۱۱۵

 

ابزار تراش واحد فروشنده انواع صفحه سنگ های SWATY COMET برای همکاری با تمامی شرکت های بزرگ و صنعتگران محترم اعلام امادگی می دارد

برای دریافت لیست قیمت و موجودی شرکت با این فروشگاه تماس بگیرید       تلفن:۶۶۷۹۹۳۸۸

صفحه سنگ های TYROLIT

شرکت  تيروليت

در سال ۱۸۹۵،Daniel Swaroski، کارخانه ای را جهت تولید سنگ های کریستالی برای جواهرات در شهر  Wattens در  Tyrol، تاسیس کرد.

در سال ۱۹۱۹، شرکت  Tyrolit، برای تولید ابزار تراشکاری جهت ساخت کریستال، تاسیس شد. و در سال ۱۹۵۰، شرکت از Wattens به Schwaz در Tyrol، منتقل شد.

اکنون گروه  TYROLIT، یکی از بزرگترین تامین کننده های ابزارآلات برش کاری، تراشکاری، حفاری، سوراخ کردن و سمباده زنی در جهان با حدود ۴۶۰۰ نفر پرسنل در ۲۷ بخش تولیدی در ۱۱ کشور است که تولیدات در بالاترین سطح کیفیت را همراه با خدمات محلی، ارائه می دهد.

همچنین این شرکت، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ابزارالات تراشکاری در انواع مختلف است که مشتریان در بخشهای کار با فلز، کارخانه ها، تولید مخازن، تعمیرگاه ها و ساخت بدنه خودرو، از تجربه بیش از ۹۰ سال آن استفاده میکنند.

تیرولیت، اولین تولید کننده اروپایی چرخ های آسیاب با محافظ پشم شیشه در ۱۹۹۴ بوده است که گواهی ISO را بدلیل سیستم QM دریافت کرد و نیز در سال ۱۹۹۶، گواهی ISO 14001 را برای اولین بار دریافت کرد و بنابراین پیشرو در این زمینه بوده است.

TYROLIT، طیف گسترده ابزارالات برای کار با سنگهای طبیعی، شیشه و سرامیک را فراهم میکند. در ضمن این شرکت، در تمام تولیدات خود، اصول سیاست حفظ محیط زیست را رعایت می نماید.

برندهای جهانی Tyrolit ، نه فقط موقعیت فوق العاده در بازار جهانی دارند، بلکه آنها برندهای آشنا به دلیل عملکرد بالا در بیش از ۸۰۰۰۰ محصول مختلف Tyrolit هستند.

این شرکت، مراکز فروش در کشورهایی مثل، آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، چین، دانمارک، آلمان، اسلونی، فنلاند، فرانسه، انگلیس، هند، اندونزی، ایتالیا، کانادا، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، سوئیس، سوئد، اسپانیا، تایلند، آمریکا و  UAE دارد. و توزیع کنندگانی در بیش از ۶۵ کشور جهان دارد.

 

سنگ برش آهن و فولاد

سنگ سایش آهن و فولاد ۲۲*۶*۲۳۰

سنگ برش آهن و فولاد ۲۲*۳*۲۳۰

سنگ سایش(ساب) آهن و فولاد۲۲*۶٫۵*۱۸۰

سنگ برش آهن و فولاد ۲۲*۳*۱۸۰

سنگ مینی برش آهن و فولاد ۲۲*۳*۱۱۵

سنگ مینی سایش آهن و فولاد ۲۲*۶*۱۱۵

سنگ سایش(ساب) چدن۲۲*۶٫۵*۱۸۰

سنگ برش چدن ۲۲*۳*۱۸۰

سنگ مینی سایش چدن۲۲*۶*۱۱۵

سنگ مینی برش چدن۲۲*۳*۱۱۵

سنگ برش سنگ ساختمانی،سرامیک،بتن ۲۲*۳٫۵*۲۳۰

سنگ مینی برش سنگ ساختمانی،سرامیک،یتن ۲۲*۳*۱۱۵

سنگ سایش فولاد ضد زنگ ۲۲*۶٫۵*۱۸۰

سنگ برش فولاد ضد زنگ ۲۲*۳*۱۸۰

سنگ مینی سایش فولاد ضد زنگ ۲۲*۶*۱۱۵

سنگ مینی برش فولاد ضد زنگ ۲۲*۳*۱۱۵

سنگ مینی نازک برش فولاد ضد زنگ ۲۲*۱*۱۱۵

                                                                             تاییدیه ایمنی محصولات تیرولیت

تشریح علائم روی صفحه سنگ ها

                                                                      صفحه برش آهن TYROLIT

                                                                 صفحه سایش آهن TYROLIT

                                                                        صفحه پروفیل بر تیرولیت

                                                                          صفحه سنگ بری تیرولیت

ابزار تراش واحد نمایندگی محصولات تیرولیت برای همکاری با تمامی شرکت ها و صنعتگران محترم اعلام آمادگی میکند

بهترین کیفیت و بهترین قیمت ها از محصولاتتیرولیت را از ما بخواهید

واردات و پخش سنگ برش و ساب تیرولیت TYROLIT

سنگ برش تیرولیت TYROLIT

سنگ ساب تیرولیت TYROLIT

سنگ مینی برش تیرولیت TYROLIT

سنگ مینی ساب تیرولیت TYROLIT

سنگ استیل بر ۶/۱ تیرولیت TYROLIT

سنگ استیل بر ۳ میل تیرولیت TYROLIT

سنگ ۱ میل استیل بر تیرولیت TYROLIT

استیل بر تیرولیت TYROLIT

ساب استیل تیرولیت TYROLIT

برش ۱۸۰ تیرولیت TYROLIT

ساب ۱۸۰ تیرولیت TYROLIT

برش ۱۱۵ تیرولیت TYROLIT

ساب ۱۱۵ تیرولیت TYROLIT

سمباده رول ۴۰  تیرولیت TYROLIT

سمباده رول ۶۰ تیرولیت TYROLIT

سمباده رولی ۸۰ تیرولیت TYROLIT

سمباده رولی ۱۰۰ تیرولیت TYROLIT

سمباده رول ۱۲۰ تیرولیت TYROLIT

سمباده رول ۱۶۰ تیرولیت TYROLIT

سمباده رول ۱۸۰ تیرولیت TYROLIT

سمباده رول ۲۲۰ تیرولیت TYROLIT

سمباده رولی ۲۴۰ تیرولیت TYROLIT

سمباده رولی ۲۸۰ تیرولیت TYROLIT

سمباده رولی ۳۰۰ تیرولیت TYROLIT

سمباده رولی ۳۲۰ تیرولیت TYROLIT

سمباده رولی ۳۴۰ تیرولیت TYROLIT

سمباده رولی ۳۶۰ تیرولیت TYROLIT

سمباده رول ۳۸۰ تیرولیت TYROLIT

سمباده رول ۴۰۰ تیرولیت TYROLIT

سمباده برگی P40 تیرولیت TYROLIT

سنباده برگی P60 تیرولیت TYROLIT

سمباده برگی P80 تیرولیت TYROLIT

سنباده برگی P100 تیرولیت TYROLIT

سمباده برگی P120 تیرولیت TYROLIT

سمباده برگی P140 تیرولیت TYROLIT

سنباده برگی P160 تیرولیت TYROLIT

سمباده برگی P180 تیرولیت TYROLIT

سنباده برگی P200 تیرولیت TYROLIT

سمباده برگی P220 تیرولیت TYROLIT

سنباده برگی P240 تیرولیت TYROLIT

سمباده برگی P260 تیرولیت TYROLIT

سنباده برگی P280 تیرولیت TYROLIT

سمباده برگی P300 تیرولیت TYROLIT

سمباده چتری تیرولیت TYROLIT

 

 

صفحه سنگ های کلینگ اسپور

سنگ برش آهن و فولاد ۳۵۰*۷*۲۵٫۴

سنگ برش آهن و فولاد ۲۳۰*۳*۲۲

سنگ برش آهن و فولاد ۱۸۰*۳*۲۲

سنگ برش چدن ۱۸۰*۳*۲۲

سنگ برش مینی آهن و فولاد۲۲*۳*۱۱۵

سنگ برش سنگ ساختمانی،سرامیک ۲۲*۳٫۵*۲۳۰

سنگ برش مینی فولاد ضد زنگ۲۲*۳*۱۱۵

سنگ مینی نازک برش فولاد ضد زنگ۲۲*۱*۱۱۵

سنگ نازک برش فولاد ضد زنگ۲۲*۱٫۶*۱۸۰

سنگ برش فولاد ضد زنگ۲۲*۳*۱۸۰

سنگ ساب آهن و فولاد ۲۲*۶*۲۳۰

سنگ ساب آهن و فولاد ۲۲*۶٫۵*۱۸۰

سنگ ساب مینی آهن و فولاد ۲۲*۶*۱۱۵

سنگ ساب چدن ۲۲*۶٫۵*۱۸۰

سنگ مینی سایش چدن ۲۲*۶*۱۱۵

سنگ ساب فولاد ضد زنگ ۲۲*۶٫۵*۱۸۰

پخش کننده انواع سنگ های ساب و برش مینی .انواع سنگ برش مینی استیل بر .سنگ برش اهن بر .سنگ برش مینی پروفیل بر .سنگ برش مینی گرانیت بر و سنگ برش در مارک و برند مختلف میباشد سنگ برش مینی کیلینگ سنگ برش مینی یوگسلاوی .سنگ برش مینی هیوندا کره ای .سنگ برش مینی تیرولیت .سنگ برش مینی عقاب نشان . سنگ برش کرون موجود میباشد سنگ های برش مینی جهت کار در برش کاری مورد استفاده میشود وبر روی فرزهای اهنگری مینی نصب میشو دضخامت سنگ برش مینی استیل بر ۱ میباشد و جهت بریدن ورق های استیل استفاده میشود انواع سنگ های رومیزی .سنگ های انگشتی .سنگ های مغناطیسی.سنگ اره تیزکنی موجود میباشد جهت اطلاع از نوع سنگ برش مینی و قیمت ها با ما تماس بگیریداز سنگ های برش مینی جهت بریدن فلزات استفاده میشود.پخش کننده انواع سنگ ساب و سنگ برش مینی و بزرگ کیلینگ و سه ستاره یوگسلاوی در ایران.فروش انواع سنگ های ساب مینی .سنگ برش مینی .سنگ ساب بزرگ .سنگ برش بزرگ .سنگ های پروفیل بر .سنگ اره تیز کنی .سنگ مغناطیسی و

سنگ برش استیل،سنگ برش آهن،سنگ برش آهن و پروفیل،صفحه سنگ کلینگ اسپور،صفحه سنگ برش بزرگ،سنگ ساب مینی،سنگ ساب بزرگ،

 

                                                            صفحه سنگ های کلینگ اسپور،برش،سایش،آهن،استیل و سنگ

                                                                                 صفحه سنگ برش آهن کلینگ اسپور

                                                                                  صفحه سنگ استیل کلینگ اسپور

                                                                              صفحه سنگ بری کلینگ اسپور

                                                                                صفحه سایش آهن کلینگ اسپور

                                                                              صفحه پروفیل بر کلینگ اسپور

                                                                                ایمنی محصولات کلینگ اسپور

برای اطلاع از قیمت های دقیق محصولات کلینگ اسپور با این فروشگاه تماس بگیرید

تلفن۶۶۷۹۹۳۸۸

ابزار تراش واحد فروشنده تمام محصولات کلینگ اسپور از جمله صفحه سنگ های استیل کلینگ اسپور،صفحه سنگ های برش کلینگ اسپور،صفحه سنگ های سایش آهن کلینگ اسپور،برای همکاری با تمامی شرکت ها و صنعتگران اعلام آمادگی دارد

شرکت  Kling Spor

Kling Spor، تولید کننده محصولات با کیفیت در زمینه تولید تجهیزات ساینده است. تاریخچه این شرکت به بیش از ۱۰۰ سال پیش بر می گردد. در واقع kling spor، کار خود را از سال ۱۹۰۰ در آلمان آغاز کرد.

روش تولید محصولات عالی،با پرسنل متخصص و ارائه خدمات سریع در آلمان شروع شد، توسط رئیس و موسس این شرکت، یعنی  Christoph klingspor، به آمریکا، منتقل شد.

Klingspor، با دور ریختن ایده های قدیمی و سنتی، ایده ها و محصولات نویی را به ارمغان آورد. در سال ۱۹۷۹، کریستف کلینگ اسپور، کارخانه klingspor را در بخش غربی Hickory باز کرد و در سال ۱۹۸۰، تولید با کمتر از ۲۰ نفر، آغاز شد. پیشرفتهای این شرکت، از نظر افزایش مساحت کارخانه و افزایش کارکنان ادامه دارد و در سال ۲۰۰۴،klingspor ، ۲۵ سالگی اش را در آمریکا جشن گرفت.

اکنون Kling Spor ، بزرگترین و معروفترین تولید کننده سنگ ساب ، سنگ برش ، سمباده و ابزار های ساینده در جهان است.

چندین مرکز تولید و توزیع، اساس رشد پیوسته در زمینه صنعت سایندگی هستند. که در بین کارخانه های Hickory، شامل  Carolina  و  USA، Kling Sopr در آلمان، مرکز اصلی به حساب می آید.

Iso،یک استاندارد بین المللی است که فرایندهای عملیاتی را تایید کرده و تضمین می کند که محصولاتی با کیفیت بالا تولید می شوند.،Ine  Klingspor ، یکی از دو تولید کننده ابر قدرت است که در این صنعت به این استاندارد، دست یافته است.

Iso9001:2008، نشان می دهد که این شرکت، پرکیفیت ترین محصولات را با کارکنانی متخصص در این زمینه ارائه می دهد.

تولیدات این شرکت، شامل سمباده( به شکل های رولی، دیسکی، برگی ، چتری )،سنگ ساب ، سنگ برش و ابزارآلات قدرتی ایمن می باشد

سنگ برش کلینگ اسپور KLINGSPOR

سنگ ساب کلینگ اسپور KLINGSPOR

سنگ مینی برش کلینگ اسپور KLINGSPOR

سنگ مینی ساب کلینگ اسپور KLINGSPOR

سنگ استیل بر ۶/۱ کلینگ اسپور KLINGSPOR

سنگ استیل بر ۳ میل کلینگ اسپور KLINGSPOR

سنگ ۱ میل استیل بر کلینگ اسپور KLINGSPOR

استیل بر کلینگ اسپور KLINGSPOR

ساب استیل کلینگ اسپور KLINGSPOR

برش ۱۸۰ کلینگ اسپور KLINGSPOR

ساب ۱۸۰ کلینگ اسپور KLINGSPOR

برش ۱۱۵ کلینگ اسپور KLINGSPOR

ساب ۱۱۵ کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده رول ۴۰ کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده رول ۶۰ کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده رولی ۸۰ کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده رولی ۱۰۰ کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده رول ۱۲۰ کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده رول ۱۶۰ کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده رول ۱۸۰ کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده رول ۲۲۰ کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده رولی ۲۴۰ کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده رولی ۲۸۰ کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده رولی ۳۰۰ کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده رولی ۳۲۰ کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده رولی ۳۴۰ کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده رولی ۳۶۰ کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده رول ۳۸۰ کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده رول ۴۰۰ کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده برگی P40 کلینگ اسپور KLINGSPOR

سنباده برگی P60 کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده برگی P80 کلینگ اسپور  KLINGSPOR

سنباده برگی P100 کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده برگی P120 کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده برگی P140 کلینگ اسپور KLINGSPOR

سنباده برگی P160 کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده برگی P180 کلینگ اسپور KLINGSPOR

سنباده برگی P200 کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده برگی P220 کلینگ اسپور KLINGSPOR

سنباده برگی P240 کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده برگی P260 کلینگ اسپور KLINGSPOR

سنباده برگی P280 کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده برگی P300 کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده چتری کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده فلاپ کلینگ اسپور KLINGSPOR

فلاپی کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده حلقوی کلینگ اسپور KLINGSPOR

سمباده دیسکی کلینگ اسپور KLINGSPOR

 

 

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود