Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

سنگ برش(صفحه سنگ برش)

صفحه سنگ برش

سنگ برش کلینگ اسپور

سنگ برش کلینگ اسپور۳۵۰X7X25.4

سنگ برش  کلینگ اسپور۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ کلینگ اسپور۱۸۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدن کلینگ اسپور۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی کلینگ اسپور ۱۱۵X3X22

سنگ برش کلینگ اسپور۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی کلینگ اسپور ۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ کلینگ اسپور۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگ کلینگ اسپور۱۸۰X3X22

سنگ برش سه ستاره یوگسلاوی

سنگ برش سه ستاره یوگسلاوی۳۵۰x7X25.4

سنگ برش سه ستاره یوگسلاوی۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ سه ستاره یوگسلاوی۱۸۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدن سه ستاره یوگسلاوی ۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی سه ستاره یوگسلاوی۱۱۵X3X22

سنگ برش سه ستاره یوگسلاوی۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی سه ستاره یوگسلاوی ۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ سه ستاره یوگسلاوی ۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگ سه ستاره یوگسلاوی ۱۸۰X3X22

 

سنگ برش کاربراندوم

سنگ برش کاربراندوم۳۵۰X7X25.4

سنگ برش کاربراندوم۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدن کاربراندوم۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی کاربراندوم ۱۱۵X3X22

سنگ برش کاربراندوم۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی کاربراندوم ۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ کاربراندوم۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگ کاربراندوم۱۸۰X3X22

 

سنگ برش کرون

سنگ برش کرون ۳۵۰X7X25.4

سنگ برش کرون۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدن کرون۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی کرون۱۱۵X3X22

سنگ برش کرون۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی کرون۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ کرون۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگ کرون۱۸۰X3X22

 

سنگ برش تیرولیت

سنگ برش تیرولیت ۳۵۰X7X25.4

سنگ برش تیرولیت ۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدن تیرولیت۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی مینی تیرولیت۱۱۵X3X22

سنگ برش تیرولیت۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی تیرولیت۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ تیرولیت۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگ تیرولیت۱۸۰X3X22

 

سنگ برش رادیوس المان

سنگ برش رادیوس المان۳۵۰X7X25.4

سنگ برش رادیوس المان۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدنرادیوس المان۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی رادیوس المان۱۱۵X3X22

سنگ برش رادیوس المان۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی رادیوس المان۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ رادیوس المان۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگ رادیوس المان۱۸۰X3X22

 

سنگ برش بوش

سنگ برش بوش۳۵۰X7X25.4

سنگ برش بزرگ بوش۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدن بوش۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی بوش۱۱۵X3X22

سنگ برش بوش۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی بوش۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ بوش۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگبوش۱۸۰X3X22

 

سنگ برش نورتون

سنگ برش نورتون۳۵۰X7X25.4

سنگ برش نورتون۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدن نورتون۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی نورتون۱۱۵X3X22

سنگ برش بزرگ نورتون۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی نورتون۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ نورتون۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگ نورتون۱۸۰X3X22

 

سنگ برش کاربوسان

سنگ برش کاربوسان۳۵۰X7X25.4

سنگ برش کاربوسان۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدن کاربوسان۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی کاربوسان۱۱۵X3X22

سنگ برش کاربوسان۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی کاربوسان۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ کاربوسان۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگ کاربوسان۱۸۰X3X22

 

سنگ برش عقاب

سنگ برش بزرگ عقاب۳۵۰X7X25.4

سنگ برش عقاب۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدن عقاب۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی عقاب۱۱۵X3X22

سنگ برش مینی عقاب۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی عقاب۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ عقاب۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگ عقاب۱۸۰X3X22

 

سنگ برش هانیکو

سنگ برش هانیکو۳۵۰X7X25.4

سنگ برش هانیکو۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدن هانیکو۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی هانیکو۱۱۵X3X22

سنگ برش مینی هانیکو۱۱۵X3X22

سنگ برش هانیکو۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی هانیکو۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ هانیکو۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگ هانیکو۱۸۰X3X22

 

سنگ برش هیتاچی

سنگ برش هیتاچی۳۵۰X7X25.4

سنگ برش هیتاچی۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدن هیتاچی۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی هیتاچی۱۱۵X3X22

سنگ برش بزرگ هیتاچی۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی هیتاچی۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ هیتاچی۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگ هیتاچی۱۸۰X3X22

 

سنگ برش کداس

سنگ برش بزرگ کداس۳۵۰X7X25.4

سنگ برش بزرگ کداس۲۳۰X3X22

سنگ برش بزرگ چدن کداس۱۸۰X3X22

سنگ برش مینی کداس۱۱۵X3X22

سنگ برش بزرگ کداس۲۳۰X3.5X22

سنگ برش مینی کداس۱۱۵X1X22

سنگ برش بزرگ کداس۱۸۰X1.6X22

سنگ برش بزرگ کداس۱۸۰X3X22

 

سنگ برش استیل بر۱۸۰X3X22

سنگ برش استیل بر۱۱۵X3X22

سنگ برش استیل بر۲۳۰X3X22

سنگ برش استیل بر۳۵۰X7X25.4

سنگ برش استیل بر۱۱۵X3X22

 

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود