Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

صفحه سنگ نورتون (NORTON)

صفحه سنگ NORTON

سنگ برش مینی نورتون ۱۱۵X3X22

سنگ برش بزرگ نورتون ۱۸۰X3X22

سنگ برش بزرگ نورتون ۲۳۰X3X22

سنگ ساب مینی نورتون ۱۱۵X6X22

سنگ ساب بزرگ نورتون ۱۸۰X3X22

سنگ ساب بزرگ نورتون ۲۳۰X6X22

سنگ برش مینی استیل بر نورتون ۱۱۵x1x22

سنگ برش بزرگ استیل بر نورتون ۱۸۰×۱/۶×۲۲

سنگ برش بزرگ استیل بر نورتون ۲۳۰×۱/۹×۲۲

سنگ ساب مینی استیل بر نورتون ۱۱۵x6x22

سنگ ساب بزرگ استیل بر نورتون ۱۸۰x6x22

سنگ ساب بزرگ استیل بر نورتون ۲۳۰x6x22

صفحه سنگبری مینی نورتون ۱۱۵x3x22

صفحه سنگبری بزرگ نورتون ۱۸۰x3x22

صفحه سنگبری بزرگ نورتون ۲۳۰x3x22

صفحه سنگ بری ساب مینی نورتون ۱۱۵x6x22

صفحه سنگبری ساب بزرگ نورتون ۱۸۰x6x22

صفحه سنگبری ساب بزرگ نورتون ۲۳۰x6x22

سنگ برش مینی چدن نورتون ۱۱۵x3x22

سنگ برش بزرگ چدن نورتون ۱۸۰x3x22

سنگ ساب مینی چدن نورتون ۱۱۵x6x22

سنگ ساب بزرگ چدن نورتون ۱۸۰x6x22

سنباده فلاپ ۱۰۰ نورتون

سنباده فلاپ ۱۱۵ نورتون

سنباده فلاپ۱۲۵ نورتون

ابزار تراش واحد بورس انواع سنگ برش و سنگ سنباده ،سنگ ساب،سنگ سنباده کاسه ای،سنباده فلاپ،صفحه سنگ پروفیل بر،و صفحه برش گرانیت میباشد

برای اطلاعات و قیمت بیشتر با این شرکت تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۷۹۹۳۸۸

۰۹۱۲۹۴۹۷۳۴۶

صفری

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود