Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

صفحه سنگ کداس

صفحه سنگ های کداس

ابزار تراش واحد نماینده فروش انواع سنگ های سایش و برش کداس المان


سنگ برش مینی کداس ۱۱۵X3X22

سنگ برش بزرگ کداس ۱۸۰X3X22

سنگ برش بزرگ کداس ۲۳۰X3X22

سنگ ساب مینی کداس ۱۱۵X6X22

سنگ ساب بزرگ کداس ۱۸۰X3X22

سنگ ساب بزرگ کداس ۲۳۰X6X22

سنگ برش مینی استیل بر کداس ۱۱۵x1x22

سنگ برش بزرگ استیل بر کداس ۱۸۰×۱/۶×۲۲

سنگ برش بزرگ استیل بر کداس ۲۳۰×۱/۹×۲۲

سنگ ساب مینی استیل بر کداس ۱۱۵x6x22

سنگ ساب بزرگ استیل بر کداس ۱۸۰x6x22

سنگ ساب بزرگ استیل بر کداس ۲۳۰x6x22

صفحه سنگبری مینی کداس ۱۱۵x3x22

صفحه سنگبری بزرگ کداس ۱۸۰x3x22

صفحه سنگبری بزرگ کداس ۲۳۰x3x22

صفحه سنگ بری ساب مینی کداس ۱۱۵x6x22

صفحه سنگبری ساب بزرگ کداس ۱۸۰x6x22

صفحه سنگبری ساب بزرگ کداس ۲۳۰x6x22

سنگ برش مینی چدن کداس ۱۱۵x3x22

سنگ برش بزرگ چدن کداس ۱۸۰x3x22

سنگ ساب مینی چدن کداس ۱۱۵x6x22

سنگ ساب بزرگ چدن کداس ۱۸۰x6x22

سنباده فلاپ ۱۰۰کداس

سنباده فلاپ ۱۱۵ کداس

 

گروه صنعتی کداس واقع در کشور المان تنها دارنده جایزه تاج طلایی کیفیت ۲۰۰۹ لندن و جایزه طاق طلایی ۲۰۱۰ اروپا در دنیا در زمینه تولید بهترین سنگ های سایش و برش با بهترین کیفیت و مدیریت و نواوری و تکنولوژی برتر دنیا شناخته شده است

 

سنگ برش کداس۱۰۰×۳٫۲×۱۶

سنگ برش کداس۱۱۵×۳٫۲×۱۶

سنگ برش کداس۱۱۵x2x22.2

سنگ برش کداس۱۱۵×۲٫۵×۲۲٫۲

سنگ برش کداس۱۱۵×۳٫۲×۲۲٫۲

سنگ برش کداس۱۲۵x2x22.2

سنگ برش کداس۱۲۵×۲٫۵×۲۲٫۲

سنگ برش کداس۱۲۵×۳٫۲×۲۲٫۲

سنگ برش کداس۱۵۰x2x22.2

سنگ برش کداس۱۵۰×۲٫۵×۲۲٫۲

سنگ برش کداس۱۵۰×۳٫۲×۲۲٫۲

سنگ برش کداس۱۵۰x4x22.2

سنگ برش کداس۱۸۰×۲٫۵×۲۲٫۲

سنگ برش ۱۸۰×۳٫۲×۲۲٫۲

سنگ برش ۲۳۰×۱٫۹×۲۲٫۲

سنگ برش ۲۳۰×۲٫۵×۲۲٫۲

سنگ برش ۲۳۰×۳٫۲×۲۲٫۲

سنگ برش ۳۰۰×۳٫۲×۲۵٫۴

سنگ برش ۳۰۰×۳٫۵×۲۵٫۴

سنگ برش ۳۰۰×۳٫۷×۲۵٫۴

سنگ برش ۳۵۰×۳٫۲×۲۵٫۴

سنگ برش ۳۵۰x4x25.4

سنگ برش ۴۰۰x4x25.4

 

 

 

 

دستورات ایمنی و نحوه کار با سنگ های برش

۱-سنگ های برش را در سطوح ناهموار قرار ندهید.بر روی سطوح صاف قرار دهید و همچنین برای جلوگیری از تاب برداشتن،آن هارا هرگز در مکان های بسیار گرم یا مرطوب قرار ندهید.
۲-دستگاه های به کارگرفته شده برای برش باید دارای ظرفیت و توان انتقال بالایی باشند تا برش خوبی را انجام دهند.
۳-از بیشترین سرعت مشخص شده برای کار با هر دیسک تجاوز نکنید.
۴-همیشه فلنج ها را بررسی کنید که تمیز بوده و دارای قطری یکسان و صحیح باشند.
۵-برای دیسک های با قطر بیشتر از ۲۵٫۵ سانتیمتر، توصیه می شود از فلنج هایی با حداقل قطری برابر با یک سوم قطر دیسک استفاده گردد.
۶-از اینکه فلنج ها به اندازه مناسب محکم بسته شده اند اطمینان حاصل نمایید.همچنین از سفت کردن بیش از حد فلنج خودداری نمایید،زیرا که سبب کج شدن فلنج و تغییر ناحیه تمرکز فشار می گردد.
۷-از اینکه قطعه کار در هر دو سمت در حال برش به محکمی ثابت شده است اطمینان حاصل کنید.
۸-سنگ های برش در امتداد زاویه برش تنش بالایی را تحمل می کنند ولی بار جانبی زیادی را نمی توانند تحمل کنند.حتی سنگ های تقویت شده نیز در راستای عمود بر سنگ،شکننده هستند،لذا جهت برش صاف جلوگیری از شکست سنگ برش،از اعمال بار جانبی خودداری نمایید.
۹-هنگام استفاده از سنگ برش،زمان برقراری اتصال بین قطعه کار و سنگ در حال چرخش،از ضربه زدن به قطعه خودداری نمایید.سنگ می بایستی به آزادی و بدون اعمال نیروی اضافی،عملیات برش را انجام دهد و سرعت برش به علت اعمال فشار نبایستی کاسته شود.
۱۰-عملیات برش با ایجاد گرمای زیادی در قطعه کار همراه است و این امر سبب انبساط سریع قطعه کار می گردد.در صورتی که سنگ برش با سرعتی کمتر از سرعت کاربری مناسب و یا با نرخ کم نفوذ سنگ در قطعه کار استفاده شود،ایجاد گرمای فوق العاده زیادی می نماید.این امر سبب فرسایش و خوردگی مکانیکی شدید سنگ برش،سوختگی نواحی اطراف محل برش و شکست سنگ ساینده می گردد.
۱۱-در صورت وجود،راهنمای محصول را قبل از استفاده مطالعه نمایید.
اخطار : حتما” از حفاظ و پوشش های ایمنی استفاده نمایید.

برای برش کاری با صفحه برش حاوی مواد ساینده فشرده، همیشه از حفاظ ایمنی (شيلند ايمني) ویژه بریدن استفاده نمایید.
هنگام برش با فشار متعادل و متناسب با قطعه كار، كاركنید. از اعمال فشار بیش از حد بر روی صفحه برش، كج كردن آن و نوسان دادن آن خودداری كنید.
صفحه برشی که همچنان در حال چرخش است و به ایست كامل نرسیده است را با اعمال فشار به سطح جانبی آن متوقف نكنید.

ابزار برقی باید هميشه در جهت مخالف حركت هدایت شود، در غیراین صورت خطر بیرون افتادن ناخواسته وبدون كنترل آن از داخل برش وجوددارد.

هنگام برش پروفیل ها و لوله های چهارضلعی، بهتر است از كوچكترین ضلع مقطع برش شروع بکار كنید.

هنگام برش سنگ از سرپوش مکنده ی گرد و غبار استفاده نمایید.
از ماسک ایمنی تنفس در برابر گرد و غبار استفاده کنید.
این ابزار برقی را میتوان منحصراً برای برش کاری خشك و سائیدن خشك مورد استفاده قرار داد.
برای جدا کردن و برش سنگ بهتر است از یک صفحه برش الماسه استفاده کنید.

ابزار برقی را روشن كنید و آنرا از قسمت جلویی راهنمای برش بر روی قطعه كار قراردهید. ابزار برقي را مناسب با جنس قطعه كار با فشارمتعادل، بطرف جلوحركت دهید.

ابزار تراش واحد بورس انواع سنگ برش مینی،سنگ برش بزرگ،سنگ برش ۱۱۵x3x22،سنگ برش ۱۸۰*۳*۲۲،سنگ برش استیل بر مینی،سنگ برش استیل بر بزرگ،سنگ برش استیل بر ۱۱۵*۳*۲۲،سنگ برش استیل بر ۱۸۰*۳*۲۲،سنگ ساب مینی،سنگ ساب بزگ،سنگ ساب ۱۱۵*۶*۲۲،سنگ ساب ۱۸۰*۶*۲۲،سنگ ساب استیل بر مینی،سنگ ساب استیل بر بزرگ،سنگ ساب استیل بر ۱۱۵*۶*۲۲،سنگ ساب استیل بر ۱۸۰*۶*۲۲،سنگ برش چدن،سنگ ساب چدن،صفحه سنگ پروفیل بر ۲۳۰،صفحه سنگ گرانیت بر مولیتال،سنگ سنباده ،سنگ سنباده آهن،سنگ سنباده الماسه،سنگ سنباده الماسه ۱۷۵،سنگ سنباده الماسه ۲۰۰،سنگ سنباده آهن ۱۷۵،سنگ سنباده آهن ۲۰۰ ،سنباده فلاپ مینی،سنباده فلاپ ۱۸۰،سنباده حلقوی،سنباده انگشتی حلقوی، و غیره میباشد،

برای اطلاعات بیشتر با این شرکت تماس یگیرید

۰۲۱۶۶۷۹۹۳۸۸

۰۱۲۹۴۹۷۳۴۶

صفری

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود