Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

اینسرت

الماس های SECO

ابزار تراش واحد نماینده شرکت سکو سوئد در ایران میباشد

 

گروه صنعتی سکو  از بهترین شرکت های سازنده ابزار های ماشینکاری و سی ان سی در کشور سوئد میباشد  که از تنوع زیادی هم برخوردار میباشد

ابزار تراش واحد بورس انواع اینسرت های تراشکاری ،فرزکاری،با برند سکو میباشد

الماس های زیر از جمله اقلام موجود در این شرکت میباشد که عبارت اند از

اینسرتCNMG160608 اینسرتSNMG150608 اینسرتTNMG220408 اینسرتDNMG150404 اینسرتRNMG1204 الماسR390-11T312 الماسRCMX160600 الماس آلومینیوم CCGT060204 الماس آلومینیومRCGT0602
اینسرتCNMG160612 اینسرتSNMG150612 اینسرتTNMG220412 اینسرتDNMG150408 اینسرتRNMG1606 الماس برش ۲ الماسRCMX200600 الماس آلومینیومCCGT060208 الماس آلومینیومRCGT0803
اینسرتCNMG160616 اینسرتSNMG150616 اینسرتTNMG220416 اینسرتWNMG060304 اینسرتRNMG1906 الماس برش۲/۵ الماسRXMX250700 الماس آلومینیومCCGT060202 الماس آلومینیومRCGT10T3
اینسرتCNMG190608 اینسرتSNMG190608 اینسرتTNMG270608 اینسرتWNMG060308 الماسWCMX03 الماس برش ۳ الماسRCMX 320900 الماس آلومینیومCCGT090304 الماس آلومینیومRCGT1204
اینسرتCNMG190612 اینسرتSNMG190612 اینسرتTNMG270612 اینسرتWNMG080404 الماسWCMX0403 الماس برش۴ الماسKNUX1604R الماس آلومینیومCCGT090308 الماس آلومینیومAPKT1003
اینسرتCNMG190616 اینسرتSNMG190616 اینسرتTNMG270616 اینسرتWNMG080408 الماسWCMX05 الماس برش۵ الماسKNUX1604L الماس آلومینیومCCGT120404 الماس آلومینیومAPKT1604
اینسرتCNMG250908 اینسرتSNMG250908 اینسرتTNMG270624 اینسرتVBMT110302 الماسWCMX06 الماس برش۶ الماسSPKN1203 الماس آلومینیومCCGT120408  
اینسرتCNMG250912 اینسرتSNMG250912 اینسرتTNMG330908 اینسرتVBMT110304 الماسWCMX08 الماسTPGN110308 الماسSPKN1204 الماس آلومینیومSCGT120404  
اینسرتCNMG250916 اینسرتSNMG250916 اینسرتTNMG330912 اینسرتVBMT110308 الماسXOMX090320 الماسSPMT12T308 الماسSPKN1504 الماس آلومینیومSCGT090304  
اینسرتCNMG250924 اینسرتSNMG250924 اینسرتTNMG330924 اینسرتVBMT160404 الماسXOMX090320 الماسSPMT12T304 الماسSEKN1203 الماس آلومینیومSCGT060202  
الماسLNMX191940 الماسSCMT09T304 الماسTCMT090308 الماسVCMT110204 الماسXOMX120408 الماسSPMXT12T304 الماسSEKN1504 الماس آلومینیومTCGT110308  
الماسLNMX301940 الماسSCMT09T308 الماسTCMT11T308 الماسVCMT110208 الماسAPFT1604 الماسSPMX12T308 الماسSEKN1906 الماس آلومینیومTCGT110304  
CCMT090304 الماسSCMT120408 الماسTCMT160304 الماسVCMT110202 الماسR390180612 الماسSPMT050304 الماسSNKN120304 الماس آلومینیومTCGT160404  
CCMT090308 الماسSCMT120412 الماسTCMT160308 الماسVCMT160404   الماسSDMT الماسTPKN1102 الماس آلومینیومTCGT160408  
CCMT120404 الماسSCMT060204 الماسTCMT220404 الماسVCMT160408     الماسTPKN1604 الماس آلومینیومTCGT220408  
CCMT120408 SCMT060208         الماسTPKN2204 الماس آلومینیومVCGT160404  
            الماسTNUN1603 الماس آلومینیومVCGT160408  
            الماسTNUN2204 الماس آلومینیومVCGT110304  
                 

اینسرت فرز

 

اینسرت های فرز کاری

APMTاینسرت , L331.1A اینسرت, N331.1Aاینسرت , RCHTاینسرت , RCKTاینسرت , R210اینسرت , R216اینسرت , R245اینسرت , R290 , R290.90 , R300 اینسرت, R331.1Aالماس , R390 اینسرت , R790 , N151.2الماس , ۳۳۰٫۲۰اینسرت , BPEX اینسرت, BPKXاینسرت , RCMNاینسرت , SEERاینسرت , SEHN , SEKNاینسرت , SEKR , SEMNالماس , SNEXاینسرت , SNKN اینسرت, SPANاینسرت , SPEXاینسرت , SPKNالماس , SPKRاینسرت , TPKNاینسرت , TPKRالماس , BG-154.91ایسنرت , LNCX اینسرت, ۳۳۱٫۹۱ , R216.2 , SPMT , N260.8 , SBENایسنرت , SBEXایسنرت , SDKX , SDMX اینسرت, TNCNاینسرت , TNEFاینسرت , TNENایسنرت , TNHFایسنرت , TNJN ایسنرت, SEKR ایسنرت, SNKNایسنرت , SPEWاینسرت , SPKR-WH اینسرت, SPMN اینسرت, TCEWاینسرت , TPKN , TPKR , TPMN , 009140 اینسرت, ۰۰۹۳۷۰ , ۱۹۰٫۱ , ۱۹۴٫۱ , CPEW , RCEWالماس , RCMN الماس, RCMWالماس , RDHNالماس , SCEWاینسرت , SDGTاینسرت , SDHWاینرت , SDMTایسنرت , SDMW الماس, SEHTاینسرت ,SEHWایسنرت , SPGTاینسرت , SPKTاینسرت , SPMTاینسرت , SPMWاینسرت , SDHW , SPGT ,SPHT , SPHW , SPJWالماس , SEKNاینسرت , SEMRایسنرت , SPFNاینسرت , SPFRاینسرت , SPMN , SPNN , SPNR , SNGX , SNMXاینسرت , ODHTاینسرت , ODHWاینسرت , ODMTاینسرت , ODMWاینسرت ,OPHN اینسرت, OPHRاینسرت , ADGT , ADHT , ADKT , ADMTاینسرت , LNGXاینسرت , ROHXاینسرت , ROMX , RDGT , RDHWاینسرت , RDMTاینسرت , RDMWاینسرت , RDGXاینسرت , RDHXاینسرت , RDMXاینسرت , LPGT اینسرت, LPGWاینسرت , LPMTاینسرت , LPMWاینسرت , LPHW , LPMT , LPMW , MPHT , MPHX , MPHW ,MPMTاینسرت , MPMX اینسرت, P 2792 – ۱اینسرت , P 20200اینسرت , ZDGTاینسرت , CNHQاینسرت , CNHUاینسرت , CNMQ , CNMU , LNKUاینسرت , LNMUاینسرت , P 4406اینسرت , P 44462اینسرت , P 26335اینسرت , P 26337اینسرت , P 26339 , P 26315 , P 26316 , P 26325 , TPAW , TPETاینسرت , TPJWاینسرت , XDGWاینسرت , XDMTاینسرت , P 3201اینسرت , P3204اینسرتاینسرت , P 2352اینسرت , P 2322اینسرت, P2372 اینسرت, ODHXاینسرت , OPHXاینسرت , NSM 3.900 اینسرت, P 2553اینسرت , P 2901اینسرت , P 2903 اینسرت, P 2905 , P 25531 , P 35441اینسرت , XPHN اینسرت, APKT , APLXاینسرت , WCMTاینسرت , 

 

با برندهای : 
SANDVIK سندویک، WALTER والتر ، KENNAMETAL کنامتال ، ISCAR ایسکار ، ZCC زد سی سی، MITSUBISHI میتسوبیشی ، LAMINA لامینا ، SECO سکو ، ISCAR ایسکار ، SUMITOMO سومیتومو ، WIDIA ویدیا ، BOHLER بهلر ، KORLOY کرولوی ، PRAMET پرامت ، ARNO آرنو ، CORUN کرون ، SANDVIK سندویک روس ، MAX.CUT مکس کات ، ALMASE SAZ الماسه ساز ، CPT سی پی تی ، SAND HOG ساند هوگ ، WOLFRAMCARB ، PULBIT پالبیت ، STELRAM استلرام و 

اینسرت CBN و PCD

CBN (با نام تجاري بورازون) سخت ترين مادة شناخته شده پس از الماس است. از مهمترين امتيازات آن، مقاومت حرارتي بيشتر از الماس و خنثي بودن آن از نظر شيميايي است.استفاده از CBN به عنوان ابزار براده برداري براي خشن كاري و پرداخت فولادهاي كربني و آلياژي، ابزار سخت كاري شده و چدن هاي سخت و چائيده و به ويژه سوپرآلياژها با پايه نيكل و كبالت و قطعات ساخته شده به روش متالوژي پودر، پلاستيك ها و گرافيت توصيه مي شود. اگر چه اين نوع ابزارها را مي توان بدون استفاده از سيال خنك كننده نيز به كار برد؛ ولي استفاده از سيال هاي خنك كننده حل شونده در آب نتايج مثبت به همراه دارد.

اینسرت برش و شیار

اینسرت گام زنی

الماس های گام زنی از به صرفه ترین ابزار هایی است که معمولا به جای ابزار های دنده زنی مانند قلاویز حدیده و رولینگ استفاده میشود . الماس های گام زنی برای استفاده داخل تراشی و روتراشی استفاده میشود به این صورت که الماس روی هلدر به وسیله پیچ بسته میشود و به وسیله دستگاه سی ان سی شروع به انجام عملیات میکند. این الماس در گام های مختلف میلیمتر و اینچ میباشد .و گام اینج آن تنوع زیادی دارد که در صنایع مختلف از جمله صنایع نظامی،خودروسازی،وپتروشیمی استفاده میشود.از جمله این گام ها عبارت اند از

الماس گام زنی ISO METRIC

الماس گام زنی UN

الماس گام زنیW

الماس گام زنی BSPT

الماس گام زنی NPT

الماس گام زنی NPTF

الماس گام زنیNPS

الماس گام زنی RD

الماس گام زنیACME

الماس گام زنی STUB ACME-ATACME

الماس گام زنی UNJ

الماس گام زنی MJ

الماس گام زنیABOUT

الماس گام زنی BUT

الماس گام زنی SAGE

الماس گام زنی API

الماس گام زنی VAM

الماس گام زنی PG

الماس گام زنی AG60

الماس گام زنی AG55

 

اینسرت تراشکاری

معرفی ابزار های تراشکاریاین ابزار ها چند مشخصه ی اصلی دارند که بر مبنای جنس قطعه کار (سختی) نوع قطعه کار ( براده برداری پیوسته یا منفصل که باعث ضربه می شود) ونوع کاربرد (داخلترا

شی ، پیشانی تراشی و  . . .) از یکدیگر تفکیک می شوند.

حرف اول مشخصه ابزار:

شرکت بزرگ سندویک ابزار های خود را بر مبنای جنس قطعه کار به شش دسته تقسیم کرده است:
P: فولاد های معمولی تا سختی ۸۰ برینل
M:فولاد های زنگ نزن تا ۱۸۰ برینل
K:چدن تا ۲۵۰ برینل
N:آلومینیوم تا ۷۵ برینل
S: آلیاژ های گرم کار و مقاوم به حرارت تا ۳۵۰ برینل
H : فولاد های سخت تا ۶۰ راکولC (که سختی بسیار بالایی می باشد)

 حرف دوم مشخصه ابزار

C: برای لبه های پخ خورده مناسب می باشد ( این الماس نمی تواند لبهی تیز ایجاد کند)
W: به منظور ایجاد پخ های کوچک تا ۹۵ درجه مورد استفاده قرار می گیرد.
شکل گویای کار برد آن می باشد 

V: کاربرد آن مانند D است اما حد اکثر زاویه ۲۵ درجه می باشد
T:کاربرد آن مانند D است اما حد اکثر زاویه ۲۲ درجه می باشد همچنین این ابزار می تواند لبه های تیز در قطعه ایجاد کند(مخفف triangular به معنای مثلثی)
S: مخصوص پیشانی تراشی.(مخفف square به معنای مربع)

حرف سوم مشخصه ابزار : معرف تولرانس ابزار میباشد که تولرانس های پایین تر برای پرداخت کاری کاربرد دارند.
حرف چهارم مشخصه ی ابزار: شکل براده شکن
عدد اول: سایز اینسرت
عدد دوم : ضخامت اینسرت
عدد سوم مشخص کننده ی شعاع انحنای ابزار است.
حرف آخر مشخص می کند ابزار مخصوص پرداخت کاری (PF) است یا خشن تراشی(MR).

برای مثال قطعه ای روی ماشین تراش بسته شده که قطر آن ۸۰mm است در برنامه ی خود سرعت پیشروی را ۲۰۰ انتخاب کرده اید که با توجه به جدول بالا باید برای اسپیندل سرعت ۷۹۵ را انتخاب کنید

ابزار تراش واحد فروشنده انواع الماس های تراشکاری-MITSOBISHI-KENAMETAL-SUMITOMO-MAXCUT-VARDEX-BOHLER-TIZIT-HORN – SANDVIK-WALTER- SECO-ZCC-TUNGOLOYمیباشد

CNMG-CNMA-CNMM-CNMW-DNMG-DNMA-DNMM-DNMW-TNMG-TNMA-TNMM-TNMW-RNMG-RNMM-RNMA-RNMW-DCMT-DCMW-TCMT-TCMM-CCMW-RCMT-RPMT-RCMX-RCMA-DNMG-DNMA-DNMM-DPMT-DPMA-DNMX-

 

نمایندگی فروش انواع اینسرت های های تراشکاری : 
CNMG , CNMM , CNMA , CNMX , DNMG , DNMA , DNMM , DNMX , SNMG , SNMM , SNMA , TNMG , TNMM , TNMA , TNMX , VNMG , VNMA , VNGP , WNMG , WNMM , WNMA , CCMT , CPMT , CCGT , CCMW , CCGX , DCMT , DPMT , DCGT , DCMW , DCMX , DCGX , RNMG ,RCMT , RCGT , RCMX , RCGX , SCMT , SCGT , SCGX , SCMW , TCMT , TPMT , TCGT , TCMW , TCMX , TCGX , VCMT , VCGT , VCMW , VBMT , VBGT , VBMW , VCGX ,WCMT , WPMT , WCGT , WCMW ,

 

اینسرت های سرامیکی : 
CNGA , CNGQ , CNGN , DNGA , DNGQ , DNGN , RNGA , RNGN , SNGA , SNGQ , SNGN , TNGA , TNGN , WNGA , VNGA , RPGN , RCGX , RPGX , SPGN , TPGN , 

با برندهای :
SANDVIK سندویک، WALTER والتر ، KENNAMETAL کنامتال ، ISCAR ایسکار ، ZCC زد سی سی، MITSUBISHI میتسوبیشی ، LAMINA لامینا ، SECO سکو ، ISCAR ایسکار ، SUMITOMO سومیتومو ، WIDIA ویدیا ، BOHLER بهلر ، KORLOY کرولوی ، PRAMET پرامت ، ARNO آرنو ، CORUN کرون ، SANDVIK سندویک روس ، MAX.CUT مکس کات ، ALMASE SAZ الماسه ساز ، CPT سی پی تی ، SAND HOG ساند هوگ ، WOLFRAMCARB ، PULBIT پالبیت ، STELRAM استلرام و …………..

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود