Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

اینسرت فرز

اینسرت فرز

 

اینسرت های فرز کاری

APMTاینسرت , L331.1A اینسرت, N331.1Aاینسرت , RCHTاینسرت , RCKTاینسرت , R210اینسرت , R216اینسرت , R245اینسرت , R290 , R290.90 , R300 اینسرت, R331.1Aالماس , R390 اینسرت , R790 , N151.2الماس , ۳۳۰٫۲۰اینسرت , BPEX اینسرت, BPKXاینسرت , RCMNاینسرت , SEERاینسرت , SEHN , SEKNاینسرت , SEKR , SEMNالماس , SNEXاینسرت , SNKN اینسرت, SPANاینسرت , SPEXاینسرت , SPKNالماس , SPKRاینسرت , TPKNاینسرت , TPKRالماس , BG-154.91ایسنرت , LNCX اینسرت, ۳۳۱٫۹۱ , R216.2 , SPMT , N260.8 , SBENایسنرت , SBEXایسنرت , SDKX , SDMX اینسرت, TNCNاینسرت , TNEFاینسرت , TNENایسنرت , TNHFایسنرت , TNJN ایسنرت, SEKR ایسنرت, SNKNایسنرت , SPEWاینسرت , SPKR-WH اینسرت, SPMN اینسرت, TCEWاینسرت , TPKN , TPKR , TPMN , 009140 اینسرت, ۰۰۹۳۷۰ , ۱۹۰٫۱ , ۱۹۴٫۱ , CPEW , RCEWالماس , RCMN الماس, RCMWالماس , RDHNالماس , SCEWاینسرت , SDGTاینسرت , SDHWاینرت , SDMTایسنرت , SDMW الماس, SEHTاینسرت ,SEHWایسنرت , SPGTاینسرت , SPKTاینسرت , SPMTاینسرت , SPMWاینسرت , SDHW , SPGT ,SPHT , SPHW , SPJWالماس , SEKNاینسرت , SEMRایسنرت , SPFNاینسرت , SPFRاینسرت , SPMN , SPNN , SPNR , SNGX , SNMXاینسرت , ODHTاینسرت , ODHWاینسرت , ODMTاینسرت , ODMWاینسرت ,OPHN اینسرت, OPHRاینسرت , ADGT , ADHT , ADKT , ADMTاینسرت , LNGXاینسرت , ROHXاینسرت , ROMX , RDGT , RDHWاینسرت , RDMTاینسرت , RDMWاینسرت , RDGXاینسرت , RDHXاینسرت , RDMXاینسرت , LPGT اینسرت, LPGWاینسرت , LPMTاینسرت , LPMWاینسرت , LPHW , LPMT , LPMW , MPHT , MPHX , MPHW ,MPMTاینسرت , MPMX اینسرت, P 2792 – ۱اینسرت , P 20200اینسرت , ZDGTاینسرت , CNHQاینسرت , CNHUاینسرت , CNMQ , CNMU , LNKUاینسرت , LNMUاینسرت , P 4406اینسرت , P 44462اینسرت , P 26335اینسرت , P 26337اینسرت , P 26339 , P 26315 , P 26316 , P 26325 , TPAW , TPETاینسرت , TPJWاینسرت , XDGWاینسرت , XDMTاینسرت , P 3201اینسرت , P3204اینسرتاینسرت , P 2352اینسرت , P 2322اینسرت, P2372 اینسرت, ODHXاینسرت , OPHXاینسرت , NSM 3.900 اینسرت, P 2553اینسرت , P 2901اینسرت , P 2903 اینسرت, P 2905 , P 25531 , P 35441اینسرت , XPHN اینسرت, APKT , APLXاینسرت , WCMTاینسرت , 

 

با برندهای : 
SANDVIK سندویک، WALTER والتر ، KENNAMETAL کنامتال ، ISCAR ایسکار ، ZCC زد سی سی، MITSUBISHI میتسوبیشی ، LAMINA لامینا ، SECO سکو ، ISCAR ایسکار ، SUMITOMO سومیتومو ، WIDIA ویدیا ، BOHLER بهلر ، KORLOY کرولوی ، PRAMET پرامت ، ARNO آرنو ، CORUN کرون ، SANDVIK سندویک روس ، MAX.CUT مکس کات ، ALMASE SAZ الماسه ساز ، CPT سی پی تی ، SAND HOG ساند هوگ ، WOLFRAMCARB ، PULBIT پالبیت ، STELRAM استلرام و 

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود