Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

حدیده و قلاویز لولهG

حدیده و قلاویز لولهG

 

حدیده و قلاویز لوله

قلاویز های لوله با دو دندان مارپیچ ساخته میشوند،دندانه مارپیچ راست و شیبدار (مخروطی).اندازه اسمی قلاویزهای لوله با اندازه اسمی دندانه های مارپیچی که ر قطعه ایجاد میشود برابر است و اندازه واقعی قلاویز را بیان نمیکند.قلاویزهای راست با دندانه های نوع استاندارد آمریکایی لوله ها برای قلاویز زدن سوراخ ها یا کوپلین های فرایندهای کم فشار به کار میروند و بر روی انها اتصالات یا لوله های دندانه مارپیچ مخروطی همراه با کنف و روغن آب بندی بسته میشود تا بر روی هم اتصال محکمی را تشکیل دهند

قلاویزهای مخروطی بر دو گونه اند:دندانه منظم و دندانه مقطع.این قلاویزها با شکل دندانه های نوع استاندارد آمریکایی لوله هادارای شیب ۶ سانتیمتر در متر هستند.در قلاویز های دندانه مقطع جز در ناحیه چند دندانه نخستین سر،دیگر دندانه های یک درمیان حذف شده اند.این قلاویزها برای قلاویز زدن فلزات سخت تراشی که تمایل به پر کردن فاصله میان دندانه های قلاویز داشته باشند به کار میروندو تنها در صورتی مورد استفاده قرار میگیرد که قلاویزهای دندانه منظم از عهده کار برنیایند

حدیده فرا

قلاویز فرا

حدیده قلاویز لوله فرا

حدیده قلاویز گورینگ

حدیده لوله

قلاویز لوله

حدیده قلاویز لوله

قلاویز دستی لوله

قلاویز ماشینی لوله

قلاویز ماشینی ۱/۸ لوله

قلاویز ماشینی ۱/۴ لوله

قلاویز ماشینی ۳/۸ لوله

قلاویز ماشینی ۱/۲ لوله

قلاویز ماشینی ۵/۸ لوله

قلاویز ماشینی ۳/۴ لوله

قلاویز ۱ اینچ لوله

قلاویز دستی ۱/۸ لوله

قلاویز دستی ۱/۴ لوله

قلاویز دستی ۳/۸ لوله

قلاویز دستی ۱/۲ لووله

قلاویز دستی ۵/۸ لوله

قلاویز دستی ۳/۴ لوله

قلاویز دستی ۱ لوله

حدیده ۳/۸ لوله

حدیده ۱/۸ لوله

حدیده ۱/۴ لوله

حدیده حدیده ۱/۲ لوله

حدیده ۱ اینچ  لوله

حدیده ۳/۴ لوله

 

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود