Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

قلاویز دستی

قللاویز دستی

قلاویزها معمولاً برای تولید مهره های استاندارد استفاده می شوند و با عدد قطر بزرگ مهره ای که ایجاد می کنند، مشخص می شوند. همچنین به دلیل وجود شیارهای براده، بدنه قلاویز ضعیف شده و قادر به تولید مهره در یک مرحله نيست، لذا برایکاستن حجم براده برداري، قلاویزها را در سری های سه تایی می سازند تا مهره در سه مرحله ایجاد شود به عنوان مثال بر ایجاد مهره M20 باید سری قلاویز های M20 که شامل پیش رو ، میان رو و پس رو تهیه میشود

الف) قلاویز پیش رو: این قلاویز با علامت ی کخط (خط دایر های شکل) روی بدنه مشخص می شود و حدود ۵۵ درصد از حجم براده برداري را انجام می دهد و باید ابتدا از این قلاویز استفاده شود.

ب) قلاویز میان رو: این قلاویز با علامت دو خط روی بدنه مشخص می شود و حدود ۲۵ درصد از حجم براده برداري را انجام م یدهد و باید پس از قلاویز پیش رو استفاده شود.

پ) قلاویز پس رو: روی بدنه این قلاویز هیچ علامتی وجود ندارد و حدود ۲۰ درصد از حجم براده برداري را انجام م یدهد و برای تکمیل کار از این قلاویز استفاده می شود

قلاویز دستیMMقلاویز دستیUNFقلاویز دستیUNEFقلاویز دستیUNCقلاویز دستیUNJCقلاویز دستیBSWقلاویز دستیBSPقلاویز دستیBSPTقلاویز دستیBSFقلاویز دستی قلاویز دستیقلاویز دستی قلاویز دستی

قلاویز دستی میلیمترM2، قلاویز دستی میلیمترM3 ،قلاویز دستی میلیمترM3.5،قلاویز دستی میلیمترM4،قلاویز دستی میلیمترقM5،قلاویز دستی میلیمترM6،قلاویز دستی میلیمترM7،قلاویز دستی میلیمترM8،قلاویز دستی میلیمترM9،قلاویز دستی میلیمترM0،قلاویز دستی میلیمترM12،قلاویز دستی میلیمترM14،قلاویز دستی میلیمترM16،قلاویز دستی میلیمترM18،قلاویز دستی میلیمترM20،قلاویز دستی میلیمترM22،قلاویز دستی میلیمترM24،قلاویز دستی میلیمترM27،قلاویز دستی میلیمترM30،قلاویز دستی میلیمترM33،قلاویز دستی میلیمترM37

 

قلاویز دستی UNC ۴-۴۰

قلاویز دستی UNC6-32

قلاویز دستی UNC8-32

قلاویز دستی ۱/۴UNC

قلاویز دستی ۵/۱۶UNC

قلاویز دستی ۳/۸UNC

قلاویز دستی ۱/۲UNC

قلاویز دستی ۵/۸UNC

قلاویز دستی ۳/۴UNC

قلاویز دستی ۷/۸UNC

قلاویز دستی ۱اینچUNC

قلاویز دستی UNC 1-1/8

قلاویز دستی UNC 1-1/4

 

قلاویز دستی UNF10-32

قلاویز دستی ۳/۸UNF

قلاویز دستی ۷/۱۶UNF

قلاویز دستی ۱/۲UNF

قلاویز دستی ۹/۱۶UNF

قلاویز دستی ۵/۸UNF

قلاویز دستی ۳/۴UNF

قلاویز دستی ۷/۸UNF

قلاویز دستی ۱-۱/۸UNF

قلاویز دستی UNF1-1/4

قلاویز دستی UNF1-3/8

 

قلاویز دستی۳/۱۶BSW

قلاویز دستی۱/۴BSW

قلاویز دستی۵/۱۶BSW

قلاویز دستی۳/۸BSW

قلاویز دستی۱/۲BSW

قلاویز دستی۵/۸BSW

قلاویز دستی۳/۴BSW

قلاویز دستی۷/۸BSW

قلاویز دستی۱اینچBSW

قلاویز دستیBSW1-1/8

قلاویز دستیBSW1-3/8

قلاویز دستیBSW1-1/4

 

قلاویز دستی G(لوله) ۱/۱۶

قلاویز دستی G(لوله) ۱/۸

قلاویز دستی G(لوله) ۱/۴

قلاویز دستی G(لوله) ۳/۸

قلاویز دستی G(لوله) ۱/۲

قلاویز دستی G(لوله) ۳/۴

قلاویز دستی G(لوله) ۱اینچ

قلاویز دستی G(لوله) ۱/۴-۱

قلاویز دستیM1،قلاویز دستیM2،قلاویز دستیM2.5،قلاویز دستیM3،قلاویز دستیM3.5،قلاویز دستیM4،قلاویز دستیM4.5،قلاویز دستیM5،قلاویز دستیM6،قلاویز دستیM7،قلاویز دستیM8،قلاویز دستیM9،قلاویز دستیM10،قلاویز دستیM11،قلاویز دستیM12،قلاویز دستیM13،قلاویز دستیM14،قلاویز دستیM16،قلاویز دستیM18،قلاویز دستیM20،قلاویز دستیM22،قلاویز دستیM24،قلاویز دستیM27،قلاویز دستیM30،قلاویز دستیM36،قلاویز دستیM42،قلاویز دستیM33،قلاویز دستیM48،قلاویز دستیM52،قلاویز دستیM56،قلاویز دستیM62

قلاویز دستیM6X0.5قلاویز دستیM6X0.75قلاویز دستیM7X0.75قلاویز دستیM8X0.75قلاویز دستیM8X1قلاویز دستیM9X0.75قلاویز دستیM9X1قلاویز دستیM10X0.5قلاویز دستیM10X0.75قلاویز دستیM10X1.25قلاویز دستی ۱۱X1.0قلاویز دستی۱۱X1.25 قلاویز دستی ۱۲X0.5قلاویز دستی۱۲X0.75قلاویز دستی۱۲X1قلاویز دستی۱۲X1.25قلاویز دستی۱۲X1.5قلاویز دستی۱۳X1.0قلاویز دستی۱۴X1.0قلاویز دستی۱۴X1.25قلاویز دستی۱۴X1.5قلاویز دستی۱۶X1.0قلاویز دستی۱۶X1.25قلاویز دستی۱۶X1.5قلاویز دستی۱۸X1.0قلاویز دستی۱۸X1.25قلاویز دستی۱۸X1.5قلاویز دستی۱۸X2.0قلاویز دستی۲۰X1.0قلاویز دستی۲۰X1.5قلاویز دستی۲۰X2.0قلاویز دستی ۲۲X1.0قلاویز دستی۲۲X1.5قلاویز دستی۲۲X2.0قلاویز دستی۲۴X1.0قلاویز دستی ۲۴X1.25قلاویز دستی۲۴X1.5قلاویز دستی۲۴X2.0قلاویز دستی ۲۶X1.5 قلاویز دستی۲۷X1.0قلاویز دستی۲۷X1.0قلاویز دستی۲۷X1.5قلاویز دستی۲۷X2.0قلاویز دستی۲۸X1.5قلاویز دستی۳۰X1.5قلاویز دستی۳۰X2.0قلاویز دستی۳۰X3.0قلاویز دستی۳۲×۱٫۵قلاویز دستی۳۲X2.0قلاویز دستی۳۲X3.0قلاویز دستی۳۳X2.0قلاویز دستی۳۶×۱٫۵قلاویز دستی۳۶X3.0قلاویز دستی۳۹X3.0قلاویز دستی۳۸X1.5قلاویز دستی ۴۰X1.5 قلاویز دستی۴۲X1.5

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود