Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

قلاویز فرا اصل

قلاویز فرا اصل

قلاویز های فرا از با کیفیت ترین ،قدیمی ترین و معتبر ترین قلاویز های موجود بازار میباشد.قلاویز های فرا از بهترین آلیاژها تشکیل شده است و صنعتگران محترم رضایت خود را نسبت به آن اعلام کرده اند

 

لیست قیمت قلاویز دستی فرا

قیمت قلاویز دستی میلیمتر

-DIN 352

قیمت قلاویز دستی میلیمتر

-DIN 352

قیمت قلاویز دستی میلیمتر

-DIN 352

قیمت قلاویز دستی میلیمتر

-DIN 352

قلاویز دستی

DIN 352 3S M33 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M13 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M4.5 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M1.0 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M36 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M14 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M5.0 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M1.2 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M39 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M16 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M6.0 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M1.4 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M42 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M18 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M7.0 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M1.6 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M20 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M8.0 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M2.0 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M22 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M9.0 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M2.5 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M24 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M10 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M3.0 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M27 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M11 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M3.5 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M30 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M12 HSS

قلاویز دستی

DIN 352 3S M4.0 HSS

 

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتر

قیمت قلاویز دستی دنده ریز

DIN 2181

قیمت قلاویز دستی دنده ریز

DIN 2181

قیمت قلاویز دستی دنده ریز

DIN 2181

قیمت قلاویز دستی دنده ریز

DIN 2181

قیمت قلاویز دستی دنده ریز

DIN 2181

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M24X1.5 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M18X2 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M14X1 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M10X1.25 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M6.0X0.5 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M24X2 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M20X1 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M14X1.25 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M11X1 HSS

DIN 2181 2S

M6.0X0.75 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M26X1.5 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M20X1.5 HSS

DIN 2181 2S

M14X1.5 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M11X1.25 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M7X0.75 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M27X1 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M20X2 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M16X1 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M12X0.5 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M8X0.75 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M27X1.5 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M22X1 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M16X1.25 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M12X0.75 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M8X1.0 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M27X2 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M22X1.5 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M16X1.5 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M12X1 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M9X0.75 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M28X1.5 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M22X2 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M18X1 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M12X1.25 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M9X1.0 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M30X1.5 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M24X1 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M18X1.25 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M12X1.5 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M10X0.75 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M30X2 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M24X1.25 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M18X1.5 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M13X1 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M10X1 HSS

قیمت قلاویز دستی دنده ریز

DIN 2181

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M30X3 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M32X1.5 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M32X2 HSS

DIN 2181 2S قلاویز دستی دنده ریز

M32X3 HSS

DIN 2181 2S

M33X2 HSS

DIN 2181 2S

M36X1.5 HSS

DIN 2181 2S

M36X3 HSS

DIN 2181 2S

M38X1.5 HSS

DIN 2181 2S

M39X3 HSS

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود