Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

قلاویز ZER-CWG-SCF

قلاویز های SCF-ZER-CWG

قلاویز های SCF-ZER-CWGترکیه به نسبت قیمت پایین خود از کیفیت مناسبی هم برخوردار میباشد و شامل قلاویز های دستی،قلاویز های ماشینی،قلاویزهای BSW،قلاویز های دنده درشت،قلاویزهای دنده ریز،قلاویز هایUNF ،و غیره میباشد

برای دریافت لیست قیمت و اطلاع از قیمتها با این فروشگاه تماس بگیرید

قلاویز ماشینی مارپیچ M1

قلاویز ماشینی مارپیچM2

قلاویز ماشینی مارپیچM2.5

قلاویز ماشینی مارپیچM3

قلاویز ماشینی مارپیچM3.5

قلاویز ماشینی مارپیچM4

قلاویز ماشینی مارپیچM4.5

قلاویز ماشینی مارپیچM5

قلاویز ماشینی مارپیچM6

قلاویز ماشینی مارپیچM7

قلاویز ماشینی مارپیچM8

قلاویز ماشینی مارپیچM9

قلاویز ماشینی مارپیچM10

قلاویز ماشینی مارپیچM11

قلاویز ماشینی مارپیچM12

قلاویز ماشینی مارپیچM13

قلاویز ماشینی مارپیچM14

قلاویز ماشینی مارپیچM16

قلاویز ماشینی مارپیچM18

قلاویز ماشینی مارپیچM20

قلاویز ماشینی مارپیچM22

قلاویز ماشینی مارپیچM24

قلاویز ماشینی مارپیچM27

قلاویز ماشینی مارپیچM30

قلاویز ماشینی مارپیچM33

قلاویز ماشینی مارپیچM36

 

 

قلاویز ماشینی مستقیمM1

قلاویز ماشینی مستقیمM2

قلاویز ماشینی مستقیمM2.5

قلاویز ماشینی مستقیمM3

قلاویز ماشینی مستقیمM3.5

قلاویز ماشینی مستقیمM4

قلاویز ماشینی مستقیمM5

قلاویز ماشینی مستقیمM6

قلاویز ماشینی مستقیمM7

قلاویز ماشینی مستقیمM8

قلاویز ماشینی مستقیمM9

قلاویز ماشینی مستقیمM10

قلاویز ماشینی مستقیمM11

قلاویز ماشینی مستقیمM12

قلاویز ماشینی مستقیمM13

قلاویز ماشینی مستقیمM14

قلاویز ماشینی مستقیمM16

قلاویز ماشینی مستقیمM18

قلاویز ماشینی مستقیمM20

قلاویز ماشینی مستقیمM22

قلاویز ماشینی مستقیمM24

قلاویز ماشینی مستقیمM27

قلاویز ماشینی مستقیمM30

قلاویز ماشینی مستقیمM33

قلاویز ماشینی مستقیمM39

قلاویز دستیM1

قلاویز دستیM2

قلاویز دستیM2.5

قلاویز دستیM3

قلاویز دستیM4

قلاویز دستیM5

قلاویز دستیM6

قلاویز دستیM7

قلاویز دستیM8

قلاویز دستیM9

قلاویز دستیM10

قلاویز دستیM12

قلاویز دستیM14

قلاویز دستیM16

قلاویز دستیM18

قلاویز دستیM20

قلاویز دستیM22

قلاویز دستیM24

قلاویز دستیM27

قلاویز دستیM30

قلاویز دستیM33

قلاویز دستیM36

قلاویز دستیM39

قلاویز اینچی UNC

قلاویز اینچی UNC 1-64

قلاویز اینچی UNC 2-56

قلاویز اینچی UNC 3-48

قلاویز اینچی UNC 4-40

قلاویز اینچی UNC 5-40

قلاویز اینچی UNC 6-32

قلاویز اینچی UNC 8-32

قلاویز اینچی UNC 10-24

قلاویز اینچی UNC 12-24

قلاویز اینچی UNC 1/4-20

قلاویز اینچی UNC 5/16-18

قلاویز اینچی UNC 3/8-16

قلاویز اینچی UNC 7/16-14

قلاویز اینچی UNC 1/2-13

قلاویز اینچی UNC 9/16-12

قلاویز اینچی UNC 5/8-11

قلاویز اینچی UNC3/4-10

قلاویز اینچی UNC 7/8-9

قلاویز اینچی UNC 1-8

قلاویز اینچی UNC 1 1/8-7

قلاویز اینچی UNC 1 1/4-7

قلاویز اینچی UNC 1 3/8-6

قلاویز  ماشینی اینچی UNF

قلاویز اینچی UNF 1-72

قلاویز اینچی UNF 2-64

قلاویز اینچی UNF 3-56

قلاویز اینچی UNF 4-48

قلاویز اینچی UNF 5-44

قلاویز اینچی UNF 6-40

قلاویز اینچی UNF 8-36

قلاویز اینچی UNF 10-32

قلاویز اینچی UNF 12-28

قلاویز اینچی UNF 1/4-28

قلاویز اینچی UNF 5/16-24

قلاویز اینچی UNF 3/8-24

قلاویز اینچی UNF 7/16-20

قلاویز اینچی UNF 1/2-20

قلاویز اینچی UNF 9/16-18

قلاویز اینچی UNF 5/8-18

قلاویز اینچی UNF 3/4-16

قلاویز اینچی UNF 7/8-14

قلاویز اینچی UNF 1-12

قلاویز اینچی UNF 1 1/8-12

قلاویز اینچی UNF 1 1/4-12

حدیده میلیمتر

حدیده میلیمترM1

حدیده میلیمترM2

حدیده میلیمترM2.5

حدیده میلیمترM3

حدیده میلیمترM3.5

حدیده میلیمترM4

حدیده میلیمترM5

حدیده میلیمترM6

حدیده میلیمترM7

حدیده میلیمترM8

حدیده میلیمترM9

حدیده میلیمترM10

حدیده میلیمترM11

حدیده میلیمترM12

حدیده میلیمترM14

حدیده میلیمترM16

حدیده میلیمترM18

حدیده میلیمترM20

حدیده میلیمترM22

حدیده میلیمترM24

حدیده میلیمترM27

حدیده میلیمترM30

حدیده میلیمترM33

 

 

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود