Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

قلاویزHONGDA

قلاویز حدیده HONGDA

لیست قلاویز دستی و ماشینی و حدیده اینچ BSW با برندHONGDA

سایزقلاویز دستی BSWحدیده BSWقلاویز ماشینی BSW
3/161083005690069000
1/41113006050075000
5/1613730077400
7/16 دور بزرگ185100
1/2300600185900
9/16304900185100
5/8341800341200
3/4629000341200
7/8809500
11018600562200
1/8 1147200853100
1/4 12115100853100
3/8 12758200
1/2 13027900
3/8165200125800
7/16214000127100

حدیده و قلاویز HANGDA

قلاویز و حدیده های هانگدا از مناسب ترین قلاویز و حدیده های موجود بازار میباشد و ابزار تراش واحد فروشنده محصولات هانگدا میباشد

لیست قلاویز و حدیده دستی اینچ UNF , UNC , و میلیمتر دنده ریزMF چینی با مارک HONGDA

سایز MF قلاویزMF حدیدهMF قلاویز ماشینیMF
۶X0.75 ۷۳۰۰۰ ۶۱۰۰۰ ۵۳۰۰۰
۸X0.75 ۹۲۰۰۰ ۷۶۰۰۰ ۶۶۸۰۰
۸X1 ۹۲۰۰۰ ۷۶۰۰۰ ۶۶۸۰۰
۹X1 ۱۱۱۰۰۰ ۱۲۸۰۰۰ ۶۶۸۰۰
۱۰X1 ۱۱۱۰۰۰ ۱۲۸۰۰۰ ۸۳۵۰۰
۱۰X1.25 ۱۱۱۰۰۰ ۱۲۸۰۰۰ ۸۳۵۰۰
۱۱X1 ۱۶۱۰۰۰ ۱۲۸۰۰۰ ۱۰۶۵۰۰
۱۲X1 ۱۶۱۰۰۰ ۱۷۳۶۰۰ ۱۰۶۵۰۰
۱۲X1.25 ۱۶۱۰۰۰ ۱۷۳۶۰۰ ۱۰۶۵۰۰
۱۲X1.5 ۱۶۱۰۰۰ ۱۷۳۶۰۰ ۱۰۶۵۰۰
۱۳X1 ۱۸۵۰۰۰ ۱۷۳۶۰۰ ۱۳۵۵۰۰
۱۳X1.5 ۱۸۵۰۰۰ ۱۷۳۶۰۰ ۱۳۵۵۰۰
۱۴X1 ۱۸۵۰۰۰ ۱۷۳۶۰۰ ۱۳۵۵۰۰
۱۴X1.25 ۱۸۵۰۰۰ ۱۷۳۶۰۰ ۱۳۵۵۰۰
۱۴X1.5 ۱۸۵۰۰۰ ۱۷۳۶۰۰ ۱۳۵۵۰۰
۱۵X1 ۲۲۸۰۰۰ ۱۷۳۶۰۰ ۱۷۲۵۰۰
۱۵X1.5 ۲۲۸۰۰۰ ۱۷۳۶۰۰ ۱۷۲۵۰۰
۱۶X1 ۲۲۸۰۰۰ ۳۲۰۷۰۰ ۱۷۲۵۰۰
۱۶X1.5 ۲۲۸۰۰۰ ۳۲۰۷۰۰ ۱۷۲۵۰۰
۱۸X1 ۳۵۱۰۰۰ ۳۲۰۷۰۰
۱۸X1.5 ۳۵۱۰۰۰ ۳۲۰۷۰۰ ۲۴۴۹۰۰
۱۸X2 ۴۳۰۰۰۰ ۳۲۰۷۰۰
۲۰X1 ۴۳۰۰۰۰ ۳۲۰۷۰۰
۲۰X1.5 ۴۳۰۰۰۰ ۳۲۰۷۰۰ ۳۲۰۷۰۰
۲۰X2 ۳۲۰۷۰۰
۲۲X1 ۵۰۸۰۰۰ ۵۲۰۳۰۰
۲۲X1.5 ۵۰۸۰۰۰ ۵۲۰۳۰۰ ۳۹۸۱۰۰
۲۳X1.5 ۵۰۸۰۰۰ ۵۲۰۳۰۰
۲۴X1 ۶۴۶۰۰۰ ۵۲۰۳۰۰

 

۲۴X1.5 ۶۴۶۰۰۰ ۵۲۰۳۰۰ ۴۹۸۵۰۰
۲۵X1 ۶۹۶۰۰۰ ۵۲۰۳۰۰
۲۵X1.5 ۶۹۶۰۰۰ ۵۲۰۳۰۰
۲۶X1 ۶۹۶۰۰۰ ۵۲۰۳۰۰
۲۶X1.5 ۶۹۶۰۰۰ ۵۲۰۳۰۰
۲۷X1 ۶۹۶۰۰۰ ۷۸۴۸۰۰
۲۷X1.5 ۶۹۶۰۰۰ ۷۸۴۸۰۰
۲۸X1 ۱۰۸۰۰۰۰ ۷۸۴۸۰۰
۲۸X1.5 ۱۰۸۰۰۰۰ ۷۸۴۸۰۰
۳۰X1 ۱۰۸۹۰۰۰ ۷۸۴۸۰۰
۳۰X1.5 ۱۰۸۹۰۰۰ ۷۸۴۸۰۰
۳۰X2 ۱۰۸۹۰۰۰ ۷۸۴۸۰۰
۳۰X3 ۱۰۸۹۰۰۰ ۷۸۴۸۰۰
۱/۴-۲۸ ۱۰۷۱۰۰ ۶۰۵۰۰
۵/۱۶-۲۴ ۱۰۷۱۰۰ ۷۷۹۰۰
۳/۸-۲۴ ۱۲۱۰۰۰ ۱۲۸۰۰۰
۷/۱۶-۲۰ ۲۰۵۷۰۰ ۱۲۸۰۰۰
۱/۲-۲۰ ۲۰۵۷۰۰ ۱۷۳۰۰۰
۹/۱۶-۱۸ ۲۱۳۶۰۰ ۱۷۳۶۰۰
۵/۸-۱۸ ۲۴۷۴۰۰ ۳۲۰۷۰۰
۳/۴-۱۶ ۴۱۷۵۰۰ ۳۲۰۷۰۰
۷/۸-۱۴ ۵۹۵۳۰۰ ۵۲۰۳۰۰
۱-۱۲ ۶۹۵۸۰۰ ۵۲۰۳۰۰
۱-۱۴ ۶۹۵۸۰۰ ۵۲۰۳۰۰
۱٫۱/۸-۱۲ ۳۳۴۶۰۰
۱٫۱/۴-۱۲ ۱۴۱۲۱۰۰
سایز قلاویزUNC حدیدهUNC
۱/۲-۱۳ ۳۰۷۳۰۰ ۱۸۵۱۰۰
درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود