Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

دریل ستونی

دریل ستونی محک

دریل ستونی ۱۳ میلیمتر ۳۵۰ وات محک

دریل ستونی ۱۶ میلیمتر ۵۰۰ وات محک

دریل ستونی ۱۶ میلیمتری پایه بلند ۵۵۰ وات محک

دریل ستونی ۲۵ میلیمتری پایه بلند ۷۵۰ وات محک

دریل ستونی ۳۲ میلیمتری پایه بلند ۱۵۰۰ وات محک

دریل ستونی ۲۵ میلیمتری پایه بلند ۱۱۰۰ وات محک

دریل ستونی ۳۲ میلیمتری پایه بلند ۱۵۰۰ وات سه فاز محک

دریل ستونی ۱۶ رومیززی محک

دریل ستونی ۲۵ رومیزی محک

دریل ستونی ۱۳ رومیزی لیزری محک

ماشین دریل قلاویز پایه کوتاه محک

ماشین دریل قلاویز پایه بلند محک

دریل ستونی ۱۶ پایه بلند محک

دریل ستونی ۲۸ پایه بلند محک

دریل ستونی ۳۲ پایه بلند تک فاز محک

دریل ستونی ۳۲ پایه بلند سه فاز محک

ماشین دریل ۳ مته گازری پنوماتیک با پدال محک

 

دریل ستونی پیشرو

انواع محصولات دریل ستونی M16 با قابلیت مته گیری تا مته ۱۶

دریل ستونی مدل M16 با موتور سه فاز چینی ۱ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M16 با موتور سه فاز موتوژن ۱ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M16 با موتور تک فاز چینی ۳/۴ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M16 قلاویز و حدیده زن با موتور سه فاز چینی ۱ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M16 قلاویز و حدیده زن با موتور سه فاز موتوژن ۱ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M16 قلاویز و حدیده زن با موتور سه فاز چینی ۱ اسب ۹۰۰ دور

دریل ستونی مدل M16 قلاویز و حدیده زن با موتور سه فاز موتوژن ۱ اسب ۹۰۰ دور

دریل ستونی مدل M16 قلاویز و حدیده زن با موتور تک فاز چینی ۳/۴ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M16 قلاویز و حدیده زن با موتور تک فاز ۳/۴ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M16 فقط کلگی با موتور سه فاز چینی ۱ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M16 بدون موتور -سه فاز و تک فاز

انواع محصولات دریل ستونی M20 با قابلیت مته گیری تا مته ۲۳

دریل ستونی مدل M20 با موتور سه فاز چینی ۱/۵ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M20 با موتور سه فاز موتوژن ۱/۵ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M20 با موتور تک فاز چینی ۱ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M20 با موتور تک فاز موتوژن ۱ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M20 قلاویز و حدیده زن با موتور سه فاز چینی ۱/۵ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M20 قلاویز و حدیده زن با موتور سه فاز موتوژن ۱/۵ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M20 قلاویز و حدیده زن با موتور سه فاز چینی ۱/۵ اسب ۹۰۰ دور

دریل ستونی مدل M20قلاویز و حدیده زن با موتور سه فاز موتوژن ۱/۵ اسب ۹۰۰ دور

دریل ستونی مدل M20 قلاویز و حدیده زن با موتور تک فاز چینی ۱ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M20 قلاویز و حدیده زن با موتور تک فاز موتوژن۱۱ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M20 فقط کلگی با موتور سه فاز چینی ۱/۵ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M20 بدون موتور -سه فاز تک فاز

انواع محصولات دریل ستونی M25 با قابلیت مته گیری تا مته ۳۱/۵

دریل ستونی مدل M25 با موتور سه فاز چینی ۲ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M25 با موتور سه فاز موتوژن ۲ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M25 با موتور تک فاز چینی ۱/۵ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M25 با موتور تک فاز چینی ۱/۵ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M25 با موتور تک فاز موتوژن ۱/۵ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M25 با موتور سه فاز چینی ۲ اسب ۹۰۰ دور

دریل ستونی مدل M25 قلاویز و حدیده زن با موتور سه فاز چینی ۲ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M25 قلاویز و حدده زن با موتور سه فاز موتوژن۲ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M25 قلاویز و حدیده زن با موتور سه فاز چینی ۲ اسب ۹۰۰ دور

دریل ستونی مدل M25 قلاویز و حدیده زن با موتور سه فاز موتوژن ۲ اسب ۶۰۰ دور

دریل ستونی مدل M25قلاویز و حدیده زن با موتور تک فاز  چینی ۱/۵ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M25 قلاویز و حدیده زن با موتور تک فاز موتوژن ۱/۵ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M25 فقط کلگی با موتور سه فاز چینی ۲ اسب ۱۴۰۰ دور

دریل ستونی مدل M25 بدون موتور -سه فاز و تک فاز

 

ابزار تراش واحد بورس انواع دریل ستونی مدل M25 -M20-M16 میباشد

دریل ستونی پیشرو از بهترین دریل های ایرانی میباشد

۰۲۱۶۶۷۹۹۳۸۸

۰۹۱۲۹۴۹۷۳۴۶

 

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود