Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

سه نظام

سه نظام وچهار نظام هیدرولیک

سه نظام هیدرولیک۱۶۰

سه نظام هیدرولیک ۲۰۰

سه نظام هیدرولیک۲۵۰

سه نظام هیدرولیک ۳۱۵

چهار نظام هیدرولیک ۱۶۰

چهار نظام هیدرولیک ۲۰۰

چهار نظام هیدرولیک ۳۱۵

چهار نظام هیدرولیک ۲۵۰

سه نظام و چهار نظام آلنی

سه نظام فک آلنی ۱۶۰

سه نظام فک آلنی ۲۰۰

سه نظام فک آلنی ۲۵۰

سه نظام فک آلنی ۳۱۵

سه نظام فک آلنی ۴۰۰

چهار نظام آلنی ۳۱۵

چهار نظام النی ۴۰۰

چهار نظام آلنی ۲۵۰

چهار نظام آلنی ۲۰۰

چهار نظام آلنی ۱۶۰

ابزار تراش واحد  مرکز فروش انواع سه نظام  و چهار نظام با فک های آلنی میباشد

لطفا برای اطلاعات بیشتر با این فروشگاه تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۷۹۹۳۸۸    اقای صفری

دنباله سه نظام

دنباله سه نظام B16

دنباله سه نظامB18

دنباله سه نظام B22

دنباله سه نظام B12

دنباله سه نظام رهم

دنباله سه نظام دریل

ابزار تراش واحد بورس انواع دنباله سه نظام چینی و غربی با برند های رهم المان،لهستان،روسی

 

لوازم یدکی سه نظام و چهار نظام

 

قیمت پارچه سه نظام چینی

شرح کالا سایز قیمت(تومان)
پارچه سه نظام ۸۰ ۵۵۰۰۰
پارچه سه نظام ۱۰۰ ۵۶۰۰۰
پارچه سه نظام ۱۲۵ ۵۷۰۰۰
پارچه سه نظام ۱۶۰ ۶۶۰۰۰
پارچه سه نظام ۲۰۰ ۷۷۰۰۰
پارچه سه نظام ۲۵۰ ۱۰۳۰۰۰
پارچه سه نظام ۳۱۵ ۲۰۲۰۰۰
پارچه سه نظام ۴۰۰ ۲۱۰۰۰۰
پارچه سه نظام    

قرقری سه نظام

شرح کالا سایز قیمت
قرقری سه نظام دستگاه ۸۰ ۱۳۷۰۰
قرقری سه نظام دستگاه ۱۰۰ ۱۶۰۰۰
قرقری سه نظام دستگاه ۱۲۵ ۱۶۰۰۰
قرقری سه نظام دستگاه ۱۶۰ ۱۷۰۰۰
قرقری سه نظام دستگاه ۲۰۰ ۳۰۰۰۰
قرقری سه نظام دستگاه ۲۵۰ ۳۴۰۰۰
قرقری سه نظام دستگاه ۳۱۵ ۴۰۰۰۰
قرقری سه نظام دستگاه ۴۰۰  

حلزونی سه نظام دستگاه تراش

شرح کالا سایز قیمت
حلزونی سه نظام دستگاه تراش ۸۰ ۳۰۰۰۰
حلزونی سه نظام دستگاه تراش ۱۰۰ ۳۱۰۰۰
حلزونی سه نظام دستگاه تراش ۱۲۵ ۴۶۰۰۰
حلزونی سه نظام دستگاه تراش ۱۶۰ ۵۴۰۰۰
حلزونی سه نظام دستگاه تراش ۲۰۰ ۷۵۰۰۰
حلزونی سه نظام دستگاه تراش ۲۵۰ ۱۰۰۰۰۰
حلزونی سه نظام دستگاه تراش ۳۱۵ ۱۹۲۰۰۰
حلزونی سه نظام دستگاه تراش ۴۰۰ ۴۶۰۰۰۰

آچار سه نظام دستگاه تراش

شرح کالا سایز قیمت(تومان)
آچار سه نظام دستگاه تراش ۸۰ ۹۷۰۰
آچار سه نظام دستگاه تراش ۱۰۰ ۹۷۰۰
آچار سه نظام دستگاه تراش ۱۲۵ ۹۷۰۰
آچار سه نظام دستگاه تراش ۱۶۰ ۲۰۰۰۰
آچار سه نظام دستگاه تراش ۲۰۰ ۲۱۰۰۰
آچار سه نظام دستگاه تراش ۲۵۰ ۲۱۰۰۰
آچار سه نظام دستگاه تراش ۳۱۵ ۲۳۰۰۰
آچار سه نظام دستگاه تراش ۴۰۰ ۳۹۰۰۰
آچار سه نظام دستگاه تراش

فک نرم سه نظام ۶ اینچ

فک نرم سه نظام ۸ اینچ

فک سخت سه نظام ۶ اینچ

فک سخت سه نظام ۸ اینچ

ابزار تراش واحد فروشنده آچار سه نظام،قرقری سه نظام،حلزونی یا ارشمیدس سه نظام،فک نرم سه نظام،فک سخت سه نظام

 

سه نظام آچاری

در بخش جلوی دریل، قطعه‌ای به نام سه‌نظام وجود دارد که مته را به آن می‌بندند. سه نظام ها در دو نوع اتوماتیک و آچارخور وجود دارد. سه نظام های اتوماتیک با دست باز و بسته می شوند و سه نظام های آچارخور به وسیله آچار سه نظام، که در جعبه ی این دریل ها وجود دارد شل و سفت می گردند.

فروشگاه ابزار تراش واحد فروشنده انواع سه نظام های آچاری ته پیچی و معمولی و دنباله سه نظام و یدکی آن با برندهای متابو-آاگ-بوش-چینی-لهستان-و آلمان میباشد

لیست سه نظام دریل

سه نظام دریل  UNF ۱/۵-۱۰     (۳/۸-۲۴)
سه نظام دریل   UNF ۱/۵-۱۳     (۱/۲-۲۰)
سه نظام دریل    UNF ۱/۵-۱۳     (۳/۸-۲۴)
سه نظام دریل    B12 ۱/۵-۱۰
سه نظام دریل    B16 ۱/۵-۱۳
سه نظام دریل    B18 ۳-۱۶
سه نظام دریل    UNF ۳-۱۶      (۱/۲-۲۰)
سه نظام دریل    UNF ۳-۱۶      (۵/۸-۱۶)
   

لیست سه نظام صنعتی

سه نظام دریل    B12 ۱-۱۰
سه نظام دریل      B16 ۱-۱۳
سه نظام دریل       B16 ۳-۱۶
سه نظام دریل      B18 ۱-۱۶
سه نظام دریل       B16 ۱-۱۶
سه نظام دریل      B22 ۵-۲۰
سه نظام دریل      B18 ۳-۱۶

سه نظام اتوماتیک پلاستیکی

شرح کالا سایز قیمت(ریال)
سه نظام اتوماتیک پلاستیکی ۰٫۸-۱۰ (۱/۲-۲۰)UNF ۴۴۰۰۰
سه نظام اتوماتیک پلاستیکی ۰٫۸-۱۰ (۳/۸-۲۴)UNF ۴۴۰۰۰
سه نظام اتوماتیک پلاستیکی ۲-۱۳ (۳/۸-۲۴) UNF ۶۷۰۰۰
سه نظام اتوماتیک پلاستیکی ۲-۱۳ (۱/۲-۲۴) UNF ۶۷۰۰۰
سه نظام اتوماتیک پلاستیکی ۰٫۸-۱۰ (۱/۲-۲۰)UNF ۳۵۰۰۰
سه نظام اتوماتیک پلاستیکی ۰٫۸-۱۰ (۳/۸-۲۴)UNF ۳۵۰۰۰
سه نظام اتوماتیک پلاستیکی ۲-۱۳ (۳/۸-۲۴)UNF ۴۹۰۰۰
سه نظام اتوماتیک پلاستیکی ۲-۱۳ (۱/۲-۲۴)UNF ۴۹۰۰۰

لیست سه نظام دریل آچاری

شرح کالا سایز قیمت(ریال)
سه نظام دریل آچاری ۱٫۵-۱۰ (۳/۸-۲۴) UNF ۳۵۰۰۰
سه نظام دریل آچاری ۱٫۵-۱۳ (۱/۲-۲۰) UNF ۴۲۰۰۰
سه نظام دریل آچاری ۱٫۵-۱۳ (۳/۸-۲۴) UNF ۴۲۰۰۰
سه نظام دریل آچاری ۱٫۵-۱۰      B12 ۳۵۰۰۰
سه نظام دریل آچاری ۱٫۵-۱۳      B16 ۴۲۰۰۰
سه نظام دریل آچاری ۳-۱۶         B18 ۹۰۰۰۰
سه نظام دریل آچاری ۳-۱۶ (۵/۸-۱۶) UNF ۹۰۰۰۰
سه نظام دریل آچاری ۳-۱۶ (۱/۲-۲۰) UNF ۹۰۰۰۰
رسه نظام دریل آچاری

دنباله سه نظام چینی

شرح کالا سایز قیمت(ریال)
دنباله سه نظام دریل B16 مورس۳ ۶۵۰۰۰
دنباله سه نظام دریل B18 مورس۳ ۶۵۰۰۰
دنباله سه نظام دریل B22 مورس۳ ۶۵۰۰۰
دنباله سه نظام دریل B16 مورس۲ ۴۲۰۰۰
دنباله سه نظام دریل B18 مورس۲ ۴۲۰۰۰
دنباله سه نظام دریل B22 مورس۲ ۴۷۰۰۰

لیست آچار سه نظام دریل

شرح کالا سایز قیمت(ریال)
آچار سه نظام دریل ۱۰MM ۶۵۰۰
آچار سه نظام دریل ۱۳MM ۷۵۰۰
آچار سه نظام دریل ۱۶MM ۱۱۰۰۰
آچار سه نظام دریل ۲۰MM ۱۸۰۰۰

لیست سه نظام اتوماتیک فلزی

شرح کالا سایز قیمت(ریال
سه نظام اتوماتیک فلزی ۱-۱۰ (۳/۸-۲۴) ۹۰۰۰۰
سه نظام اتوماتیک فلزی ۲-۱۳ (۱/۲-۲۰) ۱۲۰۰۰۰

لیست تبدیل چهار شیار به سه نظام

شرح کالا سایز قیمت(ریال)
تبدیل چهار شیار به سه نظام ۱/۲-۲۰ ۱۴۵۰۰

سه نظام اتوماتیک صنعتی

سه نظام اتوماتیک صنعتی ۱-۱۰ B12 ۲۴۵۰۰۰
سه نظام اتوماتیک صنعتی ۱-۱۳ B16 ۳۱۰۰۰۰
سه نظام اتوماتیک صنعتی ۱-۱۶ B18 ۳۵۸۰۰۰
سه نظام اتوماتیک صنعتی ۵-۲۰ B22 ۶۲۰۰۰۰
سه نظام اتوماتیک صنعتی ۳-۱۶ (۱/۲-۲۰) UNF ۳۳۰۰۰۰
سه نظام اتوماتیک صنعتی ۳-۱۶ (۵/۸-۱۶) UNF ۳۳۰۰۰۰
سه نظام اتوماتیک صنعتی ۱-۱۰ (۳/۸-۲۴) UNF ۲۴۵۰۰۰
سه نظام اتوماتیک صنعتی ۱-۱۳ (۳/۸-۲۴) UNF ۳۱۰۰۰۰
سه نظام اتوماتیک صنعتی ۱-۱۳ (۱/۲-۲۰) UNF ۳۱۰۰۰۰
سه نظام اتوماتیک صنعتی ۱-۱۶ B18 ۶۵۰۰۰۰

سه نظام اتوماتیک

در بخش جلوی دریل، قطعه‌ای به نام سه نظام وجود دارد که مته را به آن می‌بندند. سه نظام ها در دو نوع اتوماتیک و آچارخور وجود دارد. سه نظام های اتوماتیک با دست باز و بسته می شوند و سه نظام های آچارخور به وسیله آچار سه نظام، که در جعبه ی این دریل ها وجود دارد شل و سفت می گردند.

ابزار تراش واحد فروشنده انواع سه نظام های اتوماتیک با برندهایی از کشور های آلمان-چین –لهستان-چک(METABO-ROHM-BOSCH-AEG-SANOU)میباشد

لیست سه نظام اتوماتیک پلاستیکی

سایز
سه نظام   (۲۰-۱/۲)   ۱۰-۰/۸
سه نظام   (۲۴-۳/۸)   ۱۰-۰/۸
سه نظام   (۲۴-۳/۸)   ۱۳-۲
سه نظام   (۲۴-۱/۲)   ۱۳-۲

لیست سه نظام اتوماتیک صنعتی

سایز
سه نظام        B12   ۱-۱۲
سه نظام        ۱۳-۱   B16
سه نظام        ۱۶-۱   B18
سه نظام        ۲۰-۵   B22
سه نظام        (۲۰-۱/۲)   ۱۶
سه نظام        (۱۶-۵/۸)   ۱۶-۳
سه نظام        (۲۴-۳/۸)   ۱۰-۱
سه نظام        (۲۴-۳/۸)   ۱۳-۱
سه نظام        (۲۰-۱/۲)   ۱۳-۱

لیست سه نظام اتوماتیک متابو

سه نظام اتوماتیک متابو  ۱۰-۱   ۳/۸-۲۴ UNF
سه نظام اتوماتیک متابو  ۱۰-۱  ۱/۲-۲۰  UNF
سه نظام اتوماتیک متابو  ۱۰-۱   B12
سه نظام اتوماتیک متابو ۱۳-۱   ۳/۸-۲۴ UNF
سه نظام اتوماتیک متابو  ۱۳-۱  ۱/۲-۲۰ UNF
سه نظام اتوماتیک متابو  ۱۳-۱  B16
سه نظام اتوماتیک متابو  ۱۶-۳  ۵/۸-۱۶ UN
سه نظام اتوماتیک متابو  ۱۶-۳   B16
سه نظام اتوماتیک متابو  ۱۶-۳   B18
سه نظام اتوماتیک متابو  ۲۰-۰٫۲  B22

لیست آچار سه نظام

 

سه نظام دستگاه

براي بستن قطعات كوچك و كوتاه  مانند ميله هاي گرد و شش گوش و همچنين برا ي توليدات تكي و گاهي توليدات سري از سه نظام استفاده مي كنند. از سه نظام همچنين براي بستن قطعه كارهاي بلند استفاده مي كنند. به نحو ي كه يك طرف قطعه كار به سه نظام بسته مي شود و طرف ديگر بر روي مرغك و يا تكيه گاه مرغك
قرار داده مي شود. سه نظام شامل يك صفحه با پيچ ارشميدس مي باشد كه برا ي گردش صفحه در قسمت پشت آن چرخ دنده مخروطي تعبيه شده است و سه عدد چرخ دنده كوچك مخروطي با آن درگير مي باشند. با چرخاندن هر يك از چرخ دنده هاي مخروطي كوچك به كمك آچار سه نظام پيچ ارشميدس چرخيده و فكهاي سه يا چهارنظام را كه با آن درگير هستند به يك اندازه باز وبسته مي كند.
روش سوار كردن فكهاي سه نظام
فك ها و جاي فك ها و پيچ ارشميدس را تميز كرده ، صفحه سه نظام را بچرخانيد تا سر مارپيچ به جاي فك برسد فك  را جا انداخته و صفحه نظام را بچرخانيد تا سر   مارپيچ به جاي فك  برسد به همين ترتيب سه فك را در جاهاي مخصوص خودشان مي اندازيم. در سه نظام از دو سري فك مستقيم و معكوس (براي بستن قطعات با قطر بزرگ)استفاده مي كنند.

فروشگاه ابزار تراش واحد فروشنده انواع سه نظام و دو نظام ها (دستگاه) هیدرولیک ،پنوماتیک،ساده،و یدکی آن ازجمله قرقری،خورشیدی،فک رو و وارو و پشتی با برندهای چینی ،تایوان، لهستان،چک (TUS-VERTEX-BISON-ROHM-SAN OU-FORDA)میباشد

لیست قیمت سه نظام منظم (دستگاه)

سایز قیمت
سه نظام  (دستگاه)        ۸۰            k11 ۱۶۰۰۰۰
سه نظام  (دستگاه)       ۱۰۰           k11 ۱۷۰۰۰۰
سه نظام  (دستگاه)       ۱۳۰           k11 ۱۹۰۰۰۰
سه نظام  (دستگاه)       ۱۶۰           k11 ۲۵۰۰۰۰
سه نظام  (دستگاه)       ۲۰۰           k11 ۳۲۵۰۰۰
سه نظام  (دستگاه)       ۲۵۰           k11 ۴۵۰۰۰۰
سه نظام  (دستگاه)       ۳۱۵           k11 ۸۰۰۰۰۰
سه نظام  (دستگاه)       ۴۰۰           k11 ۱۲۵۰۰۰۰

سه نظام دستگاه تراش توس(TOS)

شرح کالا سایز وزن کد فنی کد کالا
سه نظام دستگاه تراش توس ۸۰ ۱٫۲۰ TUS 80-3
سه نظام دستگاه تراش توس ۱۰۰ ۲٫۲۵ TUS 100-3
سه نظام دستگاه تراش توس ۱۲۵ ۳٫۹۰ TUS 125-3
سه نظام دستگاه تراش توس ۱۶۰ ۶٫۷۰ TUS 160-3
سه نظام دستگاه تراش توس ۲۰۰ ۱۳٫۸۰ TUS 200-3
سه نظام دستگاه تراش توس ۲۵۰ ۲۱٫۸۰ TUS 250-3
سه نظام دستگاه تراش توس ۳۱۵ ۴۱٫۶۰ TUS 315-3
سه نظام دستگاه تراش توس ۴۰۰ ۷۵٫۰۰ TUS 400-3
سه نظام دستگاه تراش توس ۵۰۰ ۱۳۵٫۶ TUS 500-3

لوازم استاندارد همراه سه نظام: یک دست (سه عدد) پارچه رو،یک دست (سه عدد) پارچه وارو،پیچ جهت جهت متصل کردن فلنج(پشتی به سه نظام، آچار فنر دار جهت باز و بسته کردن پارچه ها(فنر جهت ایمنی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد)

سه نظام دستگاه تراش دارای پیچ از رو

شرح کالا سایز وزن کد فنی کد کالا
سه نظام فولادی دستگاه تراش ۱۶۰ ۷٫۲۵ TUGO 160-3
سه نظام فولادی دستگاه تراش ۲۰۰ ۱۴٫۷۵ TUGO 200-3
سه نظام فولادی دستگاه تراش ۲۵۰ ۲۳٫۶۵ TUGO 250-3
سه نظام فولادی دستگاه تراش ۳۱۰ ۴۱٫۱۰ TUGO 310-3

سه نظام پارچه آلنی (پارچه رو) دستگاه تراش دارا پیچ از رو

شرح کالا سایز وزن کد فنی کد کالا
سه نظام پارچه آلنی دستگاه تراش توس ۲۰۰ ۱۴٫۳۲ TUH 200-3
سه نظام پارچه آلنی دستگاه تراش توس ۲۵۰ ۲۱٫۶۲ TUH 250-3

 

سه نظام لهستان ۱۰۰

سه نظام لهستان ۱۳۰

سه نظام لهستان ۱۶۰

سه نظام لهستان ۲۰۰

سه نظام لهستان ۲۵۰

سه نظام لهستان ۳۱۵

 

سه نظام دستگاه تراش ۱۶۰

سه نظام دستگاه تراش ۲۰۰

سه نظام دستگاه تراش ۲۵۰

سه نظام دستگاه تراش ۳۱۵

سه نظام دستگاه تراش ۴۰۰

 

سه نظام هیدرولیک ۱۶۰

سه نظام هیدرولیک ۲۰۰

سه نظام هیدرولیک ۲۵۰

سه نظام هیدرولیک ۳۱۵

سه نظام آلنی ۱۶۰

سه نظام النی ۲۰۰

سه نظام آلنی ۲۵۰

سه نظام آلنی ۳۱۵

 

 

چهار نظام دستگاه

چهار نظام
براي تراشكاري قطعاتي كه شكل مدور ندارند از چهار نظام مستقل استفاده مي كنند كه هر يك از فك هاي آن به تنهايي قابل تنظيم مي باشند استفاده مي گردد .  فك هاي چهار نظام اكثرا به صورت معكوس و مستقيم قابل استفاده هستند .چهار نظام بر دو نوع منظم و نامنظم میباشد

هر فک چهارنظام را می‌شود مستقل از هم تکان داد.

چهار نظام SAN OU(سان یو)

چهار نظام های SAN OU از پر فروشترین چهار نظام های موجود بازار میباشد که از آلیاژهای خوبی در آن به کار برده شده و از کیفیت خوبی برخوردار میباشد

چهار  نظام ورتکس(VERTEX)

چهار نظام های ورتکس بر دو نوع منظم و نامنظم میباشد

 

 

چهار نظام کره نشان

فروشگاه ابزار تراش واحد فروشنده انواع چهار نظام های منظم و نامنظم های هیدرولیک ،پنوماتیک و ساده و همچینین یدکی چهار نظام از جمله  قرقری،حلزونی،فک رو و وارو و آچار چهار نظام با برند های چینی ،تایوان،لهستان،چک،(VERTEX-BISON-SAN OU-LANGAR-ROHM-)میباشد

        

 

 

                                                              لیست قیمت چهار نظام دستگاه

                                     سایز قیمت
چهار نظام  منظم (دستگاه)        ۱۳۰       K12 ۲۵۵۰۰۰
چهار نظام  منظم (دستگاه)        ۱۶۰       K12 ۳۱۰۰۰۰
چهار نظام  منظم (دستگاه)        ۲۰۰       K12 ۴۲۰۰۰۰
چهار نظام  منظم (دستگاه)        ۲۵۰       K12 ۵۸۰۰۰۰
چهار نظام  منظم (دستگاه)        ۳۱۵       K12 ۱۱۱۰۰۰۰
چهار نظام  منظم (دستگاه)        ۴۰۰       K12 ۱۸۵۰۰۰۰

                                                                   چهار نظام منظم دستگاه تراش

شرح کالا سایز وزن کد فنی کد کالا
چهار نظام منظم دستگاه تراش توس ۸۰ ۱٫۲۵ TUS 80-4
چهار نظام منظم دستگاه تراش توس ۱۰۰ ۲٫۳۰ TUS 100-4
چهار نظام منظم دستگاه تراش توس ۱۲۵ ۴٫۰۰ TUS 125-4
چهار نظام منظم دستگاه تراش توس ۱۶۰ ۶٫۸۰ TUS 160-4
چهار نظام منظم دستگاه تراش توس ۲۰۰ ۱۴٫۰۰ TUS 200-4
چهار نظام منظم دستگاه تراش توس ۲۵۰ ۲۲٫۲۰ TUS 250-4
چهار نظام منظم دستگاه تراش توس ۳۱۵ ۴۲٫۵۰ TUS 315-4
چهار نظام منظم دستگاه تراش توس ۴۰۰ ۷۶٫۱۰ TUS 400-4
چهار نظام منظم دستگاه تراش توس ۵۰۰ ۱۳۷٫۴ TUS 500-4

                                                مشخصات چهار نظام نامنظم دستگاه تراش دارای پیچ از رو

شرح کالا سایز وزن کد فنی کد کالا
چهار نظام نا منظم دستگاه تراش توس ۱۶۰ ۷٫۳۲ TUD 160-4
چهار نظام نا منظم دستگاه تراش توس ۲۰۰ ۱۵٫۴۲ TUD 200-4
چهار نظام نا منظم دستگاه تراش توس ۲۵۰ ۲۳٫۸۲ TUD 250-4
چهار نظام نا منظم دستگاه تراش توس ۳۱۵ ۴۴٫۵۰ TUD 315-4
چهار نظام نا منظم دستگاه تراش توس ۳۵۰ ۵۴٫۱۰ TUD 350-4
چهار نظام نا منظم دستگاه تراش توس ۴۰۰ ۵۷٫۵۰ TUD 400-4

                                                                 چهار نظام اتوماتیک دارای پیچ از رو

شرح کالا سایز وزن کد فنی کد کالا
چهار نظام اتوماتیک توس ۷۰ ۱٫۲۵ TUX 70-4
چهار نظام اتوماتیک توس ۱۱۰ ۲٫۸۵ TUX 110-4
چهار نظام اتوماتیک توس ۱۲۵ ۴٫۴۵ TUX 125-4

 

چهار نظام نا منظم دستگاه تراش

چهار نظام نا منظم دستگاه تراش سایز ۱۲۵

چهار نظام نا منظم دستگاه تراش سایز ۱۶۰

چهار نظام نا منظم دستگاه تراش سایز ۲۰۰

چهار نظام نا منظم دستگاه تراش سایز ۲۵۰

چهار نظام نا منظم دستگاه تراش سایز ۳۱۵

چهار نظام نا منظم دستگاه تراش سایز ۴۰۰

چهار نظام منظم دستگاه تراش

چهار نظام منظم دستگاه تراش سایز ۸۰

چهار نظام منظم دستگاه تراش سایز ۱۰۰

چهار نظام منظم دستگاه تراش سایز ۱۳۰

چهار نظام منظم دستگاه تراش سایز ۱۶۰

چهار نظام منظم دستگاه تراش سایز ۲۰۰

چهار نظام منظم دستگاه تراش سایز۲۵۰

چهار نظام منظم دستگاه تراش سایز۳۱۵

چهار نظام منظم دستگاه تراش سایز ۴۰۰

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود