Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

سنبه برش با طول 150 میلیمتر

سنبه برش با طول ۱۵۰ میلیمتر

سنبه برش ۰٫۵×۱۵۰

سنبه برش۰٫۶×۱۵۰

سنبه برش ۰٫۷×۱۵۰

سنبه برش ۰٫۸×۱۵۰

سنبه برش ۰٫۹×۱۵۰

سنبه برش ۱×۱۵۰

سنبه برش۱٫۲×۱۵۰

سنبه برش۱٫۳×۱۵۰

سنبه برش۱٫۴×۱۵۰

سنبه برش۱٫۵×۱۵۰

سنبه برش۱٫۶×۱۵۰

سنبه برش۱٫۷×۱۵۰

سنبه برش۱٫۸×۱۵۰

سنبه برش۱٫۹×۱۵۰

سنبه برش۲×۱۵۰

سنبه برش۲٫۱×۱۵۰

سنبه برش۲٫۲×۱۵۰

سنبه برش۲٫۳×۱۵۰

سنبه برش۲٫۴×۱۵۰

سنبه برش۲٫۵×۱۵۰

سنبه برش۲٫۶×۱۵۰

سنبه برش۲٫۷×۱۵۰

سنبه برش۲٫۸×۱۵۰

سنبه برش۲٫۹×۱۵۰

سنبه برش۳×۱۵۰

سنبه برش۳٫۱×۱۵۰

سنبه برش۳٫۲×۱۵۰

سنبه برش۳٫۳×۱۵۰

سنبه برش۳٫۴×۱۵۰

سنبه برش۳٫۵×۱۵۰

سنبه برش۳٫۶×۱۵۰

سنبه برش۳٫۷×۱۵۰

سنبه برش۳٫۸×۱۵۰

سنبه برش۴×۱۵۰

سنبه برش۴٫۴×۱۵۰

سنبه برش۴٫۵×۱۵۰

سنبه برش۴٫۹×۱۵۰

سنبه برش۵×۱۵۰

سنبه برش۵٫۱×۱۵۰

سنبه برش۵٫۴×۱۵۰

سنبه برش۵٫۵×۱۵۰

سنبه برش۵٫۹×۱۵۰

سنبه برش۶×۱۵۰

سنبه برش۶٫۴×۱۵۰

سنبه برش۶٫۵×۱۵۰

سنبه برش۷×۱۵۰

سنبه برش۷٫۵×۱۵۰

سنبه برش۸×۱۵۰

سنبه برش۸٫۵×۱۵۰

سنبه برش۹×۱۵۰

سنبه برش۹٫۵×۱۵۰

سنبه برش۱۰×۱۵۰

سنبه برش۱۰٫۵×۱۵۰

سنبه برش۱۱×۱۵۰

سنبه برش۱۱٫۵×۱۵۰

سنبه برش۱۲×۱۵۰

سنبه برش۱۲٫۵×۱۵۰

سنبه برش۱۳×۱۵۰

سنبه برش۱۳٫۵×۱۵۰

سنبه برش۱۴×۱۵۰

سنبه برش۱۴٫۵×۱۵۰

سنبه برش۱۵×۱۵۰

سنبه برش۱۵٫۵×۱۵۰

سنبه برش۱۶×۱۵۰

سنبه برش۱۶٫۵×۱۵۰

سنبه برش۱۷×۱۵۰

سنبه برش۱۸×۱۵۰

سنبه برش۱۹×۱۵۰

سنبه برش۲۰×۱۵۰

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود