Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

سنبه برش با طول 200 میلیمتر

سنبه برش با طول ۲۰۰ میلیمتر

سنبه برش ۰٫۵×۲۰۰

سنبه برش۰٫۶×۲۰۰

سنبه برش۰٫۷×۲۰۰

سنبه برش۰٫۸×۲۰۰

سنبه برش ۰٫۹×۲۰۰

سنبه برش ۱×۲۰۰

سنبه برش۱٫۲×۲۰۰

سنبه برش۱٫۳×۲۰۰

سنبه برش۱٫۴×۲۰۰

سنبه برش۱٫۵×۲۰۰

سنبه برش۱٫۶×۲۰۰

سنبه برش۱٫۷×۲۰۰

سنبه برش۱٫۸×۲۰۰

سنبه برش۱٫۹×۲۰۰

سنبه برش۲×۲۰۰

سنبه برش۲٫۱×۲۰۰

سنبه برش۲٫۲×۲۰۰

سنبه برش۲٫۳×۲۰۰

سنبه برش۲٫۴×۲۰۰

سنبه برش۲٫۵×۲۰۰

سنبه برش۲٫۶×۲۰۰

سنبه برش۲٫۷×۲۰۰

سنبه برش۲٫۸×۲۰۰

سنبه برش۲٫۹×۲۰۰

سنبه برش۳×۲۰۰

سنبه برش۳٫۱×۲۰۰

سنبه برش۳٫۲×۲۰۰

سنبه برش۳٫۳×۲۰۰

سنبه برش۳٫۴×۲۰۰

سنبه برش۳٫۵×۲۰۰

سنبه برش۳٫۶×۲۰۰

سنبه برش۳٫۷×۲۰۰

سنبه برش۳٫۸×۲۰۰

سنبه برش۴×۲۰۰

سنبه برش۴٫۴×۲۰۰

سنبه برش۴٫۵×۲۰۰

سنبه برش۴٫۹×۲۰۰

سنبه برش۵×۲۰۰

سنبه برش۵٫۱×۲۰۰

سنبه برش۵٫۴×۲۰۰

سنبه برش۵٫۵×۲۰۰

سنبه برش۵٫۹×۲۰۰

سنبه برش۶×۲۰۰

سنبه برش۶٫۴×۲۰۰

سنبه برش۶٫۵×۲۰۰

سنبه برش۷×۲۰۰

سنبه برش۷٫۵×۲۰۰

سنبه برش۸×۲۰۰

سنبه برش۸٫۵×۲۰۰

سنبه برش۹×۲۰۰

سنبه برش۹٫۵×۲۰۰

سنبه برش۱۰×۲۰۰

سنبه برش۱۰٫۵×۲۰۰

سنبه برش۱۱×۲۰۰

سنبه برش۱۱٫۵×۲۰۰

سنبه برش۱۲×۲۰۰

سنبه برش۱۲٫۵×۲۰۰

سنبه برش۱۳×۲۰۰

سنبه برش۱۳٫۵×۲۰۰

سنبه برش۱۴×۲۰۰

سنبه برش۱۴٫۵×۲۰۰

سنبه برش۱۵×۲۰۰

سنبه برش۱۵٫۵×۲۰۰

سنبه برش۱۶×۲۰۰

سنبه برش۱۶٫۵×۲۰۰

سنبه برش۱۷×۲۰۰

سنبه برش۱۸×۲۰۰

سنبه برش۱۹×۲۰۰

سنبه برش۲۰×۲۰۰

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود