Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

سنبه برش با طول 250 میلیمتر

سنبه برش با طول ۲۵۰ میلیمتر

سنبه برش ۰٫۵×۲۵۰

سنبه برش۰٫۶×۲۵۰

سنبه برش۰٫۷×۲۵۰

سنبه برش۰٫۸×۲۵۰

سنبه برش ۰٫۹×۲۵۰

سنبه برش ۱×۲۵۰

سنبه برش۱٫۲×۲۵۰

سنبه برش۱٫۳×۲۵۰

سنبه برش۱٫۴×۲۵۰

سنبه برش۱٫۵×۲۵۰

سنبه برش۱٫۶×۲۵۰

سنبه برش۱٫۷×۲۵۰

سنبه برش۱٫۸×۲۵۰

سنبه برش۱٫۹×۲۵۰

سنبه برش۲×۲۵۰

سنبه برش۲٫۱×۲۵۰

سنبه برش۲٫۲×۲۵۰

سنبه برش۲٫۳×۲۵۰

سنبه برش۲٫۴×۲۵۰

سنبه برش۲٫۵×۲۵۰

سنبه برش۲٫۶×۲۵۰

سنبه برش۲٫۷×۲۵۰

سنبه برش۲٫۸×۲۵۰

سنبه برش۲٫۹×۲۵۰

سنبه برش۳×۲۵۰

سنبه برش۳٫۱×۲۵۰

سنبه برش۳٫۲×۲۵۰

سنبه برش۳٫۳×۲۵۰

سنبه برش۳٫۴×۲۵۰

سنبه برش۳٫۵×۲۵۰

سنبه برش۳٫۶×۲۵۰

سنبه برش۳٫۷×۲۵۰

سنبه برش۳٫۸×۲۵۰

سنبه برش۴×۲۵۰

سنبه برش۴٫۴×۲۵۰

سنبه برش۴٫۵×۲۵۰

سنبه برش۴٫۹×۲۵۰

سنبه برش۵×۲۵۰

سنبه برش۵٫۱×۲۵۰

سنبه برش۵٫۴×۲۵۰

سنبه برش۵٫۵×۲۵۰

سنبه برش۵٫۹×۲۵۰

سنبه برش۶×۲۵۰

سنبه برش۶٫۴×۲۵۰

سنبه برش۶٫۵×۲۵۰

سنبه برش۷×۲۵۰

سنبه برش۷٫۵×۲۵۰

سنبه برش۸×۲۵۰

سنبه برش۸٫۵×۲۵۰

سنبه برش۹×۲۵۰

سنبه برش۹٫۵×۲۵۰

سنبه برش۱۰×۲۵۰

سنبه برش۱۰٫۵×۲۵۰

سنبه برش۱۱×۲۵۰

سنبه برش۱۱٫۵×۲۵۰

سنبه برش۱۲×۲۵۰

سنبه برش۱۲٫۵×۲۵۰

سنبه برش۱۳×۲۵۰

سنبه برش۱۳٫۵×۲۵۰

سنبه برش۱۴×۲۵۰

سنبه برش۱۴٫۵×۲۵۰

سنبه برش۱۵×۲۵۰

سنبه برش۱۵٫۵×۲۵۰

سنبه برش۱۶×۲۵۰

سنبه برش۱۶٫۵×۲۵۰

سنبه برش۱۷×۲۵۰

سنبه برش۱۸×۲۵۰

سنبه برش۱۹×۲۵۰

سنبه برش۲۰×۲۵۰

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود