Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

سنبه برش با طول 80 میلیمتر

سنبه برش با طول ۸۰ میلیمتر

سنبه برش ۰٫۵×۸۰

سنبه برش۰٫۶×۸۰

سنبه برش ۰٫۷×۸۰

سنبه برش ۰٫۸×۸۰

سنبه برش ۰٫۹×۸۰

سنبه برش ۱×۸۰

سنبه برش۱٫۲×۸۰

سنبه برش۱٫۳×۸۰

سنبه برش۱٫۴×۸۰

سنبه برش۱٫۵×۸۰

سنبه برش۱٫۶×۸۰

سنبه برش۱٫۷×۸۰

سنبه برش۱٫۸×۸۰

سنبه برش۱٫۹×۸۰

سنبه برش۲×۸۰

سنبه برش۲٫۱×۸۰

سنبه برش۲٫۲×۸۰

سنبه برش۲٫۳×۸۰

سنبه برش۲٫۴×۸۰

سنبه برش۲٫۵×۸۰

سنبه برش۲٫۶×۸۰

سنبه برش۲٫۷×۸۰

سنبه برش۲٫۸×۸۰

سنبه برش۲٫۹×۸۰

سنبه برش۳×۸۰

سنبه برش۳٫۱×۸۰

سنبه برش۳٫۲×۸۰

سنبه برش۳٫۳×۸۰

سنبه برش۳٫۴×۸۰

سنبه برش۳٫۵×۸۰

سنبه برش۳٫۶×۸۰

سنبه برش۳٫۷×۸۰

سنبه برش۳٫۸×۸۰

سنبه برش۴×۸۰

سنبه برش۴٫۴×۸۰

سنبه برش۴٫۵×۸۰

سنبه برش۴٫۹×۸۰

سنبه برش۵×۸۰

سنبه برش۵٫۱×۸۰

سنبه برش۵٫۴×۸۰

سنبه برش۵٫۵×۸۰

سنبه برش۵٫۹×۸۰

سنبه برش۶×۸۰

سنبه برش۶٫۴×۸۰

سنبه برش۶٫۵×۸۰

سنبه برش۷×۸۰

سنبه برش۷٫۵×۸۰

سنبه برش۸×۸۰

سنبه برش۸٫۵×۸۰

سنبه برش۹×۸۰

سنبه برش۹٫۵×۸۰

سنبه برش۱۰×۸۰

سنبه برش۱۰٫۵×۸۰

سنبه برش۱۱×۸۰

سنبه برش۱۱٫۵×۸۰

سنبه برش۱۲×۸۰

سنبه برش۱۲٫۵×۸۰

سنبه برش۱۳×۸۰

سنبه برش۱۳٫۵×۸۰

سنبه برش۱۴×۸۰

سنبه برش۱۴٫۵×۸۰

سنبه برش۱۵×۸۰

سنبه برش۱۵٫۵×۸۰

سنبه برش۱۶×۸۰

سنبه برش۱۶٫۵×۸۰

سنبه برش۱۷×۸۰

سنبه برش۱۸×۸۰

سنبه برش۱۹×۸۰

سنبه برش۲۰×۸۰

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود