Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

گیج رینگیring gauge

گیج رینگی ring gauge

بورس انواع گیج های رینگی

گیج رینگی دنده ریز(UNF)

گیج رینگی دنده درشت(BSW)

گیج رینگی دنده کبریتی(TR)

گیج رینگی میلیمتر

گیج رینگی UNC

گیج رینگی آسیمتو

گیج رینگی میتوتویو

گیج رینگی پاور

گیج رینگی فرتر

گیج رینگی اینسایز

شرح کالا تلرانس سایز شرح کالا تلرانس سایز شرح کالا تلرانس سایز
گیج برو(رینگی)برای تست پیچ ۶g ۶×۰٫۷۵ گیج برو(رینگی)برای تست پیچ ۶g ۱۴×۱٫۵ گیج برو(رینگی)برای تست پیچ ۶g ۳۰×۱٫۵۳۲×۱٫۵
گیج برو(رینگی)برای تست پیچ ۶g ۸×۱ گیج برو(رینگی)برای تست پیچ ۶g ۱۶×۱٫۵ گیج برو(رینگی)برای تست پیچ ۶g
گیج برو(رینگی)برای تست پیچ ۶g ۱۰×۱ گیج برو(رینگی)برای تست پیچ ۶g ۱۸×۱٫۵ گیج برو(رینگی)برای تست پیچ ۶g
گیج برو(رینگی)برای تست پیچ ۶g ۱۰×۱٫۲۵ گیج برو(رینگی)برای تست پیچ ۶g ۲۰×۱ گیج برو(رینگی)برای تست پیچ ۶g
گیج برو(رینگی)برای تست پیچ ۶g ۱۲×۱ گیج برو(رینگی)برای تست پیچ ۶g ۲۰×۱٫۵ گیج برو(رینگی)برای تست پیچ ۶g
گیج برو(رینگی)برای تست پیچ ۶g ۱۲×۱٫۲۵ گیج برو(رینگی)برای تست پیچ ۶g ۲۲×۱٫۵ گیج برو(رینگی)برای تست پیچ ۶g
گیج برو(رینگی)برای تست پیچ ۶g ۱۲×۱٫۵ گیج برو(رینگی)برای تست پیچ ۶g ۲۴×۱٫۵ گیج برو(رینگی)برای تست پیچ ۶g
گیج برو(رینگی)برای تست پیچ ۶g ۱۴×۱٫۲۵ گیج برو(رینگی)برای تست پیچ ۶g ۲۷×۱٫۵ گیج برو(رینگی)برای تست پیچ ۶g

ابزار تراش واحد فروشنده و وارد کننده انواع گیج های برو نرو

انواع گیج های سوراخ دار و دهان اژدر

گیج های دارای شناسنامه  از شرکت های ferter.dnv.power

انواع لوازم اندازه گیری دقیق و کالیبراسیون

برای کنترل پارامترهای  مهم یک مهره کههمان قطر داخلی،بیرونی و گام لوله میباشد فرمان برو نرو توپی یا رزوه اعمال میشود

 

اساس کار شابلون های حدی (برو نرو)

پايه ي كار سيستم هاي «برو- نرو» بر تعريف فاكتورهاي عددي و دقت مورد نياز

در محصولات و قطعات توليد انبوه مي باشد. در اين رابطه دقت ها و تلرانس هاي

موجود و مورد نياز يك قطعه ، از نقشه ها استخراج ومقدار مجاز مثبت / منفي آن

تعيين و با عدد پايه در قطعه جمع زده مي شود. اكنون در دوسري يك شابلن برو-نرو

حداكثر و حداقل مقدار عددي ذكر شده در بالا پياد مي گردد (با دقتي برابر يك رديف

اعشار بيشتر و بر اساس استانداردهايي كه صريحاًً در اين ارتباط وجود دارد.)

الف-درجه ي دقت قطعه ، از نظر استاندارد

ب-در هر سوي قطعه سايز موجود ابزار

ت- دو علامت معمول سبز و قرمز يا سفيد و قرمز (در دو سوي وسيله) جهت

سهولت تشخيص حك و ثبت گذاشته مي شود.

۳

با توضيحات اوليه ي فوق ، اكنون اين ابزار آماده ي كار بوده و مي تواند در تست

بر روي محصولات به كار گرفته شود. در حين تست بر روي سوراخ ها ، اپراتورها

بايد توجه نمايند كه اين شابلن ها بايد بتوانند از يك طرف وارد سوراخ شده (برو/GO)

و از طرف مقابل آن به عكس (نرو/No Go) عمل نمايند ، در غير اين صورت اگر هر

دو طرف نرو باشد ، پس محصول اصلاحي است (prove) ، و اگر هر دو طرف «برو»

باشد ، محصول ردي است (Reject) . بنابراين در نهايت ، اين وسايل مي توانند محموله ي

تست را بر سه بخش:

الف-سالم (ok)

ب-اصلاحي (prove)

ت-ردي(nok) تقسيم و جداسازي نمايند.

 

انواع گيجها وقطعات مرجع

گيج تك فك دو مرحله اي ، نوع گيرشي(Limit Snap Gauges)

-مقادير رايج تحت اندازه گيري و تست در بين ۴mm تا ۵۰۰mm مي باشد.

-سايز و دقت آمده در شكل ۲۲k6 كاركرد:

-سيستم به صورت دو مرحله اي (طي يك فك) مي با شد ، دهانه ي ورودي فك برو ،

و نيمه ي دوم آن نرو مي باشد.

-جنس ابزار از فولاد سخت شده ، با علائم دقتي حك شده به صورت اسپارك (در روي بدنه آن).

۵۶۷۸۹

 

گيج هاي دو فك تحت نام رايج دهانه اژدري (double Limits Gauges)

-شيوه ي كار: يك طرف برو ، و طرف ديگر نرو

-جنس ابزار از فولاد سخت شده و كرم كاري شده ،كاربايد با علائم دقتي

حك شده به صورت اسپارك (در روي بدنه آن).

 

گيج هاي تك فك «حدي قابل تنظيم» (Adjustable Limit Snap Gages)

نمونه ي گيج هاي مورد نظر در شكل معرفي شده است.

اين گيج ها داراي دو فك هستند (تحتاني و فوقاني) ، نوع تحتاني آن فيكس و ثابت مي باشد

، ليكن نوع فوقاني آن داراي دو ميله ي دقيق و قابل تنظيم است كه هر يك مستقلاً به وسيله ي

پيچ هاي پين شكل ، سر مخروط و دقيق موقعيت هاي عملياتي برو-نرو را ، به صورت مقداري

، تنظيم مي نمايد.

توجه: روش كار اجرايي مربوط به اين شابلن ها مشابه شكل مي باشد.

-مزيت اين وسايل ، قابليت تنظيم (جهت به كارگيري در سايزهاي مختلف ) مي باشد.

 

گيج هاي كنترل سوراخ (Bore Control Gauges)

 

اين وسايل پركارترين نوع از دسته گيج هاي رايج برو-نرو (Go –No Go) مي باشند.

اين وسايل به انواع يك پارچه ، چند پارچه ، با دستگيره هاي آلومينيومي و فولادي ، و

غيره طبقه بندي مي شوند.

قطرهاي رايج جهت بهره گيري از اين وسايل ، در محدوده ي ۰٫۵mm تا ۱۵۰mm  مي باشند.

در شكل (سمت راست) نوار باريك سفيدي بر روي بدنه ابزار ديده مي شود كه معرف بخش نرو

(با تشخيص چشمي) است. اين سيستم جهت تسريع و به كمك اپراتوري وارد عمل مي شود.

 

طبق تصاوير ، طول و امتداد «برو» بيش از بخش «نرو» مي باشد ، تا بتوان امتداد

بيشتري از سوراخ را به صورت يكجا تحت ارزيابي قرار داد.

برابر تصوير داده شده ، پين هاي آمده در دوسوي ابزار (پين هاي برو-نرو). جهت تعويض

و استقرار پين هاي مقداري ديگر –يا كارهاي اصلاحي و كاليبر – قابل تعويض و جداسازي

مي باشند. در اين گونه ابزارها نيز سايز كلي وسيله و دقت آن ، در وسط بدنه و حوزه ي دقتي

هر طرف (در سمت مربوط) حك مي گردد.

 

ج ميله اي با طراحي مخصوص

(Special design measuring pins )

در نوع اول سر هاي اندازه گيري بوسيله رضوه درون دسته سفت ميشوند

در نوع دوم سرهاي اندازه گيري بوسيله مهره هاي آلومينيومي بر روي دسته سفت ميشوند

مزيت نوع دوم اين است كه در صورت ساييدگي و يا خراب شدن شكل سرهاي اندازه گيري ميتوان

آنها را به صورت سروته جا زد

دراين نوع ميتوان سرهاي اندازه گيري را باسر هاي نو عوض كرد و در كل هزينه كمتري را متحمل شد.

 

گيج هاي رينگي برو-نرو(Go and NOTGO Rind Gauges )

– ساخت بر اساس استاندرادهاي ۲۲۵۰ , NF E 11-030 DIN

-قطرهاي رايج در به كارگيري به طور كلي ۵۰۰mm, 0.5mm

-شيوه ي كار: ۲ تايي (كم عرض ، نرو) و (پر عرض ، برو) ، با ثبت علائم مقداري بيس

و تلرانس برو يا نرو در بدنه ي وسيله.

-موضوع كار ، كنترل دقت قطري در شفت ها و محورها.

ساخت اين وسايل بسيار دقيق و سخت شده (تحت كنترل و كاليبر استاندارد) مي باشد. دقت

و صافي سطح اين وسايل بسيار بالا است و مواد آنها معمولاً از فولادهاي سخت شده

(يا كاربيدها) مي باشد.

 

ميله هاي اندازه گيري (Measuring pins)

همان طور كه ميدانيد اين ميله ها از وسايل كمك اندازه گيري هستند و

از جنس هاي فولاد.سراميك و كاربايد ساخته مي شوند

درجه دقت آنها به صورت زير ميباشد

درجه دقت ۰   (± ۰,۰۰۰۵ mm)

درجه دقت ۱    (± ۰,۰۰۱ mm)

درجه دقت ۲   (± ۰,۰۰۲ mm)

 

گيجهاي داخل سنج(Flat internal limit gauges)

براي كنترل سوراخها با قطر زياد استفاده ميشود

در اندازه هاي ۱۰۰ -۲۰۰ و ۲۰۰-۵۰۰۰ ميليمتر موجود ميباشد

جنس آنها معمولا از فولاد سخت شده مي باشد

 

ديسكهاي مرجع(Reference discs )

اين ديسكها نيز به عنوان وسيله هاي كمك اندازه گيري ويا براي تست كردن

گيجها (مثل گيجهاي دهانه اژدري ) مي باشند

در سايزهاي ۱-۴۰ ميليمتر با دسته و۴۰ -۱۰۰ ميليمتر بدون دسته توليد ميشود

شمش هاي مرجع(Reference bars )

موارد استفاده اين شمشها نيز همانند ديسكها ميباشد ودر اندازه هاي

۱۰۰-۳۱۵ ميليمتر موجود است.

گيجهاي مخروط ناقص(Steep taper gauges)

اين گيجها براي مخروط هاي مورس DIN 229 و يا مطابق با  DIN 2079 , DIN 2080

موجود ميباشد.

 

استوانه هاي مرجع دقيق (Precision (Reference Cylinders

كاربرد اين استوانه ها براي چك كردن زاويه قائم به كمك تكه هاي اندازه گيري

و يا فيلرها مي باشد.

همچنين براي چك كردن ميزان برداشت ابزار دستگاه به همراه ساعت اندازه گيري

و يا كوليس ساعتي ميباشد.

جنس آنها از فولاد سخت شده با روكش كرم ميباشد.

گوي هاي دقيق اندازه گيري(Precision balls)

اين گوي ها به عنوان وسايل كمك اندازه گير استفاده مي شوند و از جنسهاي

سراميك- كرم استيل و كاربايد ساخته ميشوند و درجه دقت آنها عبارت است از

Grade 10 (± ۰,۰۰۰۲۵ mm)

Grade 20 (± ۰,۰۰۱ mm)

 

گيج هاي شيار(Feeler Gauges)

از اين گيج ها براي چك كردن شيار ها استفاده مي شود

داراي مزيتهايي شامل قابليت تعويض سرهاي اندازه گيري و يا بر عكس كردن

آنها و همچنين كاهش وزن آن به خاطر حساس بودنش است

مجزا بودن سر برو از سر نرو  كه باعث سادگي در تعويض آنها ميشود.

جنس سر ها از فولاد.كاربايد و سراميك وجنس دسته آنها از آلومينيوم ميباشد.

اندازه هاي آن تا ۱۶ ميليمتر به صورت كوچك و از ۱۶-۱۰۰ ميليمتر به صورت بزرگ ميباشد.

گيج هاي شيار داخلي

از اين گيج ها براي تست شيار هاي داخل سوراخها استفاده ميشود

سر ها ي آن قابل تعويض بوده وبه شكل هاي دايره (با يك سمت صاف جهت نگهداري

راحت تر) مربع و شش گوش ميباشد.

سايزهاي نرمال آن ۰٫۵ – ۱۲ ميليمتر ميباشد.

 

گيج هاي برو- نرو در پيچ ها(Thread Gauges)

ساخت اين گيج ها اساساً بر اساس استانداردهاي NF E 11-032 , NF E 11-031 , DIN 2280  انجم ميگيرد.

كار كنترلي اين گيج ها شامل :

الف-«تست برو – نرو» و تست لقي/جذبي خاص

ب-كنترل قطر خارجي و داخلي (بزرگ و كوچك ) خارج از حد متعارف

ت-نهايتاً كنترل كم يا بيش (لقي و چاقي) پروفيل رزوه ها وزوايا

تعريف پيچ هاي متريك ، معمولاً بر اساس استانداردهاي DIN 13,14,15 و

همچنين NF E 03-013 , NF E 03-001 مي باشد. فاكتورهاي استاندارد ، مدارك

داخلي و تلرانس هاي محصول بايد به وسيله ي گيج هاي رزوه ها قابل كنترل و پاسخ باشند

.گيج هاي برو-نرو در فعاليت هاي نامبرده در بالا مشاركت نموده و سريعاً محصولات

انبوه را در نظر كنترلي ، به پاسخ مي رسانند.

 

شكل روبرو مربوط به مدل برو – نرو مي باشد (نوع برو به علت اختلاف طول قابل مشاهده در رزوه)

. اين وسايل سخت شده و از جنس فولادهاي ويژه و يا كاربيدها مي باشند

 

اين وسايل مي توان به پاره اي از فاكتورهاي مقداري و موجود در پروفيل رزوه ها دست يافت.

فاكتورهاي مختلف قابل تست با اين وسايل ، قبلاً به ترتيب اولويت ، توضيح داده شده است.

حضور شكاف بر روي بدنه ي اين رينگ ها موجب مي گردد كه بتوان دهانه ي

شكاف هاي آن را كم يا زياد نمود.

اين توانايي در وسيله موجب مي گردد كه بتوان كلاس هاي مختلف تلرانس را

در آن بكار برده و تست هاي تلرانسي مختلفي را از آن به دست آورد.

امكان جابجايي مقداري در تست و تغيير كلاس تلرانس ، يك فاكتور حياتي بوده

و موجب افت ذخيره ي انبار و افت تعدد مصرف در اين وسايل مي شود.

 

 

گيج دهانه اژدري پيچ

اين وسيله داراي چهار رول بسيار سخت و دقيق مي باشد. اين رول ها به آساني

قابل تعويض مي باشند.

مكانيزم رو لينگ موجود در آنها موجب مي گردد تا بتوان پيچ هاي تحت تست

را به راحتي وارد موقعيت خود نموده و سطح گسترده ي تماس را به فرم خطي ساده رسانيد.

در  بعضي انواع قسمت انتهايي اين وسيله سوراخي بسيار دقيق تعبيه گرديده است كه

به طور مستقل قطر خارجي پيچ را كنترل مي نمايد. اين امر كمك مي كند تا در صورت

وجود لقي يا جذبي غير مجاز ، موضوع كنترل شده و اپراتور وارد فاكتورهاي احتمالي موجود در ساير معايب پيچ گردد.

 

مالتي چك هاي پيشرفته

انواع مدرج و ديجيتال اين گيج ها ، اين قابليت را ايجاد مي نمايد كه علاوه بر فاكتورهاي

رايج در تست پروفيل رزوه (قطرها /زوايا/برو-نرو) ، فاكتور عمق رزوه (و يا فاكتور

عمق درست قابل تست) نيز بتوان به وسيله ي «سيستم مندرج» و يا ديجيتال مشاهد و

تست نمود (علاوه بر فاكتورهاي كنترلي كه به وسيله ي نوع ساده و مكانيكي

اين وسيله انجام مي گيرد).

 

دستگاه كاليبراسيون و اندازه گير گيج هاي پيچ هاي داخلي و خارجي

«كنترل ، كاليبر و تعيين نوع» شاخص هاي موجود در پروفيل رزوه ها

( بر روي قطعات و وسايل اندازه گيري). يكي از مباحث  مورد بحث در واحدهاي

صنعتي (توليد ، كنترل كيفي ، دفاتر فني و مديران) مي باشد. كنترل و حفظ تلرانس ها

، تشخيص پروفيل  هاي پيچ ها(مثل زوايا ، پيچ ها ، قطرها و ارتفاع پيچ) در گيج هاي

اندازه گيري ، جهت حصول به پيچ هايي با مشخصات دقيق تر و همچنين تنوع بسيار

زياد پيچ ها الزامي براي  بكارگيري تجهيزات خاص اندازه گيري را به وجود مي آورد.

اين تجهيزات براي صنايع پيچ سازي و شركت هاي توليد كننده ي وسايل اندازه گيري

نقشي حياتي ايفا مي نمايند

بنابراين ، به كارگيري وسايل ديجيتال و اندازه گيري سه بعدي (كه ساختار داخلي پيچ ها

را به كمك پروب ها بسيار حساس و مختص به پيچ ها كنترل مي كند) بسيار مؤثر مي باشد.

شكل هاي روبرو دو دستگاه بسيار حساس كاليبراسيون و تشخيص دهنده ي پروفيل هاي

تكنيكي گيج هاي پيچ را نشان مي دهد.

دستگاههای اندازه گیری دقیق و کنترلی در زمینه های ابعادی ، جرم ، وزن ، سختی سنجی ویژه آزمایشگاههای کنترل کیفیت ، مراکز آزمایشگاهی ، تحقیقاتی ، صنعتی و آموزشی شامل :

انواع سختی سنج های پرتابل و رومیزی (راکول ، برینل ، ویکرز ، یونیورسال )
انواع سختی سنج لاستیک و پلاستیک ( شور ) SHORE A , SHORE D
انواع میکرو سختی سنج معمولی و تمام اتوماتیک
انواع سختی سنج بارکول
انواع تست بلوک های سختی سنج در مقیاس راکول ، برینل ، ویکرز ، میکروویکرز و لیب با گواهینامه های معتبر UKAS

نیروسنج دیجیتال و آنالوگ

انواع ضخامت سنج های رنگ و روکش ، پوشش ، رنگ ، اولتراسونیک و ضخامت سنج خاص ، فویل و پراب ضخامت سنج
سختی سنج مدادی رنگ و کراس کات

دستگاه تست ضربه فلزات و نمونه های تست ضربه ERM اروپا

انواع گیج های ابعادی از قبیل گیج برونرو ، گیج بادی ، گیج دهانه اژدری و گیج متناسب با نقشه با گواهینامه کالیبراسیون معتبر

انواع دستگاه های اندازه گیری ویدیوئی از قبیل VMS ، VMM ، پروفایل پرژوژکتور با گواهینامه کالیبراسیون معتبر
اندازه گیری ویدیوئی
اندازه گیری دو بعدی
پروفایل پروژکتور
دستگاه VMM
دستگاه VMS

انواع میکروسکوپ های آزمایشگاهی و متالوگرافی پرتابل و ثابت
انواع سیستمهای مانیتورینگ و نرم افزارهای متالوگرافی
انواع ساعت های اندازه گیری و ضخامت سنج های ساعتی عقربه ای و دیجیتالی از برند های معتبر اروپائی
انواع کالیبراتور دما –محیط های استاندارد خشک Dry Block
کالیبراتورهای نشان دهنده های دما ساخت NAGMAN
حمام های روغن کالیبراسیون دما ساخت NAGMAN
محیط های خشک کالیبراسیون دما ساخت NAGMAN
کوره پرتابل کالیبراسیون دما و تجهیزات جانبی ساخت NAGMAN
کوره حرارتی مخصوص کالیبراسیون انواع ترموکوپل ها ساخت NAGMAN

ابزار اندازه گیری فشار
فشارسنج های هیدرولیک و نیوماتیک ، خلأ سنج ، پرشر سوئیچ ، شیر های کنترل ، دستگاه اندازه گیری فشار با بار
مرده ( Dead Weight Tester ) و انواع کالیبراتور فشارساخت NAGMAN
پمپ فشار هیدرولیکی COMPRATOR
مستر پرشر گیج MASTER PRESSURE GAUGE
کالیبراتور فشار PRESSURE CALIBRATOR
هند پمپ قیچی هیدرولیکی (روغنی) HYDRAULIC HAND PUMP

دستگاه تست وزنه ای فشار هیدرولیکی ساخت NAGMAN
دستگاه تست وزنه ای فشار پنوماتیکی ساخت NAGMAN
دستگاه تست فشار وزنه ای فشار بالا ساختNAGMAN
پمپ تولید فشار هیدرولیکی ساخت NAGMAN
پمپ تولید فشار پنوماتیک ساختNAGMAN
پمپ تولید خلأ ساخت NAGMANا
کالیبراتور فشار از نوع وزنه ای
کالیبراتور فشار با نشانگر دیجیتال ساخت NAGMAN
کالیبراتورهای پرتابل و دستی فشار ، دیجیتالی قابل اتصال به pc
دستگاههای Dead Weight Tester – وزن بار مرده ، ترازوی فشار برای مرجع کالیبراسیون فشار تا دقت های ۰٫۰۱۵%

میکروسکوپ متالوگرافی پرتابل
میکروسکوپ متالوگرافی رومیزی
سیستم آنالیز تصویری و سسیتم مانیتورینگ

دستگاه تست کشش و فشار
دستگاه تست ضربه پاندولی

همچنین :
دستگاههای اندازه گیری و تست رنگ
تست چسبندگی (کراس کات) – چسب و تیغه کراس کات
ضخامت سنج رنگ و پوشش
ضخامت سنج آلتراسونیک
ضخامت سنج رنگ بدنه خودرو
زبری سنج پرتابل
لوازم جانبی دستگاههای کانتوراسکوپ
استایلی و قلم های دستگاه کانتوراسکوپ MAHR آلمان
انواع کره مرجع جهت کالیبراسیون CMM از سوئیس
انواع ضخامت سنجهای ساعتی خاص جهت اندازه گیری ضخامت ، قطر داخلی و خارجی لوله ها ساخت آلمان
انواع پین گیجها ی فولادی و تنگستن
بلوک های سنجه و متعلقات ، انواع کولیس ، میکرومتر ، ساعت اندازه گیری ، ارتفاع سنج ، عمق سنج ،
انواع گیج های برو ، نرو ( توپی ، رینگی ، با رزوه و بدون رزوه ، دهانه اژدری و … ) ، گونیـا ، زاویه سنج
، پروفایل پروژکتـور ، میکروسکوپهای اندازه گیری ، صفحات نوری تخت و موازی ( Optical Flat ) ، خط
کش های فلزی ، خط کش ، ساعت اندیکاتور ، پایه ساعت ، کالیبراتور کولیس ، کالیبراتور میکرومتر خارج سنج و عمق سنج
کالیبراتور گیج بلوک ، کالیبراتور ساعت
گیج دهان اژدری
گیج های رزوه توپی رینگی

گیج توپی فرتر

گیج رینگی فرتر

گیج صاف فرتر

گیج توپی

گیج رینگی

گیج دهان اژدر

گیج توپی استاندارد

گیج مخصوص

گیج رینگی مخصوص

گیج رینگی میلیمتر

گیج رینگی اینچ

گیج رینگی دنده ریز

گیج لوله

واردات انواع گیج توپی

واردات انواع گیج رینگی

 

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود